Palvelut postinjakeluyrityksille

Postilain mukaisesti Posti myy postiyrityksille palvelua virheellisesti postin verkkoon ohjautuneiden kirjeiden palauttamiseen takaisin postiyrityksille, postin osoiterekisterin postinsaaja- ja osoitetietoja, sekä jakelupalvelua Postin lokero-osoitteisiin.

Lokerojakelu postiyrityksille

Postitoiminnan aloittamisesta ilmoittanut postiyritys voi lähettää osoitteellisia kirjelähetyksiä postilokero-osoitteisiin toimialueellaan. Lähetykset merkitään postiyrittäjän omilla lähetysmerkinnöillä. Pakettien, lehtien, osoitteettomien lähetysten ja postiyrittäjän toimialueen ulkopuolelle suunnattujen lähetysten jakelu lokero-osoitteisiin ei sisälly palveluun.

Rekisteripalvelu postiyrityksille

Rekisteripalvelu on tarkoitettu postilain mukaisille postiyrityksille, jotka haluavat ostaa postitoiminnassa käyttämäänsä osoiterekisteriin postinsaajien nimi- ja osoitetiedot sekä tiedot jakelun muutosta koskevista toimeksiannoista.

Palvelun hinnoittelu koostuu käyttöönoton kertakustannuksesta sekä kuukausihinnasta.

Palvelussa toimitetaan tiedot postiyrityksen toimialueelta. Toimitettavien tietojen rajaus tehdään kuntatasoisesti.

Palautukset postiyrityksille

Palautukset postiyrityksille -palvelu on tarkoitettu Postiyritykselle, joka jakaa omalle toiminta-alueelleen suunnattuja kirjelähetyksiä vastaanottajille. Vastaanottajan palauttaessa Postiyrityksen väärin jakamia kirjelähetyksiä erehdyksessä Postille, Posti toimittaa nämä erehdyksessä Postille palautetut lähetykset takaisin sille postiyritykselle, joka on kirjelähetykset alun perin jakanut.

Postin välitettäväksi erehdyksessä jätetty muun postiyrityksen lähetys tunnistetaan maksumerkinnästä.

Palveluun ei kuuluu osoiteselvitystä, eikä Posti toimita lähetystä edelleen vastaanottajan uuteen osoitteeseen.

Postilaatikoiden tiedot postiyrityksille

Postilaatikoiden tiedot postiyrityksille palvelu on tarkoitettu postilain mukaisille postiyrityksille, jotka haluavat ostaa toimialueelleen sijoittuvien kotitalouksien sekä yritysten Postin postijakelua varten asettamien postilaatikoiden osoitetiedot.

Palvelun hinnoittelu koostuu käyttöönoton kertakustannuksesta sekä kuukausihinnasta.

Palvelussa toimitetaan tiedot postiyrityksen toimialueelta. Toimitettavien tietojen rajaus tehdään kuntatasoisesti.