Näytä kaikki artikkelit

Mikä on Katudata-tilannepalvelu?

Katudata-tilannekuvapalvelu on älykäs ratkaisu teiden ja ympäristöinfran tehokkaampaan kunnossapitoon.

Katudata-tilannekuvapalvelu on älykäs ratkaisu teiden ja ympäristöinfran tehokkaampaan kunnossapitoon.

Miksi Posti laajentaa palvelukirjoaan tie- ja ympäristödataan?

Katudata-palvelu on luontevaa jatkoa Postin jakelutyölle, sillä tilannekuvapalvelua tuotetaan normaalin jakelutyön yhteydessä. Datan keruu ei vaadi ylimääräisiä ajoja. Postilla on jo nyt käytössään yli 4 000 jakelu- ja kuljetusajoneuvoa, jotka liikkuvat asutun Suomen teillä päivittäin. Maanlaajuisen jakeluverkostonsa avulla Posti voi tuottaa asiakkaiden olemassa oleviin tietotarpeisiin uutta tietoa tehokkaasti, kattavasti ja ajantasaisesti.

Millaista tietoa palvelu kerää?

Palvelun avulla voidaan havainnoida ja tallentaa muun muassa liikennemerkit, ajoratamaalaukset, teiden pintavauriot, tieolosuhteet ja tiesään. Konenäkö oppii tunnistamaan näistä havaittavat poikkeamat, kuten kaatuneet liikennemerkit tai vaikkapa hiekoitushiekan poistotarpeen. Jatkossa on mahdollista kerätä tietoa myös monista muista jakelureittien varrella olevista kohteista, kuten esimerkiksi katuvalojen tai sähkökaappien ulkoisesta kunnosta.

Miten tietoa kerätään?

Käytännössä datan keruu ja analysointi perustuvat Vaisalan RoadAI-tilannekuvapalveluun. Tiedonkeruu tehdään Postin jakeluautoihin kytkettyjen kameroiden ja anturien avulla. Järjestelmään kerätään tietoja kolmesta eri lähteestä – tietokantaan muodostuu dataa videokuvaa analysoivalla konenäöllä, Vaisalan sääsensoreilla sekä jatkossa myös Postin henkilökunnan järjestelmään raportoimilla havainnoilla.

Kuvissa voi näkyä kadulla liikkuvia ihmisiä. Miten ihmisten yksityisyyden suoja on hoidettu?

Kattava ja aukoton yksityisyyden suojan turvaminen on ollut alusta saakka mukana katudatan kehitystyössä

Kattava ja aukoton yksityisyyden suojan turvaminen on ollut alusta saakka mukana palvelun kehitystyössä. Kaikki analysoitava tieto kerätään ja käsitellään anonyymisti. Muun muassa henkilöt ja ajoneuvot tummataan kaikesta tallentuvasta materiaalista automaattisesti. Samoin tehdään muulle katukuvauksen yhteydessä kerääntyvälle yksilöivälle tiedolle. Emme myöskään kuvaa pihoja tai alueita, joissa kuvaaminen on muutoin kielletty. Tieto tallennetaan anonymisoidussa muodossa suoraan datakeskukseen ja näin Postin ajoneuvoihin ei jää niistä tallenteita. Tietojen katselu edelleyttää erikseen myönnettyjä käsittelyoikeuksia ja järjestelmään kirjautumista.

Kenelle Katudata-palvelu on tarkoitettu?

Palvelun keräämästä kuva-, video- ja sensoridatasta on hyötyä esimerkiksi katujen, teiden ja liikenneopasteiden kunnossapidossa, tienhoitourakoinnissa ja tieinvestointien suunnittelussa. Olosuhdetiedot säästä ja katujen liukkaudesta auttavat myös esimerkiksi vakuutusyhtiöitä ennaltaehkäisemään henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä viranomaisia parantamaan liikenneturvallisuutta. Lisäksi ajantasainen tilannekuva tiestöstä helpottaa poliisin ja hätäkeskuslaitoksen työtä.

Mitä hyötyä palvelusta on kansalaisille ja kuluttajille?

Jakelutyön yhteydessä kerättävä data avaa mahdollisuuden sellaisten älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen, joissa ajantasaista tietoa tieolosuhteista tarjotaan myös kuntalaisten ja tienkäyttäjien avuksi.

Onko palvelu jo käytössä?

Katudatan käyttö aloitettiin ensimmäisenä Espoossa. Siellä dataa on kerätty älykaupunkihankkeen puitteissa  marraskuusta 2017 lähtien tiestön kunnossapidon tarpeisiin sekä liikenneturvallisuuden kehittämiseen. Voit lukea Espoon kokemuksista tästä linkistä.

Kuka kerätyn datan omistaa?

Katudata on Postin konseptoima palvelu. Posti omistaa myös sen avulla kerätyn datan.

Keneen voin olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi?

Lisätietoja Katudata-tilannekuvapalvelusta kertoo Postin datapalveluiden Business Manager Tommi Pekkala. Voit jättää yhteydenottopyynnön tästä linkistä. 

Voitteko antaa esimerkkejä Katudata-tilannekuvapalvelun avulla saavutettavista säästöistä?

Esimerkiksi teiden kunnossapitourakoiden yhteydessä ajetaan tällä hetkellä vuosittain yhteensä miljoonia kilometrejä ja tuhansia tunteja tiestötarkastuksia, joissa tarkastetaan esimerkiksi kuopat ja muut tiestövauriot, liikennemerkit, ajoratakaiteet, sillat ja riista-aidat. Katudata-palvelun avulla merkittävä osa tästä työstä voidaan hoitaa normaalin postinjakelun yhteydessä.

Kysy lisää katudatasta