Luotettavaa dataa liiketoiminnan tueksi

Laadukas ja luotettava data on tehokkaan myynnin ja markkinoinnin edellytys. Suomen ja suomalaisten tuntijoina käytössämme on ylivoimaiset datalähteet, joista löydämme juuri yritystäsi kiinnostavan tiedon.

Datalähteenämme ovat kaikki suomalaiset – reilu 5 miljoonaa ihmistä. Käytämme data- ja markkinointipalvelumme tietolähteinä muun muassa Väestötietojärjestelmää (VTJ), Ajoneuvoliikennerekisteriä (Trafi), Postin omaa postinsaajarekisteriä ja puhelinnumerotietokantaa. Posti on vastuullinen ja luotettava toimija, joka huolehtii tietoturvasta sekä siitä, että datan käsittely täyttää kaikki EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

  • Suomen ja suomalaisten tuntija

  • Luotettavaa, laadukasta ja vastuullisesti kerättyä tietoa

  • Postilla ainoana Suomessa käytössä kaksi virallista henkilötietokantaa

Datalähteemme