Skip to main content
Huomio

Kasvaneista pakettimääristä johtuen asiakaspalvelussamme on ruuhkaa. Luethan vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Miten lataan tuotetiedot?

Tuotetiedot voi ladata Glue-palveluun tiedostosta.

Tee tiedosto (ns. CSV-tiedosto), jossa jokaisella rivillä on yksi tuotenimike ja tiedot puolipisteellä (";") eroteltuna.

Pilkku (,) ja piste (.) molemmat toimivat desimaalierottimina.

Huomioi seuraavaa, jos käytät Exceliä CSV-tiedoston tekemiseen:

  • Yleisin ongelma on, että tuotekuvauksessa on rivinvaihtoja, jonka vuoksi CSV-tiedostossa tuote ei olekaan yhdellä rivillä. Voit tarkastaa tämän avaavalla tallentamasi CSV-tiedoston Notepad-ohjelmella.

  • Tallenna tiedosto valitsemalla tiedostomuodoksi UTF-8 CSV. Ä ja Ö voivat näyttäytyä eikoisessa muodossa, jos tiedoston käyttämä merkistö on joku muu.

  • Jos EAN koodi näyttää olevan tämänkaltainen: "3.23 E+10" (Excel on tallentanut numeron tieteellisen esitystavan mukaisesti), niin määritä sarake tekstimuotoiseksi ennen tallentamista.

Glue'n CSV-tiedoston malli

Kun sinulla on tiedosto valmiina, toimi videon mallin mukaisesti.

Tuotetiedot voidaan ladata nettipalvelun kutta, tai järjestelmäintegraation avulla (katso Products API). Järjestelmäintegraation avulla voidaan automatisoida tuotesaatavuuden päivitys.