Näytä kaikki tiedotteet

Myös osa EU:n ulkopuolelta tulevista kirjeistä on tullattava – tullaus on vastaanottajan vastuulla

1.7.2021 alkaen kaikki Euroopan unionin ulkopuolelta tulevat tavarat on täytynyt tullata ja niistä on pitänyt maksaa arvonlisävero. Muutoksen taustalla on koko EU:ta koskeva arvonlisäverodirektiivin muutos.

ALV-muutos koskee myös EU:n ulkopuolelta tulevia kirjeitä, jos lähetyksen tietoihin on lähtömaassa merkitty rahallinen arvo. Lähettäjämaiden järjestelmät vaativat usein merkitsemään lähetettävälle kirjeelle arvon, joka tarkoittaa sitä, että lähetys on Suomessa tulliselvitettävä.  

Kirjeen vastaanottaja on vastuussa EU:n ulkopuolelta tulevan kirjeen tullauksesta ja mahdollisesta arvonlisäveron maksamisesta, ja lähettäjän tuleekin varmistaa, että vastaanottaja on tietoinen tullausvelvoitteesta.

Arvonlisäveromuutos koskee myös EU:n ulkopuolelta tulevia lehtitilauksia

ALV-muutos koskee myös lehtiä. Lehtitalot saattavat tullata isoina erinä saapuvat lehtitilaukset tilaajan puolesta, mutta vastaanottaja saattaa joutua kuitenkin tullaamaan tilatut yksittäiset lehdet itse ja maksamaan niistä arvonlisäveron joko lehden ostohetkellä tai tullauksen yhteydessä.

Tullausta odottava lähetys EU:n ulkopuolelta

Posti toimittaa lähettäjän ilmoittamalle vastaanottajalle tiedon lähetyksestä, joka pitää tullata. Tullaus ja mahdollinen arvonlisäveromaksu tehdään Tullille, jonka jälkeen lähetys vapautuu Postin toimitettavaksi.

Jos kirjettä tai lehteä ei tullata vaaditussa ajassa, se palautuu lähettäjälle. Lähtömaan toimittamien sähköisten tietojen puutteellisuus voi viivästyttää tullausilmoituksen toimittamista vastaanottajalle.

Lisätietoja tullauskäytännöistä löytyy Tullin sivuilta.