Skip to main content
Lehtipalvelut
Huomio

Kasvaneista pakettimääristä johtuen asiakaspalvelussamme on ruuhkaa. Luethan vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Lehtipalvelut 1.1.2020

Kustannusrakenne eroaa palveluiden välillä ja näkyy erisuuruisina hinnankorotuksina. Hinnankorotukset ovat keskimääräisiä, asiakaskohtaiset muutokset voivat poiketa ilmoitetuista hinnastohintojen muutoksista.

Aikakauslehdet , hintamuutokset

- Aikakauslehti Pro +2 % - Lehti +4 % - Kimppu +2 % - Lehden lisäkäsittely +2 % - Tallennustyön palvelumaksu +11 % - Economy kirjeliite +6 % - Käsinlajittelu lisäpalvelu +2 snt - Lisäpalvelut 1.3.2020 alkaen: katso hinnasto Hinnasto 1.1.2020

Hinnoittelupäivän muutos: Aikakauslehti Pro, Lehti ja Kimppu Palveluiden hinnoittelu perustuu jatkossa postiinjättöpäivään.

Palvelumuutokset, Aikakauslehti Pro

- Konelajitteluun sopiville lähetyksille. - Hinnastoon rakenteeseen muutoksia; paino- ja eräkokoluokkia vähennetään ja tasataan. - Kulkunopeus 02, lähetykset jaetaan pääsääntöisesti toisena arkipäivänä postiinjätöstä (ei tiistaisin). - Eräkokominimi 15 000 kpl. - Ei ilmestymiskertarajoituksia, 1-3 ilmestymiskerralle korotettu hinta. - Edellyttää Lajittelupalvelun käyttöä ja vuositason ennakkotiedon antamista. - Lähetyksissä Postin Lajittelupalvelusta saatava 4-asentokoodi tai 2D-koodi. - Tarkat mitat ja tekniset määritykset Konelajiteltavien lähetysten oppaassa 2020 - Uudet lisäpalvelut 1.3.2020 alkaen: Ennakkotietovirhe ja Koodivirhe. Lisätietoa hinnastossa. Päivitys 26.2.2020: Ennakkotietovirhe-lisäpalvelun käyttöönotto siirtyy, uusi ajankohta on 1.6.2020. Kerromme palvelusta lisätietoja kevään aikana.

Uusi palvelu 1.1.2020 - Economy Lehti

- Sopii kaikille ennakkoon tilatuille aikakauslehdille ja sanomalehdille. - Konelajiteltavassa lähetyksessä tulee olla Postin Lajittelupalvelusta saatava 4-asentokoodi tai 2D-koodi. Konelajiteltavien lähetysten opas 2020 - Kulkunopeus 03, lähetykset jaetaan pääsääntöisesti kolmantena arkipäivänä postiinjätöstä, mahd. jo toisena arkipäivänä (ei tiistaisin). - Ei eräkoko- eikä ilmestymiskertarajoituksia. 1-3 ilmestymiskerralle korotettu hinta. - Edellyttää vuositason ennakkotiedon antamista. - Käsinlajiteltavan lehden maksu 5 snt/kpl jakeluhinnan lisäksi. (Käsinlajittelu lisäpalvelu) - Uudet lisäpalvelut 1.3.2020 alkaen: Ennakkotietovirhe, Koodivirhe ja Taittaminen. Lisätietoa hinnastossa Päivitys 26.2.2020: Ennakkotietovirhe-lisäpalvelun käyttöönotto siirtyy, uusi ajankohta on 1.6.2020. Kerromme palvelusta lisätietoja kevään aikana.

Sanomalehdet , hintamuutokset

- Lehden Päiväjakelu +5 % - Lehden Etäjakelu +5 % - Päiväjakelun kimppu +2 % (= 5,92 € kpl + 0,570 € kg, kg-hinta laskee) - Avattavien kimppujen lisämaksu +2,2 % (= 0,1252 € kpl) - Myöhäisen postiinjätön lisämaksu +2,2 % (= 16,64 € /h/lähetyserä ja jättöpaikkakohtaisesti) Hinnasto 1.1.2020

Yleiset palvelumuutokset , Sanomalehdet

- Lajittelupalvelun käyttö Lehden Päivä- ja Etäjakelu palveluiden käytön edellytykseksi 1.3.2020 lukien. --> Lajittelupalvelun käyttöönotto Lehden Päivä- ja Etäjakeluille siirtyy toukokuulle. Käyttöönotto voi tapahtua porrastetusti 1.5.2020-31.8.2020, aina asiakaskohtaisen levikkijärjestelmän integraation valmistuttua. Katso lisätietoa. - Postinumerojakauma päivitettävä aina eräkoon muuttuessa vähintään +/-10 % edellisestä annetusta jakaumasta ja vähintään 3kk välein vaikka eräkoko ei muuttuisikaan. - Jokaiseen lähetyserään tulee lisätä 1 punnituskappale vastaanoton tulotarkastusta varten.

Palvelumuutokset, Lehden Päiväjakelu

- Minimieräkoko nostetaan 150 kappaleeseen. - Alle 1 % paikallisalennuksia ei tallenneta sopimukselle. - Postiinjättö valittujen lähialueiden postikeskuksiin ja terminaaleihin tai suoraan jakelun esityöpaikkaan. Postiinjättöpaikat-ja ajat sovitaan Postittamisen työpöydällä.

Palvelumuutokset, Lehden Etäjakelu

- Yhteysväli ja postiinjättöpaikka ratkaisevat kulkunopeuden +1 tai +2 arkipäivää ilmestymispäivästä lukien (palvelualuerekisterin mukaan) - Sisältää runkokuljetuksen määritellyistä Postikeskuksista ja terminaaleista. Voit pyytää Postilta kuljetustarjouksen, jos haluat saada Lehden Päiväjakelun osuutta laajemmalla alueelle. - Postiinjättö Lehden Päiväjakelun osuuden kanssa valittujen lähialueiden postikeskuksiin ja terminaaleihin.

Sanomalehti-palvelu (12899) päättyy 31.12.2019

Tarjolla on jatkossa Economy Lehti -palvelu ja Lehti, Lehden Päivä- ja Etäjakelu ja Asiakassuora palvelukohtaisten tuotemääritysten soveltuvuuden mukaan.

Terminaalikuljetus

Lehtien ja suoramainosten ensisijaisia postiinjättöpaikkoja ovat Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset. Aikakauslehti Pro-, Lehti-, Economy lehti-, Asiakassuora- ja Kimppu-palvelujen erät voi edelleen jättää terminaaleihin uudella Terminaalikuljetus-lisäpalvelulla, joka sisältää kuljetuksen terminaalista lähimpään postikeskukseen.

Erän jättöaika terminaaliin vaikuttaa palvelutasoon. - Postiinjättö klo 17 mennessä: palvelutaso+1 työpäivä. - Ennakkoon tilatun lehtierän palvelutaso toteutuu, kun postiinjättö tehdään klo 17 mennessä päivää aikaisemmin kuin Postittamisen työpöydälle merkitty.

Painotuotekuljetukset

Korotus perustuu tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin 10/2018-10/2019 (ilman polttoainetekijää). Palvelut: - 7390 Tilausajo perusjakelu +1,8 % - 10013 Jakelukuljetus lehti +1,8 % - 19370 Jakelukuljetus lehti, kiinteä hinta - 10014 Tilausajo Sopimusjakelu +1,8 % - 19371 Tilausajo Sopimusjakelu, kiinteä hinta - 17762 Irtonumerokuljetukset +1,8 % - 1042 Lentokuljetus +2,2 %