Näytä kaikki tiedotteet

Postinjakelun esityö siirtyy Hämeenkyröstä Nokialle 27.9.2019 alkaen

Posti siirtää postinjakelun esityön, eli jakajien tekemän postinlajittelun, Hämeenkyröstä Nokian jakelukeskukseen 27.9.2019 alkaen. Samalla muokataan myös postinjakelureittejä. Nämä muutokset vaikuttavat päiväpostin jakeluaikaan. Osalle postinsaajista posti jaetaan aiempaa myöhemmin iltapäivällä. Päiväpostin jakeluaikaan vaikuttaa päivittäin myös jaettavan postin määrä.

Muutoksen alkuvaiheessa postinjakelun aikataulu voi vaihdella normaalia enemmän.

Oikeat ja tarkat osoitetiedot postilähetyksissä varmistavat postinkulun

Postinlajittelun toimivuuden kannalta on tärkeää, että lähetyksissä on täydelliset vastaanottaja- ja osoitetiedot, eli vastaanottajan nimi, kadun tai tien nimi, talon numero, portaan tunnus ja huoneiston numero sekä postinumero ja postitoimipaikan nimi.

Virheellinen tai puutteellinen osoite vaikeuttaa ja hidastaa postinlajittelua. Oikea ja täydellinen osoitetieto kannattaa ilmoittaa pikaisesti postin lähettäjälle, jos postia tulee puutteellisella tai virheellisellä osoitteella

Jakelun sujuvuuden takia myös postilaatikoihin ja -luukkuihin on tärkeää merkitä lähiosoite näkyville. Posti suosittelee myös postinsaajien nimien merkitsemistä, esim. postilaatikoissa vaikkapa kannen sisäpuolelle.

Muutoksesta jaetaan asiakastiedote postinsaajille syyskuun puolenvälin jälkeen.