Lähetätkö yli miljoona Economy-vakiokirjettä vuodessa?

Jos yrityksesi lähettää vuodessa yli 1 miljoona Economy-vakiokirjettä Postin jakelun kautta, voi lähetettyjen Economy-vakiokirjeiden hinnasta saada volyymialennusta. Vuosivolyymialennuksen suuruus määritellään kalenterivuoden aikana Postille toimitettujen Economy-vakiokirjeiden kokonaismäärän mukaan.

Vuosivolyymialennuksen perustana olevaan kirjemäärään pätevät seuraavat ehdot:

  • Economy-vakiokirjeiden määrän tulee ylittää 1 miljoona kappaletta vuodessa

  • Mukaan lasketaan ainoastaan Postin jakeluun tulevat Economy-vakiokirjeet; alennuksen määrittämisessä ei huomioida muita Economy-kirjeitä eikä Priority-kirjeitä

  • Alennuksen perustana olevassa kirjeiden määrässä huomioidaan vain yrityksesi omissa nimissä lähtevät kirjeet. Eli kirjeet, joiden lähetettävän sisällön yrityksesi määrittelee ja joiden lähettämisestä yrityksesi on viime kädessä vastuussa. Yrityksesi voi omilla päätöksillä määrätä näiden kirjeiden volyymista ja vaikuttaa kirjeiden määrään. Mukaan ei lasketa esimerkiksi laskutusliiketoiminnan kirjeitä, jotka yrityksesi lähettää omien asiakkaidenne puolesta.

  • Alennus määritetään eri tahojen kautta Postille tulevan Economy-vakiokirjeen kokonaisvolyymin perusteella. Kirjeitä voi tulla Postin jakeluun suoraan yritykseltäsi tai yrityksesi käyttämien postittajien kautta. Tällöin alennuksen saaminen edellyttää, että postittajillasi on asiakassuhde yritykseesi.

  • Alennustasoon oikeuttavan vastaavan kirjemäärän toteutumista seurataan vuoden aikana laskutettujen kirjeiden perusteella. Kokonaiskirjemäärä pitää pystyä tarkistamaan, joten postittajien kautta tuleville kirjeille luodaan tarvittaessa oma asiakasnumero laskutusta ja tarkistusta varten. Jos toteutunut kirjemäärä ei vastaa sovittua alennustasoa, korjataan alennustaso ja tasataan laskutus vastaamaan toteumaa.

Jos yrityksesi käyttää ulkoista postittajaa tai vastaavaa osapuolta, joka maksaa yrityksesi puolesta kirjeiden postimaksut Postille, annamme kokonaisvuosivolyyminne mukaisen alennuksen postittajalle. Posti luovuttaa postittajalle ainoastaan tiedon alennukseen oikeutetusta lähettäjäasiakkaasta ja alennusprosentista, ei muita postitukseen liittyviä tietoja. Huomioithan kuitenkin, että vuosivolyymialennustaulukko on julkinen, joten postittajat tietävät alennusprosenttia vastaavan vuosittain lähetetyn Economy-vakiokirjeiden kokonaismäärätason.

Alennustaulukko

Alennus määräytyy oheisen taulukon perusteella. Jos yrityksesi vuosivolyymi on yli 20 miljoonaa kirjettä, ota yhteyttä Postin yhteyshenkilöösi.

Vuosivolyymi miljoonaa kplAlennus %Vuosivolyymi miljoona kplAlennus %
2010,076,0
189,565,5
169,055,0
148,544,0
128,033,0
107,522,0
97,011,0
86,5

Yli 1 miljoona Economy-vakiokirjettä lähettävä asiakas

Täytäthän oheisen lomakkeen, jolla selvitetään alennuksen määrittämistä varten tarpeelliset tiedot. Vain oman ilmoituksesi perusteella voimme varmistua, että vuosivolyymialennus perustuu yrityksesi vuosittaiseen kokonaisvolyymiin.

Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan alennuksen määrittämiseen sekä sen kohdentamiseen.