Iso määrä vaarallista ainetta

Lähettäessäsi kerralla ison määrän vaarallisiksi luokiteltuja tuotteita, esim. kokonaisen myyntipakkauksen, paketin tai lavan, tulee niiden lähettämisestä sopia ennalta Postin kanssa.

Lähettäjän vastuut

Lähettäjä vastaa aineiden ja esineiden luokitelusta, pakkauksesta ja merkitsemisestä sekä asiakirjojen antamisesta VAK-säännösten mukaisesti. Asiakirjassa tulee olla vaarallisen aineen tai esineen tiedot seuraavasti

1. YK numero (UN ja neljä numeroa esim. UN1993)

Tarvittavat tiedot saa aineen käyttöturvallisuustiedotteesta kohdasta 14. Kuljetustiedot. Tiedotetta voi kysyä valmistajalta tai maahantuojalta (Material Safety Data Sheet).

2. Aineen tai esineen virallinen kuljetusnimi (esim. PALAVA NESTE, N.O.S.)

Kuljetusnimeä täydennetään tarvittaessa teknisellä nimellä, joka annetaan suluissa. Se annetaan, kun luokituksella on erityismääräys 274. Esim. PALAVA NESTE, N.O.S. (ETANOLI)

3. Varoituslipukkeen numerot (esimerkiksi 3)

Jos aineella on useampia varoituslipukkeita, annetaan ensimmäisen lipukkeen jälkeen tulevien lipukkeiden numerot suluissa ja erotetaan pilkulla esim. 3 (6.1, 8)

4. Pakkausryhmä, jos se on annettu (I, II tai III) 5. Tunnelirajoituskoodi (esimerkiksi D) 6. Vaarallisen aineen määrä

-Esineille ja välineille bruttomassa kiloina (luokan 1 esineille ja välineille räjähdysaineen nettomassa kiloina). Vaarallisille aineille näissä säännöksissä yksilöidyissä koneissa ja laitteissa aineen kokonaismäärä kiloina tai litroina)

  • Kiinteille aineille, nesteytetyille kaasuille, jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille ja liuotetuille kaasuille nettomassa kiloina

  • Nestemäisille aineille vaarallisen aineen kokonaismäärä litroina

  • Puristetuille kaasuille, adsorboituneille kaasuille ja paineellisille kemikaaleille astian tilavuutta litroina.

Jos lähetys on pakattu rajoitetussa määrin (LQ), ei yllä mainittuja ainetietoja vaadita vaan riittää ilmoitus LQ bruttomassasta. Kuljetusasiakirjaan teksti "Vaarallisia aineita pakattuna rajoitetussa määrin XX KG" tai "LQ bruttomassa XX KG". Postin osoitekortillisissa palveluissa (paketit ja Express-rahti) pitää käyttää lisäpalvelua LQ Kuljetus, jolloin bruttomassa ilmoitetaan sekä edi-sanomassa että osoitekortille tulostetaan teksti: LQ Kuljetus xx KPL XX KG (KPL on monipaketti lähetyserän sisältämien LQ pakettien tai kuljetusyksikköjen määrä, KG on tuotteiden bruttomassa kilogrammoina.).

  • VAK-säännöksissä ei ole tarkemmin määritelty asiakirjan ulkoasua. Yllä mainitut kohdat 1-5 on oltava annetussa järjestyksessä. Niiden väliin ei saa sijoittaa muita tietoja.

  • Räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetusasiakirjoissa vaaditaan edellä kuvattua tarkemmat tiedot. Lisätietoja saa Trafin Vaarallisten aineiden kuljetus -sivuilta.

Asiakirjamalleja

Vaarallisen aineen kuljetusasiakirja

VAK-liite (xlsx)

Rajoitukset kotimaan liikenteessä

Pakettipalvelut

-Posti ei kuljeta vapaarajataulukon kuljetuskategorioiden 0 ja 1 aineita. -Posti ei kuljeta luokkien 1 (räjähteet, paitsi 1.4S), 4.2 (helposti itsestään syttyvät aineet) eikä 7 (radioaktiiviset aineet) aineita. -Kiinteät aineet: sisäpakkauksen ainemäärä enintään 30 kg. -Nestemäiset aineet: sisäpakkauksen ainemäärä enintään 30 l.

Kotimaan Express-rahti ja rahti

-Posti ei kuljeta vapaarajataulukon kuljetuskategorioiden 0 ja 1 aineita. -Posti ei kuljeta luokkien 1, räjähteet paitsi 1.4S 4.2, helposti itsestään syttyvät aineet 7, radioaktiiviset aineet.

Rajoitukset kansainvälisessä liikenteessä

Vaarallisia aineita ei saa lähettää ulkomaille postipakettina.