Osoitteettomien lehtien postittaminen

Osoitteettomien lehtien (Kotisuora) tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä ja Posti kontakti ja Telineisiinjakeluiden tilauskanavat ovat Postittamisen työpötä ja sähköinen lähetyslista.

Kotisuora- ja Kotisuora Premium -lähetykset tilataan joko Postittamisen työpöydällä tai Kontaktissa. Hintatiedon lisäksi saat niistä reaaliaikaisen vahvistuksen jakeluajan onnistumisesta sekä aina oikeat postitusohjeet.

  • Postittamisen työpöytä sopii erityisesti säännöllisille ja toistuville postituksille.

  • Kontakti-verkkopalvelu sopii erityisesti kampanjapostituksiin tai pieniin postituksiin .

Telineisiinjakelu-palvelu tilataan sähköisellä lähetyslistalla tai Postittamisen työpöydällä.

Posti Kotisuora

Kotisuoran (niputettu palvelu) tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä ja Posti Kontakti. Kimputa tai laatikoi Kotisuora-lähetykset tilauskanavasta saatavien ohjeiden mukaisesti. Maksumerkintätunnus (K tai kirjoitettuna K - Posti Oy) tulostetaan ohjauslappuihin. Sen voi painaa myös lähetykseen.

Lähetyserät jätetään yksiköitynä tuotantosuunnittain postikeskukseen tiistaisin tai torstaisin klo 17 mennessä. Postiinjättöpaikat ovat Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Lieto tai käyttää maksullista noutokuljetusta.

Posti Kotisuora premium

Kotisuora Premiumin tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä ja Posti Kontakti. Kimputa Kotisuora Premium -lähetykset (yksittäin jaettava) toimipaikkakohtaisesti 50, 100 tai 200 kappaleen kimppuihin. Jokaisessa kimpussa tulee olla valkoinen kimppulappu. Mikäli käytät 01 -nopeus palvelua, tulee kimppulapun väri olla keltainen. Tilauskanavasta saat tarkat ohjeet postittamiseen sekä tulostettua kimppulaput. Voit tulostaa ne myös itse mallin mukaan.

Maksumerkintätunnus (K tai kirjoitettuna K - Posti Oy) tulostetaan kimppu- ja ohjauslappuihin. Sen voi painaa myös lähetykseen. Huom! Kun kyseessä on julkinen tiedote, maksumerkintä on painettava lähetykseen. Sen lisäksi lähetyksessä on aina oltava painettuna myös teksti: "Julkinen tiedote" ja/tai ruotsiksi sama teksti "Offentligt meddelande" sekä lähettäjän tiedot. Kimppulapussa tulee lukea "Julkinen tiedote - kaikkiin jakelupisteisiin".

Lähetyserät jätetään Postin ohjeiden mukaan yksiköitynä postikeskuksiin tai terminaaleihin kaksi arkipäivää ennen jakelua klo 17.00. Mikäli käytät 01 -nopeus palvelua tulee lähetyserät kuljettaa jakelualueen postikeskukseen tai terminaaliin jakelua edeltävänä arkipäivänä klo 17:00 mennessä tai käyttää maksullista noutokuljetusta.

Telineisiin jakelu

Telineisiinjakeluiden tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä ja sähköinen lähetyslista. Kimputa Telineisiinjakelu -lähetykset telinekohtaisesti 50 tai 100 kappaleen kimppuihin. Kimppu voi painaa enintään 10 kg. Jokaisessa kimpussa tulee olla valkoinen kimppulappu, mikäli kyseessä on alueellinen 01-nopeuden Telineisiinjakelu, kimppulapun tulee olla keltainen. Tulostettu kimppulappu liitetään kimpun päälle painossa. Siihen merkitään lähettäjä, noutopisteen (= telineen) osoitetiedot missä teiline sijaitsee, lehden nimi ja tilausasiakasnumero sekä ohjeet jakelulle. Maksumerkintätunnus (K tai kirjoitettuna K - Posti Oy) tulostetaan kimppulappuihin. Tilauskanavasta saat tarkat ohjeet postittamiseen sekä tulostettua kuljetusyksiköiden ohjauslaput. Tee kimppumerkinnät ja kimppujen yksiköinti kuljetusyksiköihin (rullakko, lehtihäkki tai lava) Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti.

Lähetyserät jätetään Postin ohjeiden mukaan yksiköitynä postikeskuksiin tai terminaaleihin kaksi arkipäivää ennen jakelua klo 17.00. Mikäli kyseessä on alueellinen 01-nopeuden Telineisiinjakelu tulee lähetyserät kuljettaa jakelualueen postikeskukseen tai terminaaliin jakelua edeltävänä arkipäivänä klo 17:00 mennessä tai käyttää maksullista noutokuljetusta.