Näytä kaikki tiedotteet

Palveluiden huoltotöitä viikonloppuna / Underhållsarbete i webbtjänster på veckoslutet / Service breaks on weekend

Huollamme palveluitamme viikonloppuna. Käyttökatkot:
1.9. klo 10-21: Verkosto
1.9. klo 18 - 2.9. klo 05: Sähköinen lähetyslista, Postittamisen työpöytä ja Glue. Lisäksi Lähetysten seurantatiedot eivät päivity eikä paketteja voi lähettää verkosta.

Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Våra tjänster undergår service på veckoslutet. Avbrott:
1.9 kl. 10-21: Nätverk 
1.9 kl. 18 - 2.9 kl. 05: Elektronisk försändelseförteckning, PTP (Planeringsapplikation för postning) och Glue. Då uppdateras inte heller uppföljningsinformation och det går inte heller att skicka paket på nätet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Maintenance downtime on weekend. Service breaks:
September 1, 10:00-21:00: Network Service
September 1, 18:00-September 2, 05:00: Item Tracking information updates, Sending parcels over the web, Electronic mailing list, Mailing Desktop (PTP), and Glue.

We apologize for any inconvenience this may cause.