Henkilötietojen käsittely varastopalvelussa

Postin varastopalvelun yhteydessä Posti käsittelee asiakkaan puolesta asiakkaan henkilötietoja. Varastopalvelua käyttävä asiakas on palvelussa käsiteltävien henkilötietojensa rekisterinpitäjä ja Posti käsittelijä. Henkilötietojen käsittely varastopalvelun yhteydessä tapahtuu henkilötietojen käsittelyä koskevan liitteen mukaisesti, joka on osa varastopalvelun sopimusehtoja.

Henkilötietojen käsittelyä koskevan liitteen (kohta 4) mukainen Postin alihankkija on Transval 3PL Contract Logistics Oy.