Näytä kaikki tiedotteet

Pieni määrä lähetyksiä on toimitettu asiakkaille ennen tulli-ilmoituksen tekoa – Posti korjaa virheen, asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään

EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuneita lähetyksiä on vapautettu jakeluun virheellisesti ennen kuin niistä on tehty vaadittu tulli-ilmoitus. Normaalisti vastaanottaja tekee tulli-ilmoituksen Tullille sen jälkeen, kun Posti on ilmoittanut vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta.

Posti ottaa syyskuun aikana kirjeitse yhteyttä kaikkiin virheellisesti vapautettujen lähetysten vastaanottajiin. Jakeluun vapautetut lähetykset tulee tulliselvittää jälkikäteen, mikäli sitä ei ole aikaisemmin tehty.

Vapautetuista lähetyksistä kuluttaja maksaa mahdolliset normaalit tullit ja verot. Lähetämme toimintaohjeet jälkitullaukseen suoraan vastaanottajille.

Lähetykset vapautuivat jakeluun ennenaikaisesti Postissa tapahtuneen käsittelyvirheen takia. Olemme pahoillamme aiheuttamastamme vaivasta. Tapahtuneeseen johtanut manuaalinen virhe on korjattu vastaavan tapahtuman estämiseksi jatkossa.