Näytä kaikki artikkelit

Katudatan kerääminen ja analysointi tuottaa tehokkaampia ja älykkäämpiä liikenneratkaisuja

Postilla on maan kattava jakeluverkosto, joka tavoittaa kaikki lähetysten vastaanottajaosoitteet Suomessa. Kuvittele tämä verkosto ajoneuvoineen keräämässä tietoa liikenteestä, tiestön ja ympäristön kunnosta kaikkialla Suomessa. Tämä on yksi esimerkki uusista ratkaisuista, joita Postin digitaaliset ratkaisut kehittävät. Tavoitteena sujuvampi arki yhteiskuntaa palvelevan infrastruktuurin hallinnassa.

Katudata

Lapin porovaroitukset käynnistivät tiestödatan keräämisen innovoinnin

Porokolarit ovat suuri ongelma Lapissa. Liikkeellä olevat porolaumat voivat tukkia teitä ja aiheuttaa vaaratilanteita tiellä liikkujille, etenkin talvisin. Muutama vuosi sitten ammattiautoilijoille kehitettiin Porokello-mobiilisovellus, jolla Poron havainnut kuljettaja voi lähettää varoituksen kaikille muille ajoneuvoille. Tämän vertaisverkoston varoitusjärjestelmän ansiosta vuosittaiset porokolarit ovat laskeneet merkittävästi. Hyötyjiä ovat niin tiellä liikkuvat ammattiautoilijat ja heidän edustamat yritykset sekä porojen omistajat, kuin myös pelastuslaitos sekä vahinkovakuuttajat. Postin datapalveluista vastaava Tommi Pekkala, itsekin lappilainen, kiinnostui tuloksista. Hän alkoi kehitellä ideaa tiestödatan keräämisestä kaupunkiympäristöistä. Jos ammattiautoilijat Lapissa pystyvät varoittamaan toisiaan poroista ja vähentämään näin kolareita, millaisia havaintoja Postin tuhannet ajoneuvot, laitteet ja henkilöstö voisivat tehdä kulkiessaan halki Suomen päivittäin? -Meillä oli jo ollut pilottiprojekteja informaation keräämisestä mutta päätimme lähteä kokeilemaan rohkeampaa lähestymistapaa. Millaista informaatiota voisimme kerätä eri teknologioin, kuinka voisimme jakaa sitä tehokkaasti, ja kuka hyötyisi siitä? Pekkala kuvailee.

Konenäkö tunnistaa kohteet ja poimii poikkeamat

Sopivaa yhteistyökumppania etsittyään Posti lähti yhteiseen tuotekehitysprojektiin konenäköratkaisun kehittäneen Vionice Oy:n kanssa. Konenäön teknologian startup-yrityksenä aloittanut Vionice on tänä päivänä osa Vaisala-konsernia. Heidän ohjelmistonsa kykenee havaitsemaan ja analysoimaan tuhansien tuntien videomateriaalista kaikkea, mitä ihminenkin näkee silmillään. Helpoimmin tunnistettavia elementtejä ovat liikennemerkit ja -opasteet, joiden lisäksi konenäkö voidaan opettaa tunnistamaan poikkeamia näistä kohteissa. Esimerkiksi tiessä oleva halkeama tai kuoppa, asfaltilla oleva hiekoitushiekka tai kulunut suojatiemerkintä ovat todella arvokasta tietoa katujen ja teiden kunnossapidolle. - Keskeisin lisäarvo Katudataksi nimetyssä ratkaisussa on se, että tietoa sitä voidaan jakaa tehokkaasti kaikille, jotka voivat sitä hyödyntää – osaa tiedoista jopa lähes reaaliajassa ratkaisun rajapinnasta. Tietoja voidaan jakaa teiden kunnossapitovastaaville, jotka pyrkivät optimoimaan tiestönhoitoa, liikenneruuhkia välttäville kuljetuksille, tai vaarallisista tie- tai sääolosuhteista autoilijoita varoittaville toimijoille. Tiedoista voisi olla hyötyä myös vakuutusyhtiöille korvaushakemusten käsittelyssä ja tietoa jakamalla tiestön käyttäjille, jopa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Huomasimme nopeasti, kuinka upea mahdollisuus Postilla on – maan kattavan ”anturi” verkostomme ansiosta voimme olla avainroolissa Suomen rakennetun ympäristön hoidossa ja koko ekosysteemin palvelemisessa, Pekkala sanoo.

