Lehtipalvelut 1.1.2020

Kustannusrakenne eroaa palveluiden välillä ja näkyy erisuuruisina hinnankorotuksina. Hinnankorotukset ovat keskimääräisiä, asiakaskohtaiset muutokset voivat poiketa ilmoitetuista hinnastohintojen muutoksista.

Aikakauslehdet , hintamuutokset

- Aikakauslehti Pro +2 % - Lehti +4 % - Kimppu +2 % - Lehden lisäkäsittely +2 % - Tallennustyön palvelumaksu +11 % - Economy kirjeliite +6 % - Käsinlajittelu lisäpalvelu +2 snt - Lisäpalvelut 1.3.2020 alkaen: katso hinnasto Hinnasto 1.1.2020

Hinnoittelupäivän muutos: Aikakauslehti Pro, Lehti ja Kimppu Palveluiden hinnoittelu perustuu jatkossa postiinjättöpäivään.

Palvelumuutokset, Aikakauslehti Pro

- Konelajitteluun sopiville lähetyksille. - Hinnastoon rakenteeseen muutoksia; paino- ja eräkokoluokkia vähennetään ja tasataan. - Kulkunopeus 02, lähetykset jaetaan pääsääntöisesti toisena arkipäivänä postiinjätöstä (ei tiistaisin). - Eräkokominimi 15 000 kpl. - Ei ilmestymiskertarajoituksia, 1-3 ilmestymiskerralle korotettu hinta. - Edellyttää Lajittelupalvelun käyttöä ja vuositason ennakkotiedon antamista. - Lähetyksissä Postin Lajittelupalvelusta saatava 4-asentokoodi tai 2D-koodi. - Tarkat mitat ja tekniset määritykset Konelajiteltavien lähetysten oppaassa 2020 - Uudet lisäpalvelut 1.3.2020 alkaen: Ennakkotietovirhe ja Koodivirhe. Lisätietoa hinnastossa. Päivitys 26.2.2020: Ennakkotietovirhe-lisäpalvelun käyttöönotto siirtyy, uusi ajankohta on 1.6.2020. Kerromme palvelusta lisätietoja kevään aikana.

Uusi palvelu 1.1.2020 - Economy Lehti

- Sopii kaikille ennakkoon tilatuille aikakauslehdille ja sanomalehdille. - Konelajiteltavassa lähetyksessä tulee olla Postin Lajittelupalvelusta saatava 4-asentokoodi tai 2D-koodi. Konelajiteltavien lähetysten opas 2020 - Kulkunopeus 03, lähetykset jaetaan pääsääntöisesti kolmantena arkipäivänä postiinjätöstä, mahd. jo toisena arkipäivänä (ei tiistaisin). - Ei eräkoko- eikä ilmestymiskertarajoituksia. 1-3 ilmestymiskerralle korotettu hinta. - Edellyttää vuositason ennakkotiedon antamista. - Käsinlajiteltavan lehden maksu 5 snt/kpl jakeluhinnan lisäksi. (Käsinlajittelu lisäpalvelu) - Uudet lisäpalvelut 1.3.2020 alkaen: Ennakkotietovirhe, Koodivirhe ja Taittaminen. Lisätietoa hinnastossa Päivitys 26.2.2020: Ennakkotietovirhe-lisäpalvelun käyttöönotto siirtyy, uusi ajankohta on 1.6.2020. Kerromme palvelusta lisätietoja kevään aikana.

Sanomalehdet , hintamuutokset

- Lehden Päiväjakelu +5 % - Lehden Etäjakelu +5 % - Päiväjakelun kimppu +2 % (= 5,92 € kpl + 0,570 € kg, kg-hinta laskee) - Avattavien kimppujen lisämaksu +2,2 % (= 0,1252 € kpl) - Myöhäisen postiinjätön lisämaksu +2,2 % (= 16,64 € /h/lähetyserä ja jättöpaikkakohtaisesti) Hinnasto 1.1.2020

Yleiset palvelumuutokset , Sanomalehdet

- Lajittelupalvelun käyttö Lehden Päivä- ja Etäjakelu palveluiden käytön edellytykseksi 1.3.2020 lukien. --> Lajittelupalvelun käyttöönotto Lehden Päivä- ja Etäjakeluille siirtyy toukokuulle. Käyttöönotto voi tapahtua porrastetusti 1.5.2020-31.8.2020, aina asiakaskohtaisen levikkijärjestelmän integraation valmistuttua. Katso lisätietoa. - Postinumerojakauma päivitettävä aina eräkoon muuttuessa vähintään +/-10 % edellisestä annetusta jakaumasta ja vähintään 3kk välein vaikka eräkoko ei muuttuisikaan. - Jokaiseen lähetyserään tulee lisätä 1 punnituskappale vastaanoton tulotarkastusta varten.

Palvelumuutokset, Lehden Päiväjakelu

- Minimieräkoko nostetaan 150 kappaleeseen. - Alle 1 % paikallisalennuksia ei tallenneta sopimukselle. - Postiinjättö valittujen lähialueiden postikeskuksiin ja terminaaleihin tai suoraan jakelun esityöpaikkaan. Postiinjättöpaikat-ja ajat sovitaan Postittamisen työpöydällä.

Palvelumuutokset, Lehden Etäjakelu

- Yhteysväli ja postiinjättöpaikka ratkaisevat kulkunopeuden +1 tai +2 arkipäivää ilmestymispäivästä lukien (palvelualuerekisterin mukaan) - Sisältää runkokuljetuksen määritellyistä Postikeskuksista ja terminaaleista. Voit pyytää Postilta kuljetustarjouksen, jos haluat saada Lehden Päiväjakelun osuutta laajemmalla alueelle. - Postiinjättö Lehden Päiväjakelun osuuden kanssa valittujen lähialueiden postikeskuksiin ja terminaaleihin.

Sanomalehti-palvelu (12899) päättyy 31.12.2019

Tarjolla on jatkossa Economy Lehti -palvelu ja Lehti, Lehden Päivä- ja Etäjakelu ja Asiakassuora palvelukohtaisten tuotemääritysten soveltuvuuden mukaan.

Terminaalikuljetus

Lehtien ja suoramainosten ensisijaisia postiinjättöpaikkoja ovat Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset. Aikakauslehti Pro-, Lehti-, Economy lehti-, Asiakassuora- ja Kimppu-palvelujen erät voi edelleen jättää terminaaleihin uudella Terminaalikuljetus-lisäpalvelulla, joka sisältää kuljetuksen terminaalista lähimpään postikeskukseen.

Erän jättöaika terminaaliin vaikuttaa palvelutasoon. - Postiinjättö klo 17 mennessä: palvelutaso+1 työpäivä. - Ennakkoon tilatun lehtierän palvelutaso toteutuu, kun postiinjättö tehdään klo 17 mennessä päivää aikaisemmin kuin Postittamisen työpöydälle merkitty.

Painotuotekuljetukset

Korotus perustuu tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin 10/2018-10/2019 (ilman polttoainetekijää). Palvelut: - 7390 Tilausajo perusjakelu +1,8 % - 10013 Jakelukuljetus lehti +1,8 % - 19370 Jakelukuljetus lehti, kiinteä hinta - 10014 Tilausajo Sopimusjakelu +1,8 % - 19371 Tilausajo Sopimusjakelu, kiinteä hinta - 17762 Irtonumerokuljetukset +1,8 % - 1042 Lentokuljetus +2,2 %