Näytä kaikki artikkelit

Digityökalut avuksi järjestöjen viestintään

Perinteisen järjestötoiminnan on uudistuttava, jotta se pärjäisi monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. Digitaalisilla ratkaisuilla on uudistuksessa keskeinen rooli.

Digityökalut avuksi järjestöjen viestintään

Järjestöjen toimintaan kohdistuu tällä hetkellä lukuisia muutosvoimia, selviää tuoreesta Tulevaisuuden näkymät järjestöissä -tutkimuksesta. Järjestöissä nähdään, että haasteisiin vastaaminen vaatii aiempaa vaikuttavampaa ja asiakaslähtöisempää toimintaa, verkostoitumista sekä jäsenyyden sisällön uudistamista.

Syksyllä 2021 toteutettu selvitys tehtiin edellisen kerran kaksi vuotta sitten, kun koronapandemia oli vasta puhkeamassa. Järjestöjen pitkän aikavälin haasteet ovat pysyneet samoina pandemian aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta.

Suurimpina haasteina pidetään selvityksen perusteella avustusrahoituksen vähenemistä, työntekijöiden jaksamista, viestinnän vaatimusten ja odotusten muutoksia, jäsenmäärän laskua sekä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten liian heikkoa sitoutumista tehtäviinsä. Järjestöjen pitemmän aikavälin haasteet ovat pysyneet samoina pandemian aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Pandemian myötä järjestöissä on kuitenkin siirrytty vauhdilla hyödyntämään digityökaluja työskentelyssä ja kokoontumisissa.

Konsulttiyhtiö Osanan tekemään kyselyyn vastasi 136 ammattijohtajaa 500 suurimmasta suomalaisesta järjestöstä.

Tuloksia kohdennetulla viestinnällä

Postipalveluiden liiketoimintajohtajan Petri Hirvosen mielestä tutkimuksen perusteella on selvää, että myös järjestökenttä on muun yhteiskunnan lailla joutunut tekemään digiloikan sopeuttaakseen toimintaansa pandemia-aikaan. Tämä on luonut paitsi haasteita myös mahdollisuuksia uusien viestintätyökalujen hyödyntämiseksi. Postin kohderyhmäpalvelut voivat osaltaan auttaa tehostamaan viestintää ja sen vaikuttavuutta,

– Tutkimus osoittaa selvästi, kuinka julkisen rahoituksen rooli on muuttumassa epävarmaksi, jolloin rahoituspohjaa tulee laajentaa enemmän yksityiselle puolelle. Varain- ja jäsenhankinnan haasteisiin Posti voi vastata esimerkiksi profiloimalla järjestön nykyisen rekisterin jäsenet ja kohdentamalla sen perusteella saman tyyppisille vastaanottajille perinteisen suorakirjeen. Suorakirje on tutkitusti tehokas väline – lähes 90 prosenttia tutustuu kotiin tulevaan suoramainontaan, Hirvonen sanoo.

Hirvosen mukaan pandemia-aikaan sopii kohdentamispalvelujen lisäksi hyvin myös Postin Printer Driver -palvelu, jolla päivittäispostituksia voidaan tehdä sujuvasti etänä. Palvelun avulla kirjeitä voi lähettää suoraan omalta koneelta sähköisesti Postin tulostukseen, kuoritukseen ja jakeluun.

–  Kehitämme jatkuvasti palvelujamme vastaamaan muuttuvia tarpeita. Kohdennetun viestinnän osalta lisäämme esimerkiksi uusia tietoelementtejä, jotka auttavat myös järjestöjä profiloimaan kohderyhmiään entistä tarkemmin, Hirvonen lisää.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö ja jutellaan lisää!

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.