Smart City nimeltä Espoo hyödyntää Katudataa

Näistä lähtökohdista sai alkunsa Espoo Smart City -hanke. Postin ajoneuvoihin asennettiin videokameroita, joissa oleva konenäköohjelma havainnoi ja analysoi tiettyjä tiestön poikkeavuuksia, kuten kuoppia, ajoratamaalauksia ja tiesääolosuhteita. Samalla päivittäin kertyvä videokuva mahdollistaa tien hoidollisten toimenpiteiden etävalvonnan. Yksityisyyden suoja on huomioitu siten, että tallennetussa videokuvassa ihmiset ja ajoneuvot on mustattu tunnistamattomiksi. Espoo oli Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa Postin ajoneuvot on varustettu katudataa keräävillä laitteilla. Tiedonkeruun käyttömahdollisuuksia tutkitaan hankkeessa mukana olevien Elinkeino -ja Ympäristökeskuksen, Vakuutusyhtiö LähiTapiolan, Espoon kaupungin ja teiden kunnossapitourakoitsija YIT:n kanssa. - Postin jakeluverkostot kulkevat päivittäin Suomen jokaisessa kolkassa, ja nyt tätä verkkoa voidaan käyttää uuteen tarkoitukseen. Olemme liikkeellä jopa aamun varhaisina tunteina, minkä ansiosta voimme tuottaa hyvin tarkan tason tietoa vallitsevista olosuhteista tulevaa päivää varten. Pekkala uskoo, että kun Postin toimesta kerätty Katudata integroidaan eri toimijoiden prosesseihin, sillä tulee olemaan suuri merkitys teiden turvallisuuteen. Kun tiedot ovat asukkaiden ja kuluttajien saatavilla, he voivat tehdä valistuneempia päätöksiä älykkään liikkumisen palvelujen avustamana. Jos esimerkiksi saa aamulla tiedon, että työmatkalla olevalla tiellä on havaittu mustaa jäätä, voi päättää kulkea bussilla ja jättää oman autonsa kotiin, tai ainakin olla varovaisempi alueella liikkuessaan. Tällaisella tiedolla voimme tehdä arjestamme sujuvampaa.

Systemaattinen tiedonkeruu avaa uusia mahdollisuuksia

- Kehitetty ratkaisu on hyvin skaalautuva ja mahdollistaa suurten tietomäärien jakamisen. Näemme pian laajemmassa määrin hyvin verkottuneita IT-ratkaisuja logistiikassa ja liikenteessä, sekä ei-niin-kaukaisessa tulevaisuudessa myös itseohjautuvissa autoissa, joissa dataa virtaa ajoneuvojen, infrastruktuurin sekä eri liikenteen palveluja tarjoavien toimijoiden välillä Pekkala visioi. Kun useampi ajoneuvo liikenteessä tuottaa tiestöinformaatiota, voidaan kertyvää ajoneuvojen käyttäytymisen informaatiota käyttää myös tieliikenteen analysointiin ja tutkia kuinka liikenne käyttäytyy tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. Tästä herää kysymys: Voisiko informaation avulla kehittää malleja kaupunkien ja teiden infrastruktuurien suunnittelemisen tueksi? Tai proaktiivisempaa liikenteen hallintaa varten, jotta liikenteestä saadaan sujuvampaa ja ruuhkia vähentämällä jopa vähentää päästöjä? - Tiedon sovellustapoja on olemassa aivan valtava määrä ja olen täysin varma, että emme ole vielä edes tulleet ajatelleeksi kaikkia mahdollisuuksia. Meillä on jotain suurta käsissämme ja toivon että löydämme tälle matkalle lisää visiotamme jakavia toimijoita edistämään liikenteen toimijoita avoimeen innovointiin, Pekkala uskoo. - Tähän mennessä tiestöinformaation keräämisestä ja välittämisestä esimerkiksi kolareiden ennaltaehkäisemiseksi on ainoastaan kannustavaa näyttöä. Mitä enemmän meillä on tarjota tarkempaa, vastaanottajalle paikkatiedon ja ajankohdan mukaan relevanttia tietoa ympäristönsä olosuhteista, sitä tietoisempien päätöksien pohjalta voimme liikenteessä käyttäytyä, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä lisäten.