Skip to main content

Miten lataan tuotetiedot?

Tuotetiedot voi ladata Glue-palveluun tiedostosta.

Tee tiedosto (ns. CSV-tiedosto), jossa jokaisella rivillä on yksi tuotenimike ja tiedot puolipisteellä (";") eroteltuna.

Glue'n CSV-tiedoston malli

Kun sinulla on tiedosto valmiina, toimi videon mallin mukaisesti.

Tuotetiedot voidaan ladata nettipalvelun kutta, tai järjestelmäintegraation avulla (katso Products API). Järjestelmäintegraation avulla voidaan automatisoida tuotesaatavuuden päivitys.