Kauppalasku

Vienti (ulkokauppa, EU:n ulkopuolelle)

 • Myyjän täydellinen nimi, postiosoite, puhelin- ja faksinumero sekä pankkiyhteydet

 • Laskun antamispäivä ja juokseva tunniste.

 • Myyjän viite, Y-tunnus, ulkomaankaupan viitenumero (UVN).

 • Ostajan viite, tilauksen numero ja päivämäärä.

 • Ostajan (ja vastaanottajan, ellei ole sama) täydellinen nimi ja osoite.

 • Tavaran vastaanottajan nimi ja postiosoite.

 • Tavaran alkuperämaa.

 • Määrämaa.

 • Kuljetusta koskevat tiedot, esim. väline, reitti.

 • Toimituslauseke (esim. cif New York, Incoterms 2000).

 • Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä.

 • Toimitustapa

 • Maksuehto ja -tapa.

 • Tavarakollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji.

 • Tarkka tavaramääritelmä.

 • Tullitariffinimike ko. määrämaan noudattaman nimikkeistön mukaan: useimmissa maissa 6-numeroinen HS-nimike. CN-nimikettä (EU:n Combined Nomenclature) ei ilmoiteta.

 • Tavaran määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne. Määränä voi ilmoittaa kauppatavan mukaiset yksiköt, brutto- ja nettopaino, ostomaan tullitariffin edellyttämät muut yksiköt.

 • Tavaran hintatiedot sovitussa valuutassa, yksikkö- ja kokonaishinnat tavaralajeittain.

 • Merkintä myynnin verottomuudesta. Vientimyynti ilmaistaan merkinnällä Alv 0 % veroton myynti Yhteisön ulkopuolelle´(Moms 0 % skattefri försäljning utanför gemenskapen/VAT 0 %, Tax-exempt sale outside the EU).

 • Hinnanalennukset ja/tai mahdolliset lisäveloitukset sekä niiden perusteet.

 • Viejän allekirjoitus, mikäli ostomaan viranomaiset sen vaativat.

 • Tarvittaessa myyjän ja ostajan käyttämien huolitsijoiden nimet ja osoitteet.

Yhteisömyynti (sisäkauppa)

EU:n jäsenmaiden välisessä kaupankäynnissä noudatetaan edellä mainittuja ohjeita soveltuvin osin. Tavaran alkuperämaa ilmoitetaan, jos se on tiedossa. Tullitariffinimikkeen ilmoittaminen on suositeltavaa: sisäkaupassa 8-numeroinen CN-nimike (Combined Nomenclature).

Kauppalaskussa on ilmoitettava lisäksi seuraavat tiedot

 • Myyjän ja ostajan arvonlisäverotunnistenumerot. Myyjän Y-tunnus. UVN-viitettä ei tarvitse ilmoittaa.

 • "VAT 0 % (Intra-Community supply)" -merkintä myynnin verottomuudesta.

 • T2L tai T2LF-merkintä lisätään määrätyissä tapauksissa joko laskuun tai kuljetusasiakirjaan tavaran yhteisöaseman osoittamiseksi. Erillinen T2L tai T2F-asiakirja voidaan myös laatia.