Suoramainosten postittaminen

Suoramainosten tilauskanavat ovat Posti Kontakti, Postittamisen työpötä ja sähköinen lähetyslista.

Kotisuora- ja Kotisuora Premium -lähetykset tilataan joko Postittamisen työpöydällä tai Kontaktissa. Hintatiedon lisäksi saat niistä reaaliaikaisen vahvistuksen jakeluajan onnistumisesta sekä aina oikeat postitusohjeet.

  • Postittamisen työpöytä sopii erityisesti säännöllisille ja toistuville postituksille.

  • Kontakti-verkkopalvelu sopii erityisesti kampanjapostituksiin tai pieniin postituksiin

Asiakassuora-lähetykset tilataan sähköisellä lähetyslistalla, määräpäiväjakelun tilaus on tehtävä Lajittelupalvelun kautta. Yksittäisiin lähetyksiin ja pieniin eriin sopii myös Posti Kontaktin Luo- ja lähetä viestejä -palvelu.

Posti Kotisuora

Kotisuoran (niputettu palvelu) tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä ja Posti Kontakti. Kimputa tai laatikoi Kotisuora-lähetykset tilauskanavasta saatavien ohjeiden mukaisesti. Maksumerkintätunnus (K tai kirjoitettuna K - Posti Oy) tulostetaan ohjauslappuihin. Sen voi painaa myös lähetykseen.

Lähetyserät jätetään yksiköitynä tuotantosuunnittain postikeskukseen tiistaisin tai torstaisin klo 17 mennessä. Postiinjättöpaikat ovat Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Lieto.

Posti Kotisuora Premium

Kotisuora Premiumin tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä ja Posti Kontakti. Kimputa Kotisuora Premium -lähetykset (yksittäin jaettava) toimipaikkakohtaisesti 50, 100 tai 200 kappaleen kimppuihin. Jokaisessa kimpussa tulee olla valkoinen kimppulappu. Tilauskanavasta saat tarkat ohjeet postittamiseen sekä tulostettua kimppulaput. Voit tulostaa ne myös itse mallin mukaan.

Maksumerkintätunnus (K tai kirjoitettuna K - Posti Oy) tulostetaan kimppu- ja ohjauslappuihin. Sen voi painaa myös lähetykseen. Huom! Kun kyseessä on julkinen tiedote, maksumerkintä on painettava lähetykseen. Sen lisäksi lähetyksessä on aina oltava painettuna myös teksti: "Julkinen tiedote" ja/tai ruotsiksi sama teksti "Offentligt meddelande" sekä lähettäjän tiedot. Kimppulapussa tulee lukea "Julkinen tiedote - kaikkiin jakelupisteisiin".

Lähetyserät jätetään Postin ohjeiden mukaan yksiköitynä postikeskuksiin tai terminaaleihin tiistaina klo 17.00 mennessä. Pienet erät voi jättää myös Postin palvelupisteisiin.

Posti Asiakassuora, konelajiteltava

Laskutus lähetyslistalla

Lähetyksissä tulee olla Postin ohjeiden mukainen Asiakassuoran maksumerkintä. Ilmoita sähköisellä lähetyslistalla lähetyserän tiedot, kuten maksaja, tuotenumero, kappalemäärä, vyöhyke ja yksikkö- tai yhteispaino.

Laatikoi konelajiteltavat Asiakassuora-lähetykset Postin sinisiin laatikoihin osoitepuolet samansuuntaisesti, lähetyksiä ei saa kimputtaa. Merkitse ja yksiköi laatikot Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti. Mikäli käytät Lajittelupalvelua, tee yksiköinti palvelun ohjeiden mukaan. Jos postitusta ei ole tehty ohjeiden mukaan, voidaan vastaanottotarkastuksessa tehdä hintaan vaikuttava tuotemuutos tai lisätä lisäkäsittelymaksu. Lisätietoja on postitusohjeessa.

Lähetykset voi jättää Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskuksiin klo 17 mennessä tai käyttää maksullista noutokuljetusta. Lähetysten jättö Postin terminaaleihin on mahdollinen käyttämällä Terminaalikuljetus-palvelua. Tällöin palvelutasoon tulee + 1 arkipäivä. Lähetyksiä ei saa jättää kirjelaatikkoon eikä Postin palvelupisteeseen.

Posti Kontakti

Kun postitat yksittäisiä viestejä tai pieniä eriä Luo ja lähetä viestejä -palvelussa, sinun ei tarvitse miettiä konelajiteltavan lähetyksen määrityksiä, huolehtia maksumerkinnöistä tai Postiin viemisestä. Palvelu tulostaa lähetyksiin maksumerkinnän, ja palvelu sisältää kirjeiden ja korttien materiaalit, tulostuksen, postituksen ja postimaksun.

Posti Asiakassuora, käsinlajiteltava

Laskutus lähetyslistalla

Lähetyslistalla ilmoitettavissa lähetyksissä tulee olla Postin ohjeiden mukainen Asiakassuoran maksumerkintä. Ilmoita sähköisellä lähetyslistalla lähetyserän tiedot, kuten maksaja, tuotenumero, kappalemäärä, vyöhyke ja yksikkö- tai yhteispaino.

Kimputa käsinlajiteltavat Asiakassuora-lähetykset (Poikkeus: Lajittelupalvelun kautta tulevissa erissä "avattavat kimput" voidaan laatikoida). Tee kimppumerkinnät ja kimppujen yksiköinti kuljetusyksiköihin (rullakko, lehtihäkki tai lava) Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti. Avattavat kimput suositellaan yksiköitävän erikseen.

Lähetykset voi jättää Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskuksiin klo 17 mennessä. Lähetysten jättö terminaaleihin klo 17 mennessä on mahdollinen käyttämällä Terminaalikuljetus-palvelua. Tällöin palvelutasoon tulee +1 arkipäivä.

Vaihtoehtoisesti Posti voi noutaa lähetykset (maksullinen noutopalvelu). Lähetyksiä ei saa jättää kirjelaatikkoon eikä Postin palvelupisteeseen.