Sanomalehdet

Täsmennettyä tietoa ja muut vuoden 2023 palvelumuutokset sekä hinnat kerromme syksyllä.

Ennakkotieto 2023 palvelumuutoksista

Perusjakelun Päiväjakelun sanomalehti

  • Valtakunnalliset ja ydinlevikkialueellaan jaettavat lehdet jaetaan ilmestymispäivään.

  • Ydinlevikkialueen ulkopuolella jaettavien maakunnallisten lehtien ja paikallislehtien kulkunopeuteen tulee yksi päivä lisää.

  • Sanomalehden peittojakelut poistuvat palveluvalikoimasta.

  • Otamme käyttöön ABC-aluejaotteluun perustuvan aluehinnoittelun, joka vastaa alueellisiin kustannuseroihin ja jakelutuen vaatimuksiin.

Postiinjättömuutokset

Postiinjättöpaikkojen määrä kasvaa nykyisestä, mikä vaikuttaa erityisesti valtakunnallisten sanomalehtien postituksiin.

Postiinjättömuutosten keskeisin syy on se, että Postin varhaisjakelun piirissä olevilla alueilla perusjakelun sanomalehdet siirretään jaettavaksi pääosin yön verkkoon. Tämä kiristää jo aiemmin tiukkaa prosessin aikaikkunaa entisestään. Muutoksilla kyetään saavuttamaan ilmestymispäivän jakelu.

Alueilla, joilla on Postin varhaisjakelua perusjakelun sanomalehtien postiinjättöaika tulee olemaan yleisesti klo 22 mennessä.

Lajittelupalvelun merkitys korostuu: se ohjaa painoissa lehti-nimikkeet oikeaan verkkoon, oikeilla merkinnöillä.