Inventaario

Varaston inventaario suoritetaan siten, että varaston kaikki nimikkeet inventoidaan vähintään yhden kerran 12 kuukauden aikana. Ensimmäinen inventointi tehdään aina tuotteen ensimmäisen saapumisen yhteydessä. Inventoinnit veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Asiakkaan pyytämät tavarakirjanpidon tarkastukset ja mahdolliset ylimääräiset inventoinnit suoritetaan varaston normaalin työajan puitteissa ja ne laskutetaan tuntitöinä. Tällaisista tarkastuksista ja inventoinneista on ilmoitettava varastolle hyvissä ajoin etukäteen sähköpostilla verkkokauppiaat@posti.com. Inventointien yhteydessä havaitut kpl-erot raportoidaan Asiakkaalle, joka tekee niistä euromääräisen saldoeroraportin. Asiakkaan pyytämät inventoinnit veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Jos keräilyn yhteydessä syntyy keräilyero, tämä aiheuttaa inventoinnin kyseisen tavaran osalta. Varasto huolehtii tällöin inventoinnista ja varastosaldon korjaamisesta. Posti ilmoittaa saldoerosta asiakkaalle sähköpostilla. Varaston tekemien inventaarioiden vaikutus huomioidaan sopimuksen mukaisesti. Varasto voi tehdä myös omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan inventointeja silloin, kun siitä ei ole haittaa Asiakkaan toiminnalle.

Mahdollinen varastohävikki todetaan fyysisen säilytyspaikan ja varastonohjausjärjestelmän saldon perusteella. Postin varaston vastuulla oleva normaalin hävikin ylittävä varastohävikki korvataan Posti Varastopalveluiden ehtojen mukaisesti.

Huomaa, että sinulla on mahdollisuus hakea Glue palvelusta listaus, joka sisältää tuotenimikkeet, niiden kpl-määrät ja arvot. Listauksen löydät "Products" sivulta, valitse sieltä "Export CSV" toiminto.