Skip to main content

Sähköinen lähetyslista

Sähköisellä lähetyslistalla Postin sopimusasiakkaat ilmoittavat kirje-, suorapostitus- ja lehtilähetyksistä tiedot Postille. Lähetyslista toimii laskutuksen perusteena.

Käyttäessäsi Postittamisen työpöytää (PTP) tai Kontaktia, lähetyserällesi muodostuu sähköinen lähetyslista automaattisesti.

Lähetä meille aina lähetyslista isoista kirje-, suorapostitus- ja lehtilähetyksistäsi. Helpoiten teet sen asiointikanavasta sähköisellä lähetyslistalla. Lähetyslistalla keräämme tiedot laskutusta varten eli asiakasnumeron, maksajatiedot, lähetysten määrän ja palvelutason.

Lähetyslistan käyttö

  • Lähetyslistalla ilmoitettavissa lähetyksissä tulee olla Postin ohjeiden mukainen maksumerkintä

  • Lähetyslistan täyttäminen on helppoa, nopeaa ja maksutonta.

  • Tietojen oikeellisuus paranee, sillä järjestelmä huomauttaa esimerkiksi virheellisestä asiakasnumerosta.

  • Voit tallentaa ja arkistoida lähetyslistat ja selailla niitä myöhemmin.

  • Tulosta valmiit lähetelaput järjestelmästä. Samalla lähetyserän tiedot siirtyvät meille.

  • Voit yhdistää järjestelmään syötettyjä tietoja omiin tai asiakkaasi tietoihin esimerkiksi raportointia varten. Asiakasluettelon ylläpito on helppoa.

Tulostettava lähetyslista

Tulostettava lähetyslista on sähköisen lähetyslistan varajärjestelmä. Sen käyttö on maksutonta vain silloin, jos sähköinen lähetyslista on pois käytöstä järjestelmähäiriön vuoksi.

Tulosta lähetyslista

Consignment

Täytä Consignment -lähetyslista aina lähetyseräkohtaisesti ja joka maahan menevälle erälle oma listansa. Merkitse listalle kaikki erän sisältämät lähetyslajit, niiden kappalemäärä ja -paino sekä kokonaispaino lähetyslajeittain.

1.POSTITUSPÄIVÄ

Postituspäivä on aina merkittävä listalle.

Päivä ja kuukausi merkitään kahdella numerolla, vuosiluku neljällä.

2.ASIAKKAAN TIEDOT

Asiakkaalla tarkoitetaan lähettäjää tai maksajaa.

3.ASIAKASNUMERO

Lähettäjän tai maksajan asiakasnumero ovat pakolliset.

4.LASKUTUSOSOITTEEN NUMERO

Jos laskutusosoitteen numeroa ei merkitä, lasku toimitetaan asiakassopimuksen laskutusosoitteeseen. Muut laskutusosoitteiden numerot on mainittu asiakassopimuksessa.

5.TUOTELUETTELO

Tuoteluettelo tuotenumeroineen löytyy täältä

6.NUMEROTÄYTTÖMALLI

Numerot on merkittävä listalle selvästi mallin mukaan joko koneella tai huolellisesti tekstaten.

7.LÄHETYSERÄN TIEDOT

Lähetyslistan riville merkitään tuotteen numero (pakollinen tieto), kappalemäärä, vyöhyke ja yksikkö- tai yhteispaino. Yhteispainosarakkeisiin grammat merkitään kolmella numerolla.

Käytettävät vyöhykkeet ja niiden selitteet löytyvät tuoteluettelosta. Niistä poikkeavien vyöhykkeiden käytöstä sovitaan erikseen Postin kanssa.

Mikäli tuotteeseen liitetään lisäpalvelu, se merkitään valitun ko. tuoterivin alle.

Lisäpalvelun kpl-määrän on oltava sama kuin tuotteen, johon se liittyy.

