Näytä kaikki artikkelit

Vertaiskauppa uuden liiketoiminnan ajurina

Vertaiskaupassa on valtava potentiaali paitsi kestävän kehityksen, myös liiketoiminnan näkökulmasta.

Tietoisuus materiaalien ylikuluttamisesta on lisääntynyt ja kestävät valinnat ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä enenevissä määrin. Kuluttajien välinen kauppa ja erilaiset second hand -toimijat kasvattavat suosiotaan. Vanhat tavarat halutaan laittaa kiertoon sen sijaan, että ne vain heitettäisiin pois. Ja mikä parasta – käytetyn ostamisesta on tullut trendikästä!

Kehityssuunta on oikea, mutta markkina on vielä varsin tuore ja pirstaloitunut. Logistiikalla on suuri rooli vertaiskaupan kasvun mahdollistajana. Tavarat täytyisi saada tehokkaasti kiertoon varastoista ja kesämökeiltä ympäri Suomen, vaikka pienemmissä pitäjissä ostajakunta voi olla varsin suppea. Postin avulla tavarat löytävät ostajan kauempaakin, ja tottuneimmat vertaiskaupan kävijät ovat jo tottuneita paketin lähettäjiä. Torin käyttäjistä 70 % kertoo käyttäneensä kuljetuspalvelua vertaiskaupankäynnissä.

Vertaiskaupan suurimpina haasteina ovat helppous ja turvallisuus. Logistiikan lisäksi myös maksamiseen, vakuuttamiseen ja esimerkiksi asiakaspalveluun tai kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset askarruttavat. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa, ja esimerkiksi Postin ja Torin yhteistyö on jatkunut jo vuosia. Kyseessä ei ole pelkkä ekoteko, vaan kasvavan markkinan ympärille rakentuu todellisia liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainväliset jätit, kuten Zalando ja Ikea, ovat jo kehittäneet omia second hand-kanaviaan. Me Postina haluamme olla mukana kehittämässä ja kasvattamassa vertaiskauppaa ja kiertotaloutta niin suurten kuin pienempienkin yritysten kanssa – kestävän liiketoiminnan ehdoin.

Vertaiskaupan ja ylipäänsä kierotalouden valtavirtaistumisen myötä meidän on kehitettävä ratkaisuja, joissa sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat yksityishenkilöitä, ja maksajana saattaa puolestaan toimia kolmas osapuoli, vaikkapa yritys. Tämä jakaa tavaravirtoja pienempiin puroihin, ja Postin ja muiden logistiikan toimijoiden tehtäväksi jää ratkaista, miten nämä virrat saadaan nopeasti ja tehokkaasti koottua yhteen ja kuljettaa tavarat uudelta omistajalta vanhalle siten, että se on kaikille osapuolille helppoa ja joustavaa.

Turvallisuuteen ja luotettavuuteen työkalut löytyvät pitkälti maksamisen puolelta, ja puutteita on myös maksutavoissa – vertaiskauppassakin voisi olla käyttöä luotolle tai osamaksuille. Vakuutuksen hankkimisen puolestaan pitäisi olla osa ostopolkua, kun kuluttajat ostavat ja myyvät esimerkiksi autoja tai veneitä. Markkinoilla näihin haasteisiin on jo kehitetty ensimmäisiä ratkaisuja, ja lukuisia pilotteja on jatkuvasti meneillään. Avainasemassa on yhteistyö, sillä harva toimija pystyy ratkaisemaan kaikkea yksin.

Kierrätys ja jälleenmyyntiarvo kannustavat kestäviin valintoihin. Kuluttajien valinnat määrittävät, pärjääkö tulevaisuudessa kertakäyttömuoti vai tuotteet, jotka kestävät käyttöä vuodesta toiseen ja käyttäjältä toiselle. Yritysten vastuulla on vastata kuluttajien tarpeisiin ja asenteisiin ja nähdä jälkimarkkinat mahdollisuutena, jotka mahdollistavat kuluttamisen myös tuleville ja tuleville sukupolville!

Kirjoittaja Elina Rosenlund vastaa Postilla kuluttajien välisestä pakettiliikenteestä.