Lisää asiakasymmärrystä rikasteilla

Rikasteet ovat henkilötasolle mallinnettuja tietoja, jotka auttavat asiakkaiden segmentoinnissa sekä asiakkuusmarkkinoinnin ja -viestinnän kohdentamisessa. Valitse rikastepalvelustamme yrityksellesi parhaiten sopivat rikasteet.

Kenelle palvelu sopii?

Kun haluat tuntea asiakkaasi paremmin, suosittelemme rikasteiden kiinnittämistä asiakasrekisteriisi tai asiakasrekisterisi profilointia rikastetiedoilla. Rikasteet kertovat muun muassa miten asiakkaasi asuu ja millaisen auton hän omistaa.

Hyödyt

Rikasteet kehittävät asiakastuntemusta ja -palveluasi, parantavat markkinointiviestinnän kohdentamista ja auttavat yritystäsi ristiinmyyntimahdollisuuksien tunnistamisessa.

Tarvitsetpa segmentointisi tai markkinointiviestintäsi kohdentamisen avuksi tietoa esimerkiksi asiakkaidesi auton omistuksesta, perhetyypistä tai asumismuodosta, saat tiedon meiltä. Kehitämme jatkuvasti omia rikasteita sekä myymme ja kiinnitämme asiakaskantaasi myös kumppaneidemme rikasteita. Lisäksi rikasteita voidaan käyttää uusasiakashankinnassa kohderyhmien määrittämisen apuna.

  • Tietoa talouksien sosioekonomisesta asemasta, ajoneuvoista sekä asumisesta

  • Tietoa kuluttajakäyttäytymisestä, arvoista ja asenteista

Esimerkkejä rikasteistamme

Conzoom-asuinalueluokitus

Yhteispohjoismainen conzoom®-luokitintieto kertoo talouksien sosioekonomisesta asemasta, kuluttajakäyttäytymisestä ja asenteista. Asuinalueluokitin jakaa suomalaiset asuinalueet kymmeneen eri ryhmään ja 31 luokkaan. Luokitus perustuu karttaruutupohjaisiin tilastoihin ja TNS Gallupin arvo- ja kulutuskäyttäytymistietoihin, jolloin luokitukseen saadaan mukaan myös muun muassa kuluttajien mielipiteitä ja asenteita.

conzoom® voidaan viedä suoraan asiakaskantaan, jolloin sitä voi hyödyntää asiakassegmentoinnissa, rekisterin profiloinnissa sekä kaikessa omille asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa. Uusasiakashankinnassa luokitusta voi hyödyntää osoitteellisessa ja osoitteettomassa printtisuorassa. Printtisuoran kohderyhmäpoiminnan voit tehdä suoraan suunnittelutyökalumme Kontaktin kautta.

Muuttajaennuste

Muutto on ajankohta, jolloin asiakkaasi hankkivat paljon uusia tuotteita ja palveluja sekä päivittävät nykyisiä sopimuksiaan. Muuttajaennuste tuotetaan yhdistämällä monenlaista dataa, joita voivat olla esimerkiksi henkilön ikä, rakennustyyppi ja vuokra-omistusasuntotieto. Muuttajaennuste jakaa väestön muuttamisen todennäköisyyden perusteella kymmeneen ryhmään. Ryhmässä 1 muuttamisen todennäköisyys seuraavan vuoden aikana on noin kymmenkertainen ryhmään 10 verrattuna ja noin kolminkertainen keskiarvoon verrattuna.

Verkko-ostamisen aktiivisuus

Rikaste luokittelee henkilöt verkko-ostamisen aktiivisuuden perusteella 10 luokkaan. Luokitus perustuu Postin omaan dataan pakettien toimituksesta. Verkko-ostamisen aktiivisuuden lisäksi rikasteessa on mukana todennäköisyydet siitä, palautetaanko lähetys tai jätetäänkö se noutamatta.

Jätä tarjouspyyntö, niin autamme yritystäsi löytämään tehokkaimmat ratkaisut asiakkaiden tavoittamiseen

Postin avulla saat liiketoimintaasi edistäviä oivalluksia datasta, tavoitat kohderyhmäsi oikeaan aikaan sekä digi- että printtikanavissa ja saat asiakkaistasi aina ajantasaisimmat tiedot.