Skip to main content
Huomio

Asiakaspalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Jos asiasi koskee vallitsevaa koronatilannetta, löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Luotettavaa dataa liiketoiminnan tueksi

Laadukas ja luotettava data on tehokkaan myynnin ja markkinoinnin edellytys. Suomen ja suomalaisten tuntijoina käytössämme on ylivoimaiset datalähteet, joista löydämme juuri yritystäsi kiinnostavan tiedon.

Datalähteenämme ovat kaikki suomalaiset – reilu 5 miljoonaa ihmistä. Käytämme data- ja markkinointipalvelumme tietolähteinä muun muassa Väestötietojärjestelmää (VTJ), Ajoneuvoliikennerekisteriä (Trafi), Postin omaa postinsaajarekisteriä ja puhelinnumerotietokantaa. Posti on vastuullinen ja luotettava toimija, joka huolehtii tietoturvasta sekä siitä, että datan käsittely täyttää kaikki EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

  • Suomen ja suomalaisten tuntija

  • Luotettavaa, laadukasta ja vastuullisesti kerättyä tietoa

  • Postilla ainoana Suomessa käytössä kaksi virallista henkilötietokantaa

Datalähteemme

Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, jossa on suomalaisten ja Suomessa vakinaisesti asuvien perustiedot. Maamme eniten käytetyssä perusrekisterissä on lisäksi tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä.

Väestötietojärjestelmän rikkaasta ja kattavasta tietovarastosta löydämme asiakkaillemme tiedon, joka auttaa asiakasymmärryksen muodostamisessa, markkinointiviestinnän kohdentamisessa ja asiakasrekisterin päivittämisessä.

Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit sekä osa kunnista. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. VTJ:n tietoja saa käyttää vain viranomaisen myöntämän tietoluvan puitteissa.

Postinsaajarekisteri on väestötietojärjestelmän lisäksi toinen maamme eniten käytetyistä luotettavista perusrekistereistä. Se sisältää tiedot kaikista henkilöistä, joilla on postiosoite Suomessa. Konkreettisesti rekisteri sisältää henkilöiden nimi-, osoite- ja muita yhteystietoja, rakennustietoja, viestien ohjaustietoja, sekä henkilön itsensä antamia kielto- ja suostumustietoja. Rekisteri sisältää myös henkilötunnukset. Perustiedot, kuten nimenmuutokset, vastasyntyneet, maahan muuttaneet ja tiedot henkilön kuolemasta saa Posti postilain mukaan väestötietojärjestelmästä. Osoitetiedot Posti kerää henkilöiltä itseltään muuttoilmoituksen kautta

Rekisteriä voidaan käyttää paitsi viestien lähettämiseen, myös asiakasrekistereiden päivittämiseen ja tarkistamiseen. Rekisterin vahvuuksia ovat paitsi sen kattavuus, myös ajantasaisuus ja nopeus. Postin osoitetietojärjestelmä päivittyy joka yö. Lisäksi rekisteriin tulevat myös kuluttajien ennakkomuuttotiedot.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ajoneuvoliikennerekisterissä on tiedot ajoneuvoista sekä niiden kuljettajista. Ajoneuvoliikennerekisteriin tallennetaan ajoneuvojen tekniset tiedot, yksilöintitiedot, katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä käyttötarkoitus-, kiinnitys- ja verotustiedot. Rekisterissä on lisäksi tietoja henkilön ajokortista, ajo-oikeudesta, kuljettajatutkinnoista sekä kuljettajan ammattipätevyydestä. Rekisterissä on 5 miljoonan liikenteessä olevan ajoneuvon sekä 3,7 miljoonan ajokortin tiedot. Trafin tietoja saa käyttää vain viranomaisen myöntämällä tietoluvalla.

Numerokannassa on teleoperaattoreiden ja Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) puhelinliittymätiedot. Numerokannasta löytyvät lähes kaikki suomalaiset julkiset lanka- ja matkapuhelinnumerot, poisluettuna prepaid-liittymät, salaiset numerot ja yritysten alaliittymien numerot. Numerokannan tiedot päivittyvät jokaisena arkipäivänä.

Tilastokeskuksen karttaruutuaineisto sisältää keskeiset tiedot alueen asukasrakenteesta, koulutuksesta, asumisesta, tuloista ja työpaikoista. Karttaruutuaineisto on saatavissa koko Suomen alueelta joko 250 m x 250 m-, 1 km x 1 km- tai 5 km x 5 km -karttaruuduittain.

Käytössämme on muiden datalähteiden lisäksi paljon avointa dataa, jota saamme muun muassa Suomen ympäristökeskuksesta ja Tilastokeskuksesta. Avoin data käsittää esimerkiksi ammattien keskipalkat ja monenlaiset tiedot ympäristöstä ja vesistöistä.

Päättäjät ja vaikuttajat -tietokannan avulla autamme sinua tavoittamaan oikeat yritykset ja valitsemaan ajantasaiset yrityspäättäjäkontaktit markkinointiin ja viestintään. Tietokannassa on yli 500 000 organisaatiota ja 600 000 päättäjää. Tietokannan tiedot tulevat Yrittäjä- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ), ja ne sisältävät yritykset ja yhteisöt toimipaikkoineen, valtionhallinnon ja kunnat toimipaikkoineen sekä järjestöt ja oppilaitokset.

Keräämme evästedataa kaikista verkkopalveluistamme ja mobiilisovelluksestamme, joita käyttää 1,6 miljoonaa suomalaista kuukausittain. Evästedatan avulla voimme kohdentaa mainontaa muun muassa muuttamassa oleville ja aktiivisille verkko-ostajille.

Postin sähköisten kuluttajapalveluiden rekisterissä on vahvasti tunnistettuja henkilöitä, jotka ovat rekisteröityneet Postin sähköisten palveluiden, kuten esimerkiksi OmaPostin, käyttäjiksi. Rekisterin asiakastietoja voidaan asiakkaan suostumuksella käsitellä myös Postin valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin sekä asiakasrekistereiden päivityksiin.

Posti on ainoa toimija Suomessa, joka voi tarjota tiedon henkilön muutosta jo ennen muuttoajankohtaa. Muuttajat kiinnostavat palveluntarjoajia, koska muuttaminen saa ihmiset ostamaan. Postilla on maan kattavimmat datalähteet muuttajien tavoittamiseen. Postin palvelujen avulla tavoitat sekä nykyiset että potentiaaliset muuttavat asiakkaat muuttoprosessin kaikissa eri vaiheissa ja kaikkien eri kanavien kautta. Muuttajat voidaan tavoittaa suoraan sähköisellä muuttoilmoituslomakkeella, verkkomainonnalla, puhelimitse tai printtisuoralla.

Postin jakelussa ja sen suunnittelussa syntyvä uniikki data on käytettävissä tietyin osin myös yritysasiakkaidemme datapalveluissa. Yhtenä esimerkkinä tästä on se, että tiedämme, ketkä kuluttajat haluavat saada osoitteetonta suoramarkkinointia ja ketkä eivät.

Posti on Asiakkuusmarkkinointiliiton yhteistyökumppani. Käytössämme ovat telemarkkinoinnin (ns. telerobinson) ja osoitteellisen suoramarkkinoinnin (ns. postirobinson) kieltorekisterit. Tietoa voidaan käyttää paitsi suoramarkkinoinnissa kuin myös asiakkaan rekisteriin vietävänä tietona, esimerkiksi päivityspalvelun yhteydessä.

Yhteispohjoismainen conzoom®-luokitintieto kertoo talouksien sosioekonomisesta asemasta, kuluttajakäyttäytymisestä ja asenteista. Asuinalueluokitin jakaa suomalaiset asuinalueet kymmeneen eri ryhmään ja 31 luokkaan. Luokitus perustuu karttaruutupohjaisiin tilastoihin ja TNS Gallupin arvo- ja kulutuskäyttäytymistietoihin, jolloin luokitukseen saadaan mukaan myös muun muassa kuluttajien mielipiteitä ja asenteita.

conzoom® voidaan viedä suoraan asiakaskantaan, jolloin sitä voi hyödyntää asiakassegmentoinnissa, rekisterin profiloinnissa sekä kaikessa omille asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa. Uusasiakashankinnassa luokitusta voi hyödyntää osoitteellisessa ja osoitteettomassa printtisuorassa.

Viranomaisrekisterien lisäksi on mahdollista hyödyntää erilaisia kattavia markkinointirekistereitä, joiden avulla voit lähestyä kuluttajia monikanavaisesti sekä printillä, puhelimitse että sähköpostitse. Kohderyhmiä voidaan rajata sekä rekisterissä olevien tietojen tai erilaisten mallinnettujen rikasteiden avulla. Lisäksi on tarjolla tarkemmin rajattuja rekistereitä, esimerkiksi erilaiset ammatti- ja harrasterekisterit, kuten lääkärit ja metsänomistajat.