Näytä kaikki tiedotteet

Varhaisjakelun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Vaasan ja Mustasaaren varhaisjakelussa

HSS Media Oy irtisanoi sanomalehtien varhaisjakelusopimuksen Postin kanssa Vaasan ja Mustasaaren alueella. Pohjanmaan varhaisjakeluhenkilöstön kanssa käydyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen aikana henkilöstön vähentämistarve täsmentyi ollen 14 henkilöä.

Muutoksen taustalla on HSS Median päätös irtisanoa jakelusopimus koskien Vasabladetin, Österbottens Tidningenin ja Sydösterbottenin varhaisjakelua Posti Palvelut Oy:n kanssa. Irtisanominen tulee voimaan 1.5.2018. Siihen asti jakelussa ei tapahdu muutoksia. HSS Media tiedottaa lehdentilaajille muutoksen jälkeisistä toimenpiteistä.

Varhaisjakelu Pohjanmaalla Vaasan ja Mustasaaren ulkopuolella jatkuu normaalisti Postin hoitamana

Sanomalehtien varhaisjakelu jatkuu alueella nykyisellä tavalla huhtikuun loppuun asti Posti Palvelut Oy:n hoitamana sekä muutoksen jälkeenkin Pohjalainen ja Ilkka -sanomalehtien osalta Vaasassa ja Mustasaaressa.

Muutoksella ei ole vaikutusta varhaisjakeluun muualla maassa, Postin perusjakeluun tai Postin muihin palveluihin alueella.