Skip to main content
Postinumeroalueet
Huomio

Asiakaspalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Jos asiasi koskee vallitsevaa koronatilannetta, löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Postinumerot ja postinumeroalueet Suomessa

Suomi on jaettu kartan mukaisiin postinumeroalueisiin. Postinumeron kaksi ensimmäistä numeroa määrittelevät, millä alueella postinumeron mukainen paikkakunta sijaitsee. Postinumeron kolme viimeistä numeroa kertovat puolestaan, mihin postinumeroalueen sisällä olevaan osoitetoimipaikkaan lähetys toimitetaan.

Kun tiedät paikkakunnan postinumeron, voit kartan avulla selvittää, missä kyseinen paikkakunta sijaitsee. Kuten kartasta näet, esimerkiksi 87-89 -alkuiset postinumerot ohjaavat lähetyksen Kajaaniin tai sen lähiseudulle.

Postinumero on viidestä numerosta muodostuva koodi, joka merkitään osoitetoimipaikan nimen eteen (esim. 00100 HELSINKI). Koodi ohjaa postin kulkua lähettäjältä postinlajittelun ja -jakelun kautta vastaanottajalle. Postinumeron käyttö ja oikea osoite varmistavat sujuvan ja viivytyksettömän palvelun.

Postinumerohausta voit etsiä postinumeron haluamallesi katuosoitteelle tai toimipaikalle, tai katsoa mitä osoitteita jollekin postinumerolle kuuluu.

Suomi on jaettu postinumeroalueisiin, joissa kukin postinumero kattaa yhtenäisen maantieteellisen alueen. Postinumeron kaksi ensimmäistä numeroa määrittelevät, millä alueella postinumeron mukainen paikkakunta sijaitsee. Postinumeron kolme viimeistä numeroa kertovat, mihin postinumeroalueen sisällä olevaan osoitetoimipaikkaan lähetys on matkalla. Numerotunnuksen lisäksi osoitteissa käytetään myös osoitetoimipaikan nimeä.

Postinumeroalueenrajat eivät ole samat kuin kuntarajat, sillä sama postinumero voi jakaantua esimerkiksi kahden tai useamman kunnan alueelle. Samoin kunnan alueella voi olla useita erilaisia osoitetoimipaikan nimiä.

Paljon postia saavilla yrityksillä voi olla käytössä oma postinumero, joka koostuu numerosta ja yrityksen nimestä. Näitä yrityspostinumeroita ei ole sidottu tiettyyn alueeseen tai toimipaikkaan.

Suomessa 1970-luvulla käyttöönotettu postinumero on nykyään apuna myös tehtäessä esimerkiksi maantieteelliseen jakoon perustuvia tilastoja, markkinointitutkimuksia, -laskelmia, -suunnitelmia jne.

Postinumeroa käytetään ensisijaisesti lähetysten lajitteluun ja ohjaukseen. Suomessa on tällä hetkellä voimassa noin 3 100 postinumeroa. Muutoksia postinumeroihin ja toimipaikkojen nimiin tapahtuu lähes joka kuukausi.

Muutostarpeita postinumeroon tai postinumeroalueen nimeen voi tulla asukkailta, asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai kunnilta. Uuden postinumeroalueen perustamisesta tai vanhan postinumeron lakkautuksesta tai postinumeroalueen rajojen muutoksesta aloitteen voi tehdä myös Posti Group Oyj. Postinumeroiden ylläpidosta, postinumeromuutosten käsittelystä ja päätöksen tekemisestä vastaa Posti.

Postinumeroon tehtävä muutos voi koskea osoitetoimipaikan nimeä, postinumeroalueen rajoja, uuden postinumeron perustamista tai postinumeron lakkautusta. Muutosehdotuksessa tulee olla esitettynä muutoksen tarpeellisuus ja perusteet. Lähtökohtana on, että muutos ei heikennä toimintaedellytyksiä, postinkulkunopeutta ja laatua.

Ennen muutosten toteuttamista selvitetään sen vaikutukset sekä postinkululle että alueen asukkaille ja yrityksille.

Kunta vastaa alueellaan osoitenimistä ja niiden antamisesta. Yksityishenkilöt, asukas- ja kyläyhdistykset tekevät osoitetoimipaikan tai postinumeroalueen nimeä koskevan muutosehdotuksen kunnalle. Mikäli kunta pitää nimenmuutosta perusteltuna se selvittää asukkaiden mielipiteen muutokseen ja pyytää Kotimaisten kielten keskukselta lausunnon ehdotetusta nimestä ja sen kirjoitusasusta. Myös kunta itse voi esittää osoitenimen muutosta.

Kunta tekee Postille kirjallisen esityksen muutoksesta. Posti toteuttaa muutoksen yhteistyössä kunnan kanssa, jos muutos on mahdollista toteuttaa, kunnanhallitus on tehnyt asiasta päätöksen ja asukkaiden mielipiteet sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto on huomioitu.

Posti vastaa muutoksen toimeenpanosta sekä päätöksen tiedottamisesta kunnalle. Tiedottaminen alueen asukkaille ja yrityksille sekä paikalliselle medialle toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa. Muutoksen voimaantulolle varataan vähintään kaksi kuukautta. Lähetysten perilletoimituksen varmistamiseksi asukkaiden tulee tiedottaa muuttuneesta osoitteestaan postin lähettäjille.

Postinumeronmuutos

Posti vastaa postinumeroiden ylläpidosta ja muutoksista. Kunta voi esittää omasta tai kuntalaisten aloitteesta myös muutosta postinumeroon tai postinumeroalueen rajoihin. Muutosesitys tehdään Postille kirjallisesti. Mikäli muutos on mahdollista toteuttaa, Posti suunnittelee muutoksen yhteistyössä kunnan kanssa. Tarvittaessa Posti tekee asiakaskyselyn muutosalueella.

Posti voi myös itse esittää uuden postinumeron perustamista, postinumeroalueen rajojen muutosta tai vanhan numeron lakkauttamista, jos sillä voidaan varmistaa postinkulkua. Tarvittaessa Posti tekee asiakaskyselyn muutosalueella. Kyselyn tulos ei ole sitova.

Posti tiedottaa toteutettavasta postinumeromuutoksesta asiakkaille, kunnalle ja paikalliselle medialle. Posti välittää muutoksesta tiedon myös Väestörekisterikeskukseen/maistraattiin.

Kirjallinen esitys muutoksesta osoitetaan Posti Oy:n Tuotantoon osoitteeseen

osoitteet@posti.com

Muuttuvat postinumeroalueet

Muuttuvat postinumerot 04.05.2020

OsoiteUusi postinumeroVanha postinumero
Marsupolku 201450 VANTAA01480 VANTAA
Munkkionkuja 1, 2, 6, 720520 TURKU (alk. 18.05.2020)20610 TURKU
Kokkopurontie 134, 224, 27074300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Kapolehdontie 5774300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Jyrkäntie 34374300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Lehtomäentie 16474300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Löytölänmäentie 8, 20, 84, 362, 39374300 SONKAJÄRVI74360 SONKAKOSKI
Hankamäentie 19274300 SONKAJÄRVI74380 JYRKKÄ
Jyrkäntie 17, 4174360 SONKAKOSKI74380 JYRKKÄ
Talvirannantie 59, 83, 99, 103, 111, 127, 15171360 LITMANIEMI71310 VEHMERSALMI

Muuttuvat postinumerot 01.01.2020

OsoiteUusi postinumeroVanha postinumero
Metsäläntie 2b – 8b00240 HELSINKI00620 HELSINKI

Muuttuvat postinumerot 1.10.2019

Seuraavat postinumeron 38490 HAUKIJÄRVI osoitteet siirtyvät postinumeroon 38460 SASTAMALA 1.10.2019:

OsoiteUusi postinumeroVanha postinumero
Uus-Pukarantie 280, 291, 308, 318, 320, 346, 348, 35038460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Uus-Pukarantie 623, 626, 654, 658, 704, 706, 722, 74638460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Ojaniementie 19, 38, 89 ja 9138460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Mustajärventie 35338460 SASTAMALA38490 HAUKIJÄRVI
Lisäksi:
Mustajärventie 10239180 HERTTUALA38460 SASTAMALA

Muuttuvat postinumeroalueet 1.9.2019

1.9.2019 postinumero 71775 Tuovilanlahti muuttuu postinumeroksi 72400 Pielavesi

Kadun/tien nimi ja numeroUusi postinumeroVanha postinumero
Aholantie 11, 34, 82, 88a,106, 136a, 136b7240071775
Ahvenisentie 71,1737240071775
Harakanniementie 58, 787240071775
Huikarintie 2817240071775
Jylängintie 83a,111a,111b,117,139,146,241,242,7240071775
269a,269b,269c,273,273a,500,581,7107240071775
Karsikontie 8,71,967240071775
Löytynmyllyntie 248a,248b,256,270,374,430a,430b,430d7240071775
Maaningantie 1143a,1143b,1143c,1308a7240071775
Patamäentie 4047240071775
Perimäentie 157,331,3377240071775
Saarisjoentie 110,112,204,228,2957240071775

Seuraavien osoitteiden postinumerot muuttuvat 01.05.2019

OsoiteUusi postinumeroVanha postinumero
Avellanintie 242957028100
Kellahden kylätie 163-265, 56-2502957028100
Kellahden rantatie 23-489, 108a-6142957028100
Kellahdentie 337-877, 500-8282957028100
Kielokorventie 1-71, 142957028100
Kujanvarrentie 5-75, 6-102957028100
Lappoontie 101-187, 2242957028100
Lehtirannantie 192957028100
Mansilantie 55, 242957028100
Peltosentie 29-672957028100
Sillankorvantie 13-31 2957028100
Simulantie 17-35, 26-442957028100
Sinivuokontie 702957028100
Teelperintie 5-6a, 46-662957028100
Vaittiniementie 21-115, 2-982957028100
Veikkolanraitti 35, 14-622957028100
Viertolantie 192960028100
Hyvelänraitti 197-225, 198-2362820028100
Isorinteentie 5-272820028100

Seuraavien osoitteiden postinumero muuttuu 01.01.2019

OsoiteUusi postinumeroVanha postinumero
Mäntyrinne 2, 8 ja 15 0551005400
Nykiöntie 10, 15, 16, 22,23,28, 36, 48, 50 ja 840551005400
Nykiönkaarre 60551005400
Uudenkyläntie 5300551005400

Seuraavien osoitteiden postinumero muuttuu 01.01.2019

Kadun/tien nimi ja nroUusi postinumeroVanha postinumero
Aittapurontie 1-108026080910
Iiksenjoentie 2-278026080230 ja 80910
Ilomantsintie 407a, 407b8026080910
Kontrontie 4-108026080910
Kulhontie 43-1428026080260 ja 80910
Multimäentie 2-88026080910
Purolantie 2-348026080260 ja 80910
Utran Kanava 3-58026080910

Seuraavien postinumeroiden toimipaikkanimet muuttuvat 1.1.2019 lukien

Uusi postinumeroVanha postinumero
07230 Askola07230 Monninkylä
07510 Askola07510 Vakkola
07530 Askola07530 Onkimaa
07580 Askola07580 Tiilää
07590 Askola07590 Huuvari
07680 Askola07680 Juormaankylä

Postinumeroalueen lakkautus 18.05.2018 lukien

Postinumero 97770 Petäjäjärvi lakkautetaan. Siinä olevat osoitteet siirtyvät postinumeroon 97700 Ranua.

KatuUusi postinumeroVanha postinumero
Särkiniementie 29770097770
Syötteentie 84 9770097770
Syötteentie 83 9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 389770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 27 B9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 27 A9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 239770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 17a9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 109770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 79770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 5a 9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 5b 9770097770
Petäjäjärven itäpuolentie 2 9770097770
Syötteentie 909770097770

Postinumeroalueen muutos 02.07.2018 lukien

Postinumerosta 64100 Kristiinankaupunki siirretään osoitteita postinumeroihin 64460 Härkmeri, 64300 Lapväärtti ja 64440 Metsälä

KatuNumeroVanha postinumeroUusi postinumero
Vuoripolku286410064460
Pohjoispääntie146410064460
Pohjoispääntie176410064460
Pohjoispääntie286410064460
Pohjoispääntie386410064460
Pohjoispääntie616410064460
Pohjoispääntie766410064460
Pohjoispääntie956410064460
Pohjoispääntie1036410064460
Sandvikintie1806410064460
Sandvikintie5786410064440
Sandvikintie6006410064440
Sandvikintie6066410064440
Uttermossantie2586410064460
Uttermossantie2606410064460
Uttermossantie2746410064460
Uttermossantie2796410064460
Uttermossantie2816410064460
Uttermossantie2846410064460
Uttermossantie2856410064460
Uttermossantie2976410064460
Uttermossantie3226410064460
Uttermossantie3466410064460
Uttermossantie3476410064460
Uttermossantie3596410064460
Uttermossantie3606410064460
Uttermossantie3746410064460
Uttermossantie3806410064460
Uttermossantie3846410064460
Uttermossantie4106410064460
Uttermossantie4206410064460
Uttermossantie4506410064460
Uttermossantie4766410064460
Uttermossantie4806410064460
Uttermossantie4976410064460
Uttermossantie5066410064460
Uttermossantie5086410064460
Uttermossantie5136410064460
Uttermossantie5246410064460
Uttermossantie5506410064460
Uttermossantie5566410064460
Uttermossantie5576410064460
Uttermossantie5586410064460
Vikbäckintie636410064300
Vikbäckintie656410064300
Vikbäckintie756410064300
Vikbäckintie1056410064300
Vikbäckintie1786410064300
Vikbäckintie2136410064300
Vikbäckintie2336410064300
Härkmerentie286410064300
Härkmerentie346410064300
Härkmerentie826410064300