Näytä kaikki artikkelit

Kohdennettu viestintä avuksi järjestöjen varainhankintaan ja jäsenkatoon

Suomalaisissa järjestöissä eletään murrosaikaa, kun niiden julkinen rahoitus pienenee ja jäsenten sitouttaminen vaikeutuu. Varain- ja jäsenhankinnan haasteisiin voidaan vastata tarkasti kohdennetulla markkinointiviestinnällä.

Järjestöillä on Suomessa jopa 15 miljoonaa jäsentä ja merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan keskiössä. Järjestösektorin tulevaisuudennäkymiä kartoittaneen tutkimuksen mukaan epävarmuus, monimutkaisuus ja muutosten nopeus ovat kuitenkin järjestöjen toimintaympäristössä kasvussa. Konsulttiyhtiö Osanan toteuttama kysely kartoitti, miten järjestö- ja kansalaistoiminnan arvioidaan kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana ja miten vastaajat näkevät edustamiensa järjestöjen tulevaisuuden. Kyselyyn vastasi vuoden 2019 lopulla 115 ammattijohtajaa Suomen 500 suurimmasta järjestöstä. Suurimpina tulevaisuuden haasteina pidettiin järjestöjen avustusrahoituksen niukkenemista, työntekijöiden jaksamista, jäsenmäärien laskua sekä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten heikkoa sitoutumista tehtäviinsä. Epävarmuuden ja rakennemuutoksen aikana järjestöjen varainhankinnan ja palvelumyynnin merkityksen nähdään korostuvan. – Tutkimustulokset kertovat järjestöjen haasteista juuri ennen koronapandemian puhkeamista. Esimerkiksi rahoituksen niukkuus on vain korostunut kuluneen vuoden aikana. Monet järjestökentän ongelmista joko liittyvät viestintään tai niihin voidaan vaikuttaa kohdennetulla viestinnällä, jossa kunkin kohderyhmän tarpeisiin käytetään heille sopivinta mediaa, sanoo Postin Postipalveluiden liiketoimintajohtaja Petri Hirvonen.

Monikanavaista viestintää kilpaillulla kentällä

Vastaajien mielestä järjestöjen viestinnän merkitys kasvaa jatkuvasti. Monimutkaistuvassa ympäristössä järjestöjen täytyy ottaa käyttöön uusia digitaalisia viestintäkanavia. – Postipalvelut on erikoistunut viestien välittämiseen.

Kohderyhmäpalvelut
ja kohdistetut suoramarkkinoinnin palvelut sekä
digitaalisena
että
perinteisenä
suoramarkkinointina auttavat tavoittamaan oikeat vastaanottajat. Käytössämme on runsaasti dataa, jota rikastamalla pystymme tarjoamaan ratkaisuja järjestöjen varain- ja jäsenhankinnan haasteisiin, Hirvonen sanoo. Kaikkiaan kysely osoittaa, että järjestöissä kaivataan satsauksia toiminnan ja tekemisen laatuun. Digitalisoinnista haetaan tehokkuutta sekä entistä parempaa palvelukokemusta jäsenille ja kohderyhmälle. Samalla toiminnan vaikuttavuus pitäisi pystyä osoittamaan entistä paremmin. Tässä kuviossa viestinnän rooli korostuu, ja sen tuleekin vastaajien mielestä nousta tukitoiminnosta strategiseen rooliin.

Tutustu markkinointipalveluihimme. Autamme mielellämme löytämään toimivat ratkaisut markkinointiviestintään ja sen kohdentamiseen.