Skip to main content
Lajittelupalvelu otetaan käyttöön Lehden Päivä- ja Etäjakelun lehdille toukokuussa 2020
Huomio

Kasvaneista pakettimääristä johtuen asiakaspalvelussamme on ruuhkaa. Luethan vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Lajittelupalvelu otetaan käyttöön Lehden Päivä- ja Etäjakelun lehdille toukokuussa 2020

Posti on viestinyt vuosina 2018-2019, että Päiväjakelun sanomalehtien postituksessa on käytettävä Lajittelupalvelua 1.3.2020 alkaen. Asiakkaiden ja järjestelmätoimittajien pyynnöstä aikataulua on siirretty ja tehty joustavammaksi.

 • Käyttöönotto voi tapahtua porrastetusti 1.5.2020-31.8.2020, aina asiakaskohtaisen levikkijärjestelmän integraation valmistuttua.

Siirtyminen Lajittelupalvelun käyttöön voidaan toteuttaa järjestelmäriippumattomasti, joten se helpottaa kustantajan/painon toimimista ja ylläpitoa. Toteutuksessa hyödynnetään tietoja, jotka jo ovat saatavilla Postittamisen työpöydältä, PTP:ltä. 

 1. PTP:ltätulee Lajittelupalvelulle ns. "optimoidut suunnat", jotka toimivat tulevaisuudessa lähialueina tälle tuotekombinaatiolle – myös ilmestymisnumerokohtaisesti.

 2. Levikkijärjestelmässä pitää kuitenkin olla mm. kuljetukset tai muu painonpuolen optimointi, kuten koodit, kuljetussuunnat, ohjaukset operaattoreille jne.

Jos sinulla on kysyttävää Lajittelupalvelun käyttöönotosta, ota yhteyttä Lajittelupalvelu@posti.com Katso alta mitkä ovat kunkin osapuolen tehtävät ennen käyttöönottoa.

 • Lajittelupalveluun koodataan muutoksia, jotka helpottavat kustantajalta ja painolta vaadittavaa työtä integroinnin yhteydessä

 • Lajittelupalveluun integroidaan PTP:n suunnitelma, joka tulee käyttöön automaattisesti asiakasnumero- ja ilmestymisnumerokohtaisesti, eli postittajan/kustantajan ei tarvitse ylläpitää lähi-/etäalueita erikseen

 • Postin tekemät muutokset ja testaus ovat valmiita 1.5.2020 mennessä

 • Levikkijärjestelmän tehtävänä on jatkossa  ylläpitää osoitteet kuljetuksien mukaisesti.

 • Yksi kuljetus voidaan ajaa Lajittelupalvelussa (LAPA) yhtenä yksiköintiryhmänä

 • Yksiköintiryhmien generoimisjärjestyksellä voidaan kontrolloida esim. Lapan palauttaman sanoman järjestystä, eli tuotantojärjestystä). Vaihtoehtoisesti levikkijärjestelmä voi jälkikäteen muokata Lapan palauttamien kimppujen tuottojärjestystä (kunhan kimppujen sisältö ei muutu) ja täten muuttaa tuotannon mukailemaan kuljetuksia

 • Yksiköintiryhmälle voi antaa nimen ja erillistiedon ohjauslappuun - nimen voi taas levikkijärjestelmästä periyttää vaikkapa kimppulappuun, eli sitä kautta saadaan ohjaus kimppu-->kuljetus

 • Järjestelmään on tarvittaessa rakennettava automaattinen aikataulutettu tiedonsiirto painopäivittäin aikavälillä klo 07:00-22:00. Kuitenkin viimeistään tuntia ennen erän postiinjättöä

 • Testisanoman ja testierien sopiminen Postin tuotannon kanssa ennen jatkuvaa käyttöönottoa: Lajittelupalvelu@posti.com

 • Integrointi Lajittelupalveluun tehtävä järjestelmiin (levikkijärjestelmä/postitusjärjestelmä)

 • LAPA-PTP-synkronoinnin ansiosta  mm. Premindillä lähi/etä-alue toimii täysin samalla tavalla kuin esim. Kayakilla. Riittää, että lähettää koko osoitemassan sisään oikeissa kentissä ja erottelu on tuotteittain, laskutus tapahtuu automaattisesti

 • Testierien ja niiden aikataulujen sopiminen Postin tuotannon kanssa ennen jatkuvaa käyttöönottoa: Lajittelupalvelu@posti.com

 • Postitusjärjestelmän integrointi levikkijärjestelmään ja Lajittelupalveluun

 • Postituslaitteistojen säädöt sekä mahdolliset uudet laiteinvestoinnit esim.  tulostimet kimppulapuille,  uudet tulostuspäät

Uudet toiminnallisuudet

 • Ohjauslappujen tulostus erille koodeineen

 • 2D-koodin tai 4-asentokoodin tulostaminen kimppuihin, onnistuu myös lehtiin

 • Lähetyserän muutos lähetyslistalle, jos kaikkia viimeisimpiä tietoja ei ole ollut mukana LAPA-ajossa

 • Testierien sopiminen Postin tuotannon kanssa, varmistetaan mm. koodien toimivuus ja kimputuksen sisältö ennen jatkuvaa käyttöönottoa: Lajittelupalvelu@posti.com