Kotimaan Pikakirjeeseen (19227) liitettävä lisäpalvelu

  • lauantaijakelu (6845)

Kotimaan Asiakassuora, konelajiteltavaan (19224) liitettävä lisäpalvelu

  • Asiakassuoran lisäkäsittely (17018)

Kotimaan Asiakassuora, käsinlajiteltavaan (19225) liitettävä lisäpalvelu

  • Asiakassuoran lisäkäsittely (17018)

Priority-kirjeeseen ulkomaille (1659) liitettävä lisäpalvelu

  • Exprès-Pika, kansainvälinen (7400)

Mikäli lähetyslistalle merkitty tuote ei täytä ao. tuotteen ehtoja (paino, mitat), voi Posti muuttaa lähetyksen lähinnä tuotetta vastaavaksi kirje- tai pakettituotteeksi. Mikäli kyseessä on ulkomaille lähettävä kirje, se palautetaan saatekirjeen kera lähettäjälle ja lähetys poistetaan lähetyslistalta.

8.INFOKOODI

Infokoodi on tarkoitettu asiakkaan käyttöön helpottamaan laskun kohdistusta oikeille kustannusyksiköille. Infokoodi on rivikohtainen ja se voi olla enintään 15-merkkinen ja sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Infokoodi kopioituu laskulle sellaisenaan eikä Posti tiedä koodin sisällön merkitystä.

9.KÄYTTÖTUNNUS

Kentän käytöstä sovitaan erikseen Postin kanssa. Normaalisti tätä kenttää ei täytetä lainkaan. Postin yhteyshenkilö antaa tarkemmat ohjeet, mikäli kentän käyttö tulee tarpeelliseksi.

10.ERÄTUNNISTE

Ei käytössä.

11.KULJETTAJA TÄYTTÄÄ

Tämä kohta täytetään Postissa.

12.VARAUMAT

Varaumiin merkitään lähetyserää koskevia erityisiä lisätietoja.

13.LÄHETTÄJÄN LEIMA TAI NIMI

Tähän merkitään tai leimataan lähettäjän nimi (julkaisija, kirjapaino tai postitusliike).

14.ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

Allekirjoitus ja nimenselvennys ovat pakollisia tietoja. Myös puhelinnumero on hyvä merkitä listalle. Postituspäivä merkitään lähetyslistan yläosaan sille varattuun kohtaan.

15.VASTAANOTTOTARKASTUS / POSTINUMERO

Tämä kohta täytetään Postissa.

1.POSTITUSPÄIVÄ Merkitse päivä ja kuukausi kahdella ja vuosiluku neljällä numerolla. Postituspäivä on aina merkittävä listalle.

2.ILMESTYMISPÄIVÄ (Jakelupäivä) Merkitse päivä ja kuukausi kahdella ja vuosiluku neljällä numerolla. Ilmestymispäivä on hinnoittelun peruste. Ilmestymispäivä (jakelupäivä) on aina merkittävä listalle.

3.LEHDEN NIMI Merkitse lehden täydellinen nimi. Merkitse asiakkaan täydellinen nimi siinä tapauksessa, että käytät muuta asiakasnumeroa kuin lehden asiakasnumeroa

4.LEHDEN NUMERO Lehden numero merkitään ilman vuosilukua. Erikoisnumeron kirjainosa, esim. "B" merkitään varsinaisen numeron perään. Esimerkkejä:

Tavallinen 6 Kaksoisnumero 6-7 Erikoisnumero 6B Kaksoiserikoisnumero 6B-7B

5.ASIAKASNUMERO Asiakasnumero merkitään aina lomakkeelle. Asiakasnumero on pääsääntöisesti lehden 88-alkuinen tilausasiakasnumero Asiakasnumero voi olla myös lehden maksajan asiakasnumero

6.LASKUTUSOSOITTEEN NUMERO Tämä kohta täytetään vain silloin, kun laskutusosoite on eri kuin lehden tuotesopimuksessa tai asiakassopimuksessa määritelty oletuslaskutusosoite. Jos on tarpeen käyttää muuta kuin oletuslaskutusosoitetta, tulee asiakkaan sopia ko. osoitteen käytöstä Postin asiakaspalvelun kanssa.

7.PALVELULUETTELO Palveluluettelo nimikenumeroineen löytyy tästä linkistä. Lisätietoa Osoitteellisen perusjakelun lisäpalvelut -osiossa olevista palveluista: Mikäli vähintään 1000 kpl lehtierä on kimputtamaton, käytetään Lehden Lisäkäsittely- lisäpalvelua (nimikenumero 17014) vastaavalle kappalemäärälle yhdessä tilatun palvelun kanssa.

8.NUMEROTÄYTTÖMALLI Numerot on merkittävä lähetyslistalle selvästi mallin mukaan joko koneella tai huolellisesti tekstaten.

9.NIMIKENUMERO Nimikenumerot sekä palveluiden nimet löytyvät tulostettavan lähetyslistan palveluluettelosta Lehtipalveluiden nimikkeet löydät tästä linkistä. Nimikenumero on aina merkittävä listalle

10.KAPPALEMÄÄRÄ Postitettavan palvelun kappalemäärät merkitään tähän. Kimppulähetyksistä (tuotenumerot 1007 ja 1008) merkitään kimppujen kappalemäärä.

11.VYÖHYKE kotimaan vyöhykkeet ovat FI = Manner-Suomi ja AH = Ahvenanmaa kansainvälisten palveluiden vyöhykkeet ovat: EU = EU - Eurooppa, EU2 = ei EU - Eurooppa ja MUU = muut maat. Luettelo kuhunkin vyöhykkeeseen kuuluvista maista löytyy kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta.

12.YKSIKKÖPAINO Tähän merkitään rivikohtaisesti yhden lähetyksen paino grammoina. Lukuun ottamatta Kimppulähetyksiä (tuotenumero 1007 ja 1008).

Palvelukohtaisia ohjeita yksikköpainon merkitsemiseksi: Lehden liitteenä lähetetään henkilökohtainen viesti (mm. jäsenkortti tai lasku) Lähetyslistalle merkitään Economy -kirjeliite (nimikenumero 1028) - palvelun kappaleet ilman yksikköpainoa. Tämän lisäksi lähetyslistalle merkitään lehden käyttämä osoitteellisen lehtipalvelun nimikenumero omalle rivilleen. Lehden yksikköpainoksi merkitään lehden + liitteen yhteinen yksikköpaino kirjataan valitun lehtipalvelun riville.

13.YHTEISPAINO Tähän merkitään lähetyserän yhteispaino. Kimppulähetyksiä postitettaessa (nimikenumerot 1007 ja 1008), käytetään aina yhteispainoa kappalepainon sijaan.

14.INFOKOODI TAI JAKELUTUNNUS Infokoodi on tarkoitettu asiakkaan käyttöön helpottamaan laskun tarkastusta Infokoodi on rivikohtainen Infokoodin pituus voi olla enintään 15-merkkiä ja se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Infokoodi kopioituu laskulle sellaisenaan eikä Posti tiedä koodin sisällön merkitystä

15.KÄYTTÖTUNNUS Kentän käytöstä sovitaan erikseen Postin kanssa. Ota yhteys Postin myyntiin. Postinyhteyshenkilö antaa tarkemmat ohjeet, mikäli kentän käyttö tulee tarpeelliseksi.

16.KULJETTAJA TÄYTTÄÄ Lehden postittaja ei täytä tätä

17.LÄHETTÄJÄN LEIMA TAI NIMI Tähän merkitään lähettäjän nimi (julkaisija, paino- tai postitustalo)

18.VARAUMAT Varaumiin merkitään lähetyserää koskevia erityisiä lisätietoja

19.ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS Allekirjoitus ja nimenselvennys ovat pakollisia tietoja. Myös puhelinnumero merkitään listalle.

20.VASTAANOTTOTARKASTUS Tämä kohta täytetään Postissa

21.POSTINUMERO Tämä kohta täytetään Postissa