Lehtipalvelut 1.1.2021

Kustannusrakenne eroaa palveluiden välillä ja näkyy erisuuruisina hinnankorotuksina. Hinnankorotukset ovat keskimääräisiä, asiakaskohtaiset muutokset voivat poiketa ilmoitetuista hinnastohintojen muutoksista. Huom! Postiinjättöpaikkoihin ja -aikoihin ei tule muutoksia.

Hinta- ja palvelumuutokset

Aikakauslehdet

- Aikakauslehti Pro +4 % - Economy Lehti +2,5 % - Lehti +3 %, keskimäärin - Kimppu +5 % - Economy kirjeliite +5 % - Lisäpalvelut +5 %

 • Economy Lehti-, Lehti- ja Kimppu-palveluiden kulkunopeus muuttuu, jatkossa jakelu neljänteen arkipäivään mennessä postiinjätöstä (ei tiistaisin)

 • Economy Lehti -palvelun käyttö edellyttää jatkossa Lajittelupalvelun käyttöä. Lehti-palvelu on vaihtoehtona niille, jotka eivät käytä Lajittelupalvelua .

 • Aikakauslehti Pro- ja Economy Lehti -palveluissa vaadittavan ennakkotiedon aikaraja muuttuu: aikaisemmin on ollut 8 viikkoa, vuoden alusta 4 viikkoa.

 • Virheellinen ennakkotieto -lisäpalvelu otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana (alkuvuodesta) ja lisätään niille tilauksille/erille, joista ei ole toimitettu vaadittavaa ennakkotietoa vähintään 4 viikkoa ennen postitusta . Tarkemmat ehdot ja ohjeet sekä käyttöönoton aikataulu toimitetaan lähempänä käyttöönottoa.

Muuta huomioitavaa

 • Aikakauslehti Pro- ja Economy Lehti -palveluissa ilmestymiskertojen laskennassa huomioidaan kalenterivuoden aikaiset ilmestymiset postiinjättöpäivän mukaan.

 • Palveluiden hinnoittelupäivä määräytyy postiinjättöpäivän mukaan.

Sanomalehdet

- Lehden Päiväjakelu +6 % - Lehden Etäjakelu +6 % - Päiväjakelun kimppu +5 % - Avattavien kimppujen lisämaksu +5 % - Myöhäisen postiinjätön lisämaksu +5 % - Uusi lisäpalvelu: Postitus ilman Lajittelupalvelua 0,0500 €/kpl - Telineisiinjakelu-palvelu loppuu 31.12.2020 vähäisen kysynnän takia 

Vaatimukset palveluiden käyttöön 2021

 • Lajittelupalvelun käyttö Lehden Päivä- ja Etäjakelu palveluiden käytön yhteydessä on pakollinen vaatimus 1.1.2021 lukien. Mikäli tätä valmiutta ei ole, tulee lisämaksu 0,05 €/kpl .

  • 1.7.2021 alkaen lajittelupalvelu on ehdoton vaatimus Lehden Päivä- ja Etäjakelulle eikä palvelu ole käytettävissä ilman tätä. Vaihtoehdoksi säännölliseen lähettämiseen jää tällöin Posti Lehti -palvelu.

 • Vuositilaus tehtävä kuten ennenkin. 

 • Paikallisalennus lasketaan kun kustantaja on tehnyt ennakkotilauksen Postittamisen työpöydälle viimeisimmällä postinumerojakaumalla .

 • Päiväjakelussa minimieräkoko (150 kpl) säilyy .

 • Ilmestymiskertoja on oltava vähintään 24 krt vuodessa .

 • Päivä- ja Etäjakelu lehden osoitekenttään tulostettava neliasentokoodi on pakollinen vuoden 2022 alusta alkaen. Tällä koodilla saamme hyötyä lajittelussa ja esityössä sekä saamme myös Päiväjakelun sanomalehdet seurannan samalle tasolle kuin se on jo aikakauslehdissä.

Painotuotekuljetukset

Korotus perustuu Tilastokeskuksen Kuorma-Autoliikenteen indeksin muutokseen (koronan vaikutus saattaa muuttaa indeksiä). Indeksiä tarkastellaan ajanjaksolla lokakuu 2019-lokakuu 2020 ja se valmistuu marraskuun 2020 loppupuolella. Palvelut: - 7390 Tilausajo perusjakelu +1,8 % (ennuste) - 10013 Jakelukuljetus lehti +1,8 %(ennuste) - 10014 Tilausajo Sopimusjakelu +1,8 % (ennuste) - 17762 Irtonumerokuljetukset +1,8 % (ennuste) - 19747 Terminaalikuljetus +1,8 % - 1042 Lentokuljetus +2,2 %