Lehtien postittaminen

Paras ratkaisu lehden jakeluun syntyy yhteistyössä kustantajan, postittajan ja Postin kanssa. Tarjoamme sinulle työkalut postitusten suunnitteluun, ennakkotietojen antamiseen ja esityön automatisointiin. Työkalupakista löydät lisäksi palvelukohtaiset postitusohjeet.

Sopimuspalvelut

Osoitteellisten lehtien tilauskanavat ovat Postittamisen työpöytä, Posti Pro ja sähköinen lähetyslista. Ennakkoon tilattavat lehtijakelut tilataan Postittamisen työpöydällä tai Posti Prossa. Helppoon postittamiseen tarkoitetut lehtijakelut tilataan sähköisellä lähetyslistalla tai Postittamisen työpöydällä. Mikäli postittajalla on käytössä Lajittelupalvelu, helpottaa se esityötä ja saat selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

Ennakkoon tilattavat lehtijakelut

Ennakkoon tilattavia lehden jakelupalveluita ovat

  • Valtakunnalliset lehtijakelut Aikakauslehti Pro ja Economy Lehti sekä lähialueen lehtijakelut

  • Lehden Päiväjakelu sekä Päiväjakelun yhteydessä tilattava Lehden Etäjakelu.

Valtakunnallisella lehtijakelulla lähetyksesi kuljetetaan yhdestä pisteestä kaikkialle Suomeen ja jaetaan kaikkialle Suomeen. Lähialueen lehtijakelu mahdollistaa nopean jakelun lehtesi tilaajille alueellisesti. Palvelu on tarkoitettu sanomalehdille, jotka ilmestyvät vähintään kerran viikossa. Ennakkoon tilattavat lehtijakelut edellyttävät ennakkotiedon antamista ja postitussuunnitelman tekoa postitettavista lähetyseristä kalenterivuosittain sekä lehtierille tehtävää esityötä. Ennakkotiedot annetaan Postittamisen työpöydällä tai Posti Prossa (Aikakauslehti Pro ja Economy Lehti). Ennakkoon tilattavien jakeluiden lähetyksissä tulee olla Postin ohjeiden mukainen palvelukohtainen maksumerkintä.

Lähetyserät tulee lajitella ja kimputtaa nousevassa postinumero- sekä osoitteiden aakkos- ja numerojärjestyksessä huoneistotunnisteeseen saakka niin, että kokonaisen postinumeron tai jakelutoimipaikan mukaisten kimppujen määrä on maksimaalinen. Tarkemmat palvelukohtaiset ohjeet löydät Erälajiteltujen lähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaasta. Kuljetusyksiköissä tulee käyttää Postin järjestelmistä (Lajittelupalvelu tai RCC2 -ohjauslappuohjelma) tulostettuja ohjauslappuja.

Postittaminen Postittamisen työpöydällä ja Posti Prossa

Ennakkotilauksen pohjalta lähetyserällesi muodostuu sähköinen lähetyslista automaattisesti. Postituserän tiedot; erän kpl-määrät ja lehden yksikkö- tai yhteispaino tarkennetaan viimeistään postituspäivän aamuna klo 10:00 mennessä Postittamisen työpöydällä tai Posti Prossa. Tämän jälkeen lähetyslista lukittuu laskutustiedoksi. Lähetyserät tulee yksiköidä Postittamisen työpöydän ohjeiden mukaisesti tai Erälajiteltujen oppaan kohdassa ""Lähetysten yksiköinti"" olevan yksiköintiohjeen mukaisesti.

Postittaminen lajittelupalvelulla

Lajittelupalvelun avulla postittajan tekemä esityö helpottuu ja postittaja saa selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen. Lajittelupalvelu hakee Postittamisen työpöydältä tai Posti Prosta luodun lähetyslistan numeron ja tekee postituksen ennakkotilauksen kanssa samalle lähetyslistalle. Lajittelupalvelu muokkaa tilaustiedot lähetyserällesi lajittelun pohjalta ja muodostaa sen pohjalta laskutusrivejä lähetyslistalle automaattisesti. Lähetyslistan tiedot toimivat laskutusperusteena.

Postittamisen työpöydällä, Posti Prolla ja Lajittelupalvelulla postitettavissa lähetyksissä tulee olla Postin ohjeiden mukainen palvelukohtainen maksumerkintä.

Lähetyserät jätetään Postin ohjeiden mukaan yksiköitynä ja Postittamisen työpöydällä tai Posti Prossa sovitun aikataulun mukaisesti postikeskuksiin tai terminaaleihin. Voit myös käyttää maksullista noutokuljetusta.

Lähetykset voi jättää Postin postikeskukseen, terminaaliin tai käyttää maksullista noutokuljetusta. Lähetyksiä ei saa jättää kirjelaatikkoon.

Helposti käyttöön otettavat palvelut

Helposti käyttöön otettava valtakunnallinen Lehti-palvelu sopii parhaiten epäsäännöllisesti ilmestyville, pienieräisille lehdille.

Lehti-palvelu ei edellytä ennakkotilausta. Erälajittelu eli kimputus on tarpeen suurille lähetyserille. Kimputus ei ole välttämätön alle tuhannen kappaleen lehtierille. Vähintään 1000 kappaleen erille voit ostaa Lehden lisäkäsittely-lisäpalvelun, jolloin sinun ei tarvitse tehdä kimputusta. Kimputtamaton lehtierä tuodaan Postin sinisissä laatikoissa, joissa lehdet ovat postinumerojärjestyksessä. Kimputus ja yksiköinti tapahtuu Erälajiteltujen lähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaan mukaisesti.

Lähetyslistalla postittaminen

Ilmoita sähköisellä lähetyslistalla lähetyserän tiedot, kuten maksaja, tuotenumero, lehden numero, kappalemäärä, vyöhyke ja yksikköpaino. Lue täältä lehden lähetyslistan tarkemmat täyttöohjeet.

Lähetyslistan tiedot toimivat laskutusperusteena. Lähetyslistalla ilmoitettavissa lähetyksissä tulee olla Postin ohjeiden mukainen palvelukohtainen maksumerkintä.

Mikäli asiakas käyttää muihin lehtijakeluihin Postittamisen työpöytää, voi hän tehdä Lehti-palvelun tilaukset myös Postittamisen työpöydällä.

Lehti-palvelu on myös postitettavissa lajittelupalvelun avulla. Se helpottaa esityötä ja saat selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

Lähetykset voi jättää Postin postikeskukseen, terminaaliin tai käyttää maksullista noutokuljetusta. Lähetyksiä ei saa jättää kirjelaatikkoon.

Tulostettava lähetyslista on sähköisen lähetyslistan varajärjestelmä. Sen käyttö on maksutonta, jos sähköinen lähetyslista on pois käytöstä järjestelmähäiriön vuoksi.

Kimppu-lähetykset

Kimppu-palveluilla lähetät kerralla useita painotuotteita samalle vastaanottajalle.

  • Max. 320 x 470 x 320 (mm) Kimpun korkeus ei saa ylittää sen lyhyemmän sivun pituutta

  • Max. paino 10 kg

  • Vähimmäispaksuus 20 mm

Kimppu-palvelu on tilattavissa lähetyslistalla, Postittamisen työpöydällä, Posti Prossa sekä Lajittelupalvelulla. Päiväjakelun Kimppu on tarkoitettu Lehden Päiväjakelun käyttäjille ja on siten tilattavissa vain Postittamisen työpöydältä Päiväjakelun yhteydessä. Posti Prossa Kimppu-palvelu on tilattavissa vain Aikakauslehti Pro tai Economy Lehti tilauksen yhteydessä. Kimppulähetyksistä merkitään lähetyslistalle kimppujen kappalemäärä ja kimppuerän yhteispaino kappalepainon sijaan. Lähetykset voi jättää Postin postikeskukseen, terminaaliin tai käyttää maksullista noutokuljetusta. Lähetyksiä ei saa jättää kirjelaatikkoon.

Tulostettava lähetyslista on sähköisen lähetyslistan varajärjestelmä. Sen käyttö on maksutonta, jos sähköinen lähetyslista on pois käytöstä järjestelmähäiriön vuoksi.

Ulkomaille postitettavat lehdet

Lehdet postitetaan ulkomaille