Näytä kaikki tiedotteet

Posti luopuu saaristossa erikseen tilattavista yhteysalusten kuljetuksista maaliskuun alussa

 

Posti luopuu erikseen tilattavista yhteysalusten kuljetuksista Houtskärin ja Iniön reiteillä, Nauvon eteläisellä reitillä sekä Rymättylän reittialueella. Tämä vaikuttaa yleispalvelulähetysten jakeluun noin 70 talouden osalta. Postimerkillä varustetut kirjeet ja postikortit jaetaan 1.3.2019 alkaen vähintään kerran viikossa.

Muutos noudattaa nykyistä postilakia. Sen mukaan vaikeakulkuisella saaristo- ja erämaa-alueella yleispalvelulähetykset, eli postimerkillä varustetut kirjeet ja postikortit, on jaettava vähintään kerran viikossa. Sama määräys koskee myös postin keräilyä.

Myös muu posti, sanoma- ja aikakauslehdet, paketit ja mainokset, jaetaan vähintään kerran viikossa.

Digitalisaatio vähentää postin määrää

Posti jatkaa postipalvelujensa uudistamista kannattavuuden varmistamiseksi. Perinteisen postin määrä vähenee kiihtyvää vauhtia viestinnän digitalisoituessa, mikä nostaa yksittäisten lähetysten jakelukustannuksia. Posti jakaa kotitalouksiin keskimäärin noin 30 yleispalvelukirjettä vuodessa. Niistä kolmasosa on joulukortteja.

Supistuvan kirjevolyymin tuotot eivät kata 5-päiväisen jakelun kustannuksia. Ulkosaaristossa jakelukustannus yhtä kirjettä tai postikorttia kohden voi olla jopa satoja euroja. Saaristojakelusta syntyvän tappion maksavat käytännössä Postin asiakkaat, sillä julkisena yhtiönä Posti toimii ilman valtion tukea.

Postin tavoitteena on palvella asiakkaitaan laadukkaasti myös saaristossa, vaikka yhteysalusten lisäkuljetukset loppuvat.