Apuna energiayhtiöiden murroksessa -markkinakartoitus

Koska haluamme ymmärtää asiakkaidemme aitoja nykyisiä ja tulevia tarpeita, teimme energiatoimialan markkinakartoituksen.

Halusimme kuulla asiantuntijoilta energia-alan muutostrendeistä. Halusimme myös ymmärtää millaisia toiveita ja odotuksia ne asettavat Postin kaltaiselle kumppanille, joka tarjoaa sekä data- ja markkinointipalveluita että perinteistä postin jakelua.

Haastattelimme 29 henkilöä 30.3.-12.5.2021. Kumppaninamme toimi Funnel 2.0 Oy, joka syvähaastatteli aluksi yhdeksää liiketoimintapäättäjää, minkä perusteella muodostui muutamia hypoteeseja, joita testattiin aiempaa tiiviimmällä haastattelurungolla.

Luettuasi kartoituksen tiedät millaisia liiketoiminnan haasteita ja muutostrendejä energiatoimialan päättäjät ovat tunnistaneet ja kuinka Posti voi auttaa niissä.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.

Löysitkö mitä etsit?