Conzoom pääluokat

Conzoom® on tilastopohjainen luokitus kaikista suomalaisista. Se kertoo talouksien sosioekonomisesta asemasta, kuluttajakäyttäytymisestä ja asenteista.

Siihen kuuluu myös tietoa arvoista ja mediavalinnoista, jotka on kerätty kyselytutkimuksen avulla. Conzoom muodostuu karttaruuduista, jotka ovat tiheästi asutuilla alueilla noin 83 m x 83 m ja harvempaan asutuilla noin 250 m x 250 m. Samassa karttaruudussa asuvat taloudet saavat kaikki saman luokan. Conzoom® jakautuu 10 pääryhmään ja 31 alaluokkaan. Me käytämme niistä kymmentä pääryhmää:

A Varakkaat talonomistajat - perheitä, joilla on lapsia, omakotitalo ja hyväpalkkainen työ

Ryhmässä on paljon hyvin toimeentulevia perheitä. Se sisältää niin lapsiperheitä kuin pariskuntia, joiden lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa. Lisäksi ryhmään kuuluu lapsettomia pareja. Aikuisväestön ikä vaihtelee keski-iästä vanhempiin eläkeläisiin ja lasten vastasyntyneistä teini-ikäisiin. Monilla on ammattikoulutus ja hyväpalkkainen työ. Hyvän tulotason ja suuren perhekoon vuoksi heidän kulutuksensa on usein korkeaa. Varakkaat talonomistajat asuvat omistusasunnoissa suurten ja keskisuurten kaupunkien hyvillä omakoti- ja pientaloalueilla. Lapsiperheillä on tyypillisesti suurimmat ja uusimmat asunnot.

B Pientalojen asukkaat – pienten paikkakuntien perheet, joille perhe-elämä on tärkeää

Pientalojen asukkaat asuvat ympäri maata pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Ryhmä sisältää monen ikäisiä pariskuntia, lapsiperheitä ja yksineläjiä. Tulotasoltaan he ovat keskiluokkaa, mutta jäävät varallisuudessa jälkeen muista omakoti- ja pientaloasukkaista. Suurin osa omistaa asuntonsa. Heillä on usein ammattitutkinto ja he toimivat työntekijätason tehtävissä. Ryhmään kuuluva senioriväestö elää tyypillisesti pienellä eläkeellä. Ryhmään kuuluvat asuvat rivi- ja omakotitaloissa pienissä kaupungeissa ja suurempien kaupunkien taajama-alueilla. Lapsiperheillä on tyypillisesti muita suuremmat ja uudemmat asunnot.

C Maalaiselämää – lapsiperheitä ja pariskuntia, jotka nauttivat maaseudun rauhallisuudesta

Ryhmä sisältää paljon erilaisia kotitalouksia, joita yhdistää maalla asuminen. He asuvat omakotitaloissa kaukana kaupungeita tai kaupunkialueiden lähettyvillä. Joukosta löytyy lapsiperheitä, keski-ikäisiä pariskuntia, eläkeläisiä ja yhden hengen talouksia. Ryhmän varakkaammat asuvat tyypillisesti lähellä suurempia kasvukeskuksia. Lisäksi he omistavat asuntonsa muita ryhmään kuulumattomia useammin. Vanhemmat pariskunnat ja eläkeläiset taas asuvat kaukana kaupungeista ympäri Suomea. Ryhmästä löytyy jonkin verran maanviljelijöitä. Yksityisyrittäjien määrä on suuri muihin ryhmiin verrattuna. Pääosa työskentelee työntekijä- tai alemman toimihenkilötason työtehtävissä. Suurella osalla on ammatti- tai peruskoulupohja, ja heidän tulotasonsa vaihtelee keskitason ylä- ja alapuolella.

D Rikkaat – perheitä joilla on omaisuutta ja varaa nauttia elämästä

Ryhmään kuuluu nimensä mukaisesti Suomen rikkaimmat kotitaloudet. Ryhmä sisältää paljon lapsiperheitä, joissa on useampi lapsi. Lasten iät vaihtelevat vastasyntyneistä teini-ikäisiin. Lapsiperheiden lisäksi ryhmästä löytyy keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia. Ryhmän edustajat ovat korkeasti koulutettuja ja toimivat yrityspäättäjinä. Suurin osa ryhmästä asuu pääkaupunkiseudulla hyvien työmahdollisuuksien takia. Lisäksi heitä on jonkin verran muissa suurissa kaupungeissa. Rikkaat asuvat kaupunkien parhaimmilla ja usein myös uusimmilla asuinalueilla ja omistavat maan suurimmat asunnot.

E Lähiöarki – pariskuntia, joiden elämä pyörii arjen ympärillä

Ryhmään kuuluvat maan pienituloisimmat kotitaloudet. Ryhmä sisältää paljon pariskuntia ja yhden hengen talouksia, jotka asuvat 70–90-luvuilla rakennetuissa kerrostalolähiöissä suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Ryhmän edustajat asuvat tyypillisesti pienissä vuokra-asunnoissa ja heidän kulutuksensa on alhaisen tulotason vuoksi matalaa. Ryhmään kuuluvien työttömyysaste on korkeampi ja koulutustaso alhaisempi kuin muihin ryhmiin kuuluvien.

F Cityeliitti – pariskuntia, jotka luovat uraa ja nauttivat kaupunkielämästä

Ryhmä muodostuu pääosin hyvätuloisista pariskunnista ja yhden hengen talouksista, jotka asuvat pääkaupunkiseudun parhailla kerrostaloalueilla. Ryhmän edustajia löytyy jonkin verran muistakin suurista kaupungeista. Ryhmä sisältää paljon nuoria ja keski-ikäisiä aikuisia, jotka asuvat lähellä keskustaa ja nauttivat vilkkaasta kaupunkielämästä. Ryhmä on koulutustasoltaan maan kokeimpia. Monilla on ylempi korkeakoulututkinto, ja he toimivat usein yrityspäättäjinä. Tulotasoltaan he ovat toiseksi parhaiten tienaavia heti Rikkaat-ryhmän jälkeen.

G Seniorit – pariskuntia ja yhden hengen talouksia, joiden elämään kuuluu eläke ja lapsenlapset

Ryhmään kuuluu paljon erilaisia yli 60-vuotiaita ihmisiä. He asuvat usein vanhemmissa pientaloissa tai kerrostaloissa pienillä paikkakunnilla. Yhtenäistä tälle ryhmälle on heidän elämäntilanteensa. Heidän työuransa ovat takana ja lapset ovat muuttaneet kotoa kauan sitten. Monilla on lapsenlapsia. He saavat tulonsa eläkkeestä, jonka vuoksi he kuluttava vain vähän. Koulutustasoltaan he ovat peruskoulun tai ammattikoulun käyneitä. Seniorien asuinkoko vaihtelee pienestä kerrostaloyksiöistä omakotitaloihin.

H Nuoriso – yliopistokaupunkien sinkut, jotka nauttivat opiskelijaelämästä tai työuran ensi askelista

Ryhmä koostuu opiskelijoista tai työuransa aloittaneista nuorista aikuisista. Ryhmässä on paljon 20–34-vuotiaita, jotka ovat lukion tai ammattikoulun päättymisen jälkeen aloittaneet opinnot tai työt yliopistokaupungissa. Joukkoon mahtuu myös yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneita. Monet elävät pienellä kuukausibudjetilla ja asuvat yksin, kumppanin tai kämppisten kanssa kerrostalossa. Suurin osa asuu vuokralla. Joukkoon mahtuu myös asunnonomistajia, jotka ovat jo aloittaneet työuransa.