Skip to main content
Lajittelupalvelu varmistaa laadun
Huomio

Kasvaneista pakettimääristä johtuen asiakaspalvelussamme on ruuhkaa. Luethan vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Lajittelupalvelu tuottaa 2D- ja 4-asentokoodit

Lajittelupalvelu on postittajan lajittelujärjestelmään integroitava työkalu, joka tukee postituksen esityötä automatisoidusti ja eräkohtaisesti. Lähetysten perillemeno varmistuu, postitusten laatuvirheet vähenevät ja toimitusketju tulee läpinäkyväksi. Lajittelupalvelu tuottaa kirje-, lehti- ja suoramarkkinointilähetyksissä käytettävät 2D- ja 4-asentokoodit. Koodit mahdollistavat suurten lähetyserien digitaalisen seurannan, joka otetaan käyttöön vaiheittain.

Tiedote 25.2.2020

Lajittelupalvelun käyttöönotto Lehden Päivä- ja Etäjakeluille siirtyy toukokuulle.

Lue toimintaohjeet.

Lajittelupalvelun käyttö on maksutonta sekä asiakkaalle että postittajalle. Se sopii kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten postitukseen.

 • Käyttämällä Lajittelupalvelua ja täyttämällä lähetysehdot on mahdollista nopeuttaa lähetyksen perillemenoa yhdellä arkipäivällä.

 • Lajittelupalvelun avulla tuotetaan koodien sisältö.

 • Lajittelupalvelusta saat selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

 • Lajittelupalvelu luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä sähköisen lähetyslistan.

Hyödyt asiakkaalle

 • Mahdollista nopeuttaa lähetyksen perillemenoa yhdellä arkipäivällä.

 • Postituksen laatu paranee ja lähetyksen perillemeno varmistuu.

 • Virheiden todennäköisyys postituksessa pienenee, sillä Lajittelupalvelu ohjaa postituksen tekemistä.

 • Lajittelupalvelu tarkistaa osoitteen oikeellisuuden. Lähetys menee oikeaan postitoimipaikkaan vaikka postinumero olisi virheellinen.

Hyödyt postittajalle

 • Lajittelupalvelusta selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

 • Lajittelupalvelu luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä Sähköisen lähetyslistan.

 • Postittamisen työpöydälle ei enää tarvitse syöttää esityöhön liittyviä tietoja tai postinumerojakaumaa.

 • Koodien sisältö tuotetaan Lajittelupalvelun avulla postittajalle/painotalolle, joka painaa koodin lähetyksiin.

Näin lajittelupalvelu toimii

*Postittajan lajittelujärjestelmän tulee sopia yhteen Lajittelupalvelun kanssa. Postittaja ja Posti tekevät sopimuksen palvelun käytöstä.


Miten saan koodit lähetyksiini?

Koodien saaminen edellyttää yhteydenottoa Postiin. Voit valita kolmesta koodista itsellesi sopivimman.

2D (16x16 = 8x8 mm) 2D (8x32 = 4x16 mm) 4-asentokoodi (5x50 mm)

Malli

Milloin voin nopeuttaa lähetykseni kulkunopeutta?

Käyttämällä Lajittelupalvelua voit nopeuttaa lähetyksesi kulkunopeutta yhdellä arkipäivällä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Käytät jotain seuraavista palveluista: Economy-vakiokirje Pro, Lehti, Sanomalehti, Aikakauslehti.

 • Lähetyksesi eräkoot ja osaerät ovat riittävän suuria: Economy-vakiokirje Pro: 25 000 kpl. Lehti, Sanomalehti ja Aikakauslehti: 15 000 kpl.

 • Osoite- ja maksumerkintöjen tulee olla Postin ohjeiden mukaiset asettelultaan ja muotoilultaan (osoitteen osalta huomioi fontti, versaalit, ei lihavointia, tyhjät rivit, ylimääräiset tiedot ja osoitemuotoilut).

 • Postittaja kimputtaa tai laatikoi lähetykset Lajittelupalvelun antamien ohjeiden mukaan.

 • Lähetyksiin on tuotettu koodit tuote-ehtojen mukaisesti

Käyttämällä Lajittelupalvelua et kuitenkaan saa lähetystä perille tiistaisin. Kun jätät lähetyksen perjantaina postiin, se jaetaan keskiviikkona.