Markkinointipalvelut

Markkinointipalvelut 1.1.2022

Vuonna 2022 yksi keskeisimpiä kehityskohteita Markkinointipalveluissa on uusien datakyvykkyyksien kehittäminen lisäämään printtimainonnan tehokkuutta. Datakyvykkyydet liittyvät mm. asiakkaiden tukemiseen asiakasrekistereiden hyödyntämisessä sekä Omaposti-mainoskanavan hyödyntämiseen osana monikanavaista mediapalettia printtisuoran yhteydessä.

Sekä Kotisuoran että Asiakassuoran hinnoittelumalleja on muutettu siten, että hinnoittelu on asiakkaille entistä joustavampaa. Lisäksi muutokset Postin jakelussa otetaan vaiheittain käyttöön myös markkinointipalveluiden jakelussa.

Hinta- ja palvelumuutokset

Asiakassuora 

Palvelun kulkunopeus säilyy ennallaan.​

Postiinjättöajat säilyvät ennallaan, postiinjättöpaikkoja ovat Helsingin, Tampereen ja Kuopion postikeskukset sekä lisämaksusta Oulun postikeskus ja nimetyt terminaalit.

Hinnasto 2022

Käsinlajiteltavien asiakassuorien hinnastorakenne on jatkossa sama kuin konelajiteltavien.

Koneelliseen lajitteluun soveltuvissa kirje- ja postikorttiformaattisissa lähetyksissä hinnankorotukset ovat pienimmät.

Käsinlajiteltavien lähetysten hinnat nousevat keskimääräisesti ​hieman konelajiteltavia enemmän.​

Tarkennamme ohjeita konelajiteltavien lähetysten osalta ​lähetysformaateittain vuoden 2022 aikana. Suunnittelemme muotoonleikattujen lähetysten muuttamista aina käsinlajiteltaviksi 2022 aikana.

Postinen          

Postisen pääasialliset jakelupäivät ovat 2022 maanantai ja keskiviikko.

Alueellisen vuoropäiväjakelun alueilla Postinen jaetaan päiväjakeluna maanantaina/tiistaina ja keskiviikkona/torstaina.

Kotisuora

Kotisuoran pääasialliset jakelupäivät ovat 2022 edelleen maanantai ja keskiviikko.

Alueellisen vuoropäiväjakelun alueilla Kotisuora ​jaetaan päiväjakeluna maanantaina/tiistaina ja keskiviikkona/torstaina.

Hinnat perustuvat 1.1.2022 alkaen​

  • Kokonaisvuosivolyymiin

  • A/B/C-aluejakaumaan

Kotisuora Premium            

Kotisuora Premiumin pääasialliset jakelupäivät 1.4.2022 alkaen ovat keskiviikko ja perjantai, 31.3.2022 saakka torstai.​

Vuoropäiväjakelumallin alueilla Kotisuora Premium jaetaan päiväjakeluna keskiviikkona/torstaina 1.1.2022 alkaen. Vuoropäiväalueilla ei ole perjantaijakelua.

Hintamalli ei muutu, hinnastohintoihin tulee 5 % korotus.