Skip to main content
Lajittelupalvelu varmistaa laadun
Huomio

Kasvaneista pakettimääristä johtuen asiakaspalvelussamme on ruuhkaa. Luethan vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Lajittelupalvelu tuottaa 2D- ja 4-asentokoodit

Lajittelupalvelu on postittajan lajittelujärjestelmään integroitava työkalu, joka tukee postituksen esityötä automatisoidusti ja eräkohtaisesti. Lähetysten perillemeno varmistuu, postitusten laatuvirheet vähenevät ja toimitusketju tulee läpinäkyväksi. Lajittelupalvelu tuottaa kirje-, lehti- ja suoramarkkinointilähetyksissä käytettävät 2D- ja 4-asentokoodit. Koodit mahdollistavat suurten lähetyserien digitaalisen seurannan, joka otetaan käyttöön vaiheittain.

Tiedote 25.2.2020

Lajittelupalvelun käyttöönotto Lehden Päivä- ja Etäjakeluille siirtyy toukokuulle.

Lue toimintaohjeet.

Lajittelupalvelun käyttö on maksutonta sekä asiakkaalle että postittajalle. Se sopii kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten postitukseen.

 • Käyttämällä Lajittelupalvelua ja täyttämällä lähetysehdot on mahdollista nopeuttaa lähetyksen perillemenoa yhdellä arkipäivällä.

 • Lajittelupalvelun avulla tuotetaan koodien sisältö.

 • Lajittelupalvelusta saat selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

 • Lajittelupalvelu luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä sähköisen lähetyslistan.

Hyödyt asiakkaalle

 • Mahdollista nopeuttaa lähetyksen perillemenoa yhdellä arkipäivällä.

 • Postituksen laatu paranee ja lähetyksen perillemeno varmistuu.

 • Virheiden todennäköisyys postituksessa pienenee, sillä Lajittelupalvelu ohjaa postituksen tekemistä.

 • Lajittelupalvelu tarkistaa osoitteen oikeellisuuden. Lähetys menee oikeaan postitoimipaikkaan vaikka postinumero olisi virheellinen.

Hyödyt postittajalle

 • Lajittelupalvelusta selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

 • Lajittelupalvelu luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä Sähköisen lähetyslistan.

 • Postittamisen työpöydälle ei enää tarvitse syöttää esityöhön liittyviä tietoja tai postinumerojakaumaa.

 • Koodien sisältö tuotetaan Lajittelupalvelun avulla postittajalle/painotalolle, joka painaa koodin lähetyksiin.

Näin lajittelupalvelu toimii

*Postittajan lajittelujärjestelmän tulee sopia yhteen Lajittelupalvelun kanssa. Postittaja ja Posti tekevät sopimuksen palvelun käytöstä.

Jos Lajittelupalvelun toiminnassa on häiriöitä, odota hetki ja yrittää uudelleen. Ellei tämä auta, on hyvä tarkistaa oman verkkoyhteyden tila. Kannattaa myös varmistaa, että antamasi tuotetiedot tai muut parametrit syötetty oikein. Virheelliset tiedot saattavat aiheuttaa virhetilanteita.

Häiriötilanteen kestäessä kauan lähetä vikailmoitus sähköpostiin lajittelupalvelu@posti.com, jotta voimme välittömästi käynnistää korjaustoimet. Luemme sähköpostia arkisin toimistoaikaan, asiantuntijamme ottavat sinuun tarvittaessa yhteyttä.

Jos postitusaikataulusi antaa myöten, odota että järjestelmä toimii. Ellet pysty siirtämään postitusta, toimi näin:

 1. Jatka lähetyserän postitusten valmistelua Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaan tai Kirjeiden palvelukohtaisten postitusohjeiden avulla. - Vakiokirje Pro -kirje-erät yksiköidään neljään suuntaan (4k) Erälajiteltujen oppaan mukaisesti: Lähetysten yksiköinti, sivu 21.

 2. Käytä sähköistä lähetyslistaa - Lehdet: jatka PTP:llä luodun lähetyslistan täyttöä.        - Asiakassuora: jatka lähetyserälle ennakkoon luotua lähetyslistaa. Jos tätä ei ole, luo uusi. - Priority-kirje, Economy-kirje tai Priority-vakiokirje: ilmoita lähetykset lähetyslistalla. - Vakiokirje Pro -palveluiden osalta otamme sinuun yhteyttä ja annamme erilliset ohjeet.  

 3. Täytä Lisätiedot lähetyslistan käsittelijöille ja Postin vastaanotolle -kenttään tieto, ettei Lajittelupalvelu ollut käytössä. Tämän avulla voimme välttää turhien lisäpalvelumaksujen veloittamista.

 4. Muista kuitata lähetyslista valmiiksi ja varmista, että jokaisessa lähetyserässä on sähköisen lähetyslistan lähete.

 5. Toimita lähetykset postiinjättöpaikkaan.

Miten saan koodit lähetyksiini?

Koodien saaminen edellyttää yhteydenottoa Postiin. Voit valita kolmesta koodista itsellesi sopivimman.

2D (16x16 = 8x8 mm) 2D (8x32 = 4x16 mm) 4-asentokoodi (5x50 mm)

Malli

Milloin voin nopeuttaa lähetykseni kulkunopeutta?

Käyttämällä Lajittelupalvelua voit nopeuttaa lähetyksesi kulkunopeutta yhdellä arkipäivällä jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Käytät jotain seuraavista palveluista: Economy-vakiokirje Pro, Lehti, Sanomalehti, Aikakauslehti.

 • Lähetyksesi eräkoot ja osaerät ovat riittävän suuria: Economy-vakiokirje Pro: 25 000 kpl. Lehti, Sanomalehti ja Aikakauslehti: 15 000 kpl.

 • Osoite- ja maksumerkintöjen tulee olla Postin ohjeiden mukaiset asettelultaan ja muotoilultaan (osoitteen osalta huomioi fontti, versaalit, ei lihavointia, tyhjät rivit, ylimääräiset tiedot ja osoitemuotoilut).

 • Postittaja kimputtaa tai laatikoi lähetykset Lajittelupalvelun antamien ohjeiden mukaan.

 • Lähetyksiin on tuotettu koodit tuote-ehtojen mukaisesti

Käyttämällä Lajittelupalvelua et kuitenkaan saa lähetystä perille tiistaisin. Kun jätät lähetyksen perjantaina postiin, se jaetaan keskiviikkona.

Alma Manu Oy

Arkmedia Oy

Bech Distribution AS

Boomerang Distribution OÜ

Bording AB

Botnia Print Oy Ab

CardPlus Oy

CIL Suomi Oy

Dad Direct AB

Distribution Plus AS

DRX, DR Experten AB

Edita Prima Oy

Erweko Oy

Esa Lehtipaino Oy

Falkenberg Graphic Media AB

Forssan Kirjapaino Oy

Grano Oy

Grano Diesel Oy

Hansaprint Oy

Helprint Oy

Hämeen Kirjapaino Oy

I-print Oy

IDP Mail House AB

Ipoox Presorting Gmbh

JP Postitus Oy

Kaakon Viestintä Oy

Kaleva365 Oy

KGM Datadistribution AB

Kirjapaino Hermes Oy

Kirjapaino Kari Ky

Kirjapaino Topnova Oy

Kroonpress Ltd

KTMP Group Ab Oy

Laine Direct Oy

Lehtiliiteri Oy

Lehtisepät Oy

Libris Oy

Lundeby &Co Bokbinderi AS

Lähettämö Oy

M&P Paino Oy

Mail & Print Partner

Mailhouse Oy

Mainospalvelu A. Laitinen Ky

Mixtra Oy

Mukusala Ltd

Next Print Oy

Newprint Oy

Painotalo Plus Digital Oy

Painotalo Seiska Oy

Paintek Pihlajamäki Oy

Parajett AB

Pieksän Print Oy

Posti Messaging Oy

Postituspalvelu Navakka Oy

Printall AS

Pro Mail Oy

PunaMusta Oy

Quad Graphics Europe

Reusner AS

Salon Lehtitehdas

Sanomala Oy

Savion Kirjapaino Oy

Savon Paino Oy

Stibo AS

StroedeRalton AB

Suomalainen Lehtipaino Oy

Teroprint Oy

Tikkurilan Paino Oy

Trinket Oy

UPC Konsultointi Oy

Waasa Graphics Oy

Xerox Oy

Åland Post Ab

Jos olet asiakas, kysy postittajalta, onko Lajittelupalvelu liitetty postittajan lajittelujärjestelmään. Pyydä postittajaa olemaan yhteydessä Postiin sopimuksen tekemiseksi.

Jos olet postittaja, kysy järjestelmävastaavaltasi, voidaanko Lajittelupalvelu liittää lajittelujärjestelmään. Posti auttaa Lajittelupalvelun liittämisessä postittajan järjestelmään. Posti ja postittaja testaavat ja varmistavat yhdessä Lajittelupalvelun toimivuuden.

Lajittelupalvelulla voidaan lajitella kirjeitä, osoitteellisia ja osoitteettomia suoramarkkinointilähetyksiä (Asiakassuoraa ja Kotisuoraa) sekä aikakauslehtiä ja sanomalehtiä. Lajittelupalvelu ei sovellu varhaisjakelun sanomalehdille, sillä asiakas tekee lajittelun omissa järjestelmissään.

Lajittelupalvelu tarkistaa osoitteet ja ohjaa lähetyksen tunnistetun osoitteen mukaisiin kimppuihin tai laatikoihin. Lajittelupalvelu huomioi Postin verkostomuutokset, joten lähetykset ohjataan aina ajantasaisen tiedon pohjalta eteenpäin. Lajittelupalvelun ansiosta kimput ja lähetykset ohjautuvat varmasti oikeaan jakelutoimipaikkaan tai postikeskukseen.

Lajittelupalvelun käyttö ei aiheuta muutoksia asiakkaan toimintaan. On tärkeää, että asiakas toimittaa osoitteistot postittajille selkeässä muodossa, jotta postittajan on helppo syöttää tiedot Lajittelupalveluun. Vastaanottajien nimi- ja osoitetiedot täytyy esittää selkeästi omissa sarakkeissaan.

Lajittelupalvelun käyttöönotto tarkoittaa muutosta postittajan työtavassa. Postittaja ottaa käyttöön lajitteluun tarkoitetun sovelluksen (esimerkiksi Excel ei sovi tähän tarkoitukseen). Postittajan kannattaa keskustella vaihtoehdoista oman organisaationsa järjestelmävastaavan kanssa. Osassa järjestelmistä on liitäntä lajittelupalveluun valmiiksi asennettu.

Ennen postituksen aloittamista postittaja syöttää Lajittelupalveluun asiakkaalta saamansa osoitteiston. Lisäksi hän syöttää palveluun lähetystiedot eli lähetyksen mitat, kimppukoot ja yksikkötyypit. Lajittelupalvelu luo annettujen tietojen perusteella ohjeet kimppujen ja yksiköiden muodostamiseen. Se luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä Sähköisen lähetyslistan. Postittajan ei siis tarvitse enää tehdä yksiköiden ohjauslappuja (RCC2) tai Sähköistä lähetyslistaa käsin. Postittajan ei myöskään tarvitse syöttää Postittamisen työpöydälle postituksen esityöhön liittyviä tietoja tai postinumerojakaumaa. Lisäksi postitusohjeiden muutokset (esimerkiksi tuotemuutokset) päivittyvät automaattisesti Lajittelupalveluun.

Laatikoitaessa lähetykset Lajittelupalvelulla käytetään palvelun tuottamia laatikkolappuja, jotka kiinnitetään laatikoissa sille varattuun loveen. Vaihtoehtoina on käyttää erillistä laatikkolapputulostinta tai normaalia tulostinta.

Osoiteaineiston käsittelyaika Lajittelupalvelussa on noin 1,5 minuuttia 100 000 osoitteelle. Postittajalle näkyvään palvelun vasteaikaan vaikuttavat myös postittajan oman järjestelmän nopeus ja tietoliikenneyhteydet. Käyttäjältä kuultua on, että lajittelun aikana "ehtii juuri sopivasti hakemaan kahvikuppiin täytettä". Lajittelupalvelu on käytössä kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina päivinä viikoissa lukuun ottamatta ylläpito-, huolto- ja muita tarpeellisia katkoja. Posti tiedottaa katkoista etukäteen postittajille.

Kuljetusyksiköinti perustuu lähetysten sujuvaan käsittelyyn, kuljetusyksiköiden kantokapasiteettiin (paino ja tilavuus) ja työsuojelurajoituksiin. Esimerkiksi rullakon painorajoitus on 250 kg, sisältäen yksikön oman painon. Postittaja päättää, millaisia kuljetusyksiköitä käytetään.

Lajittelupalvelu ei korjaa virheellistä osoitetta lähetyksen päälle vaan tunnistaa lähetyksen oikean postinumeron ja ohjaa lähetyksen oikeaan jakelutoimipaikkaan.

Lajittelupalvelu tarkistaa ainoastaan osoitteen olemassaolon, ja se korjaa esimerkiksi virheellisen postinumeron. Se ei tarkista esimerkiksi lähetyksen vastaanottajan muuttotietoja. Se käyttää korjattua osoitetietoa ainoastaan lähetysten aakkostamiseen ja lajitteluun kimppuihin. Se ei kuitenkaan palauta korjaamiaan osoitteitaan postittajalle, eli lähetyksen päälle painetaan alkuperäinen virheellinen osoite. Lajittelupalvelun avulla perilletoimitus varmistuu, koska lähetykset pystytään ohjaamaan esimerkiksi virheellisestä postinumerosta huolimatta oikeaan toimipaikkaan.

Posti tarjoaa erikseen osoitteiden päivityspalvelun. Kun ostat päivityspalvelun, korjattu osoite painetaan lähetyksen päälle. Osoitteiden päivityspalvelun ja Lajittelupalvelun välille ei ole toistaiseksi muodostettu yhteyttä.

Käyttämällä Lajittelupalvelua saat Economy-vakiokirje Pron perille pääsääntöisesti jo kolmessa arkipäivässä, tietyin ehdoin myös kahdessa arkipäivässä. Huomioi kuitenkin, että kulkunopeuteen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Eräkoon/osaerän tulee olla vähintään 25 000 kpl

 • Osoitemerkintöjen tulee olla ohjeiden mukaiset, vaatimus koneluettavuudesta

 • Economy-vakiokirje Pro -palvelussa ehtona lisäksi 2D-koodin tuottaminen lähetykseen

 • Katso tarkemmat tiedot tuote-ehdoista

Käyttämällä Lajittelupalvelua saat Sanomalehti ja Aikakauslehti-lähetykset perille pääsääntöisesti jo kahdessa arkipäivässä. Huomioi kuitenkin, että kulkunopeuteen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Eräkoon/osaerän tulee olla vähintään 15 000 kpl

 • Osoitemerkintöjen tulee olla ohjeiden mukaiset

 • 1.3.2019 alkaen käytössä Käsinlajiteltava Aikakauslehti –lisäpalvelu koneellisen lajitteluun -soveltumattomille lähetyksille

 • Postittajan tekemä esityön laatu:

 • Kimppuminimin pitää olla vähintään 5 cm paksu tai siinä pitää olla 10 kpl lähetyksiä. Huom. kimppuminimiä ei tarvitse ottaa huomioon, jos osaerän kappaleet jaettuna kimpun maksimikoolla on suurempi kuin 1 000.

Economy-vakiokirje Pron tai lehden kulkunopeutta voidaan nopeuttaa, jos lähetyksesi eräkoot ja osaerät ovat riittävän suuria.

Eräkokominimit ovat: Economy-vakiokirje Pro: 25 000 kpl. Lehti, Sanomalehti ja Aikakauslehti: 15 000 kpl.