Näytä kaikki artikkelit

Sipulin kuorimista ja ideoiden visualisointia – Postin innovointiohjelma jatkuu

”Innovointi on kuin sipulin kuorimista: joidenkin kerrosten kohdalla voi itkettää. Ja se on täysin ok.” - Karoline Kwon, Lead designer ja innovaatio-ohjelman valmentaja

Postin innovointiohjelma X-celeratorin toisella viikolla osallistujat pääsivät kuorimaan sipulia toden teolla. 🧅 Vaikka kyyneliltä taidettiin välttyä, tiimit kohtasivat todellisia haasteita. Aika oli tiukilla ja tiimeiltä vaadittiin nopeita päätöksiä. Alun hankaluudet ja epäselvyydet olivat kuitenkin tärkeä osa matkaa. Onnistuneessa innovointityössä aloitetaan aina asiakkaasta. Myös X-celerator-ohjelmassa yksi tiimien ensimmäisistä tehtävistä oli toteuttaa asiakashaastatteluja tai -kyselyitä. Keskustelu asiakkaiden kanssa auttoi tiimejä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja rajaamaan ideoita. Valmentajat korostivat, että asiakkaiden huolenaiheiden kuuntelu on hyvin tärkeää, vaikka voikin olla ikävää huomata, että omat oletukset ovat vääriä tai että asiakkaat eivät välttämättä pidä alkuperäisestä ideasta. Edi Taukul on yksi innovointiohjelman osallistujista ja työskentelee varastopäällikkönä Tallinnassa. Edille tämä on ensimmäinen kerta innovointiohjelmassa. ”Odotan innolla, miten tämä innovointimatka jatkuu. Tämä kokemus on avuksi tulevaisuuden projekteissamme. Ensimmäisessä harjoituksessa haastattelin varastomme asiakkaita, ja se oli todella positiivinen kokemus kokonaisuudessaan. He kertoivat mielellään tarpeistaan”, Edi sanoo. Kari Nykänen vastaa Postin varastopalveluista pienille ja keskisuurille yrityksille ja on samassa innovointitiimissä Edin kanssa. Kari osallistui myös edelliseen X-celerator-ohjelmaan ja oli itse asiassa mukana voittajatiimissä. Viime vuodesta jatkuneen projektin ohessa hän keskittyy nyt toiseen ideaan. Kari piti asiakkaiden haastattelua Edin tavoin erittäin arvokkaana. ”Päivittäisen työni puolesta minulla oli lista sopivista yrityksistä, mutta koska en tuntenut yrityksiä, tein niin kutsuttuja kylmäsoittoja. Haastavin osuus on keskustelun aloittaminen sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei osaa odottaa soittoa. Mutta kun jää on murrettu, on mukavaa jutella asiakkaiden kanssa heidän kokemuksistaan. Siinä alkaa ymmärtää logiikkaa asiakkaiden liiketoimintaa koskevien päätösten taustalla”, Kari kertoo. Postin kaksi kuukautta kestävä innovointiohjelma X-celerator pyrkii kokoamaan eri puolilla organisaatiota työskenteleviä ihmisiä yhteen kehittämään innovaatioita ja oppimaan uusia taitoja. Osallistujat pääsevät näkemään, kun omat ideat toteutuvat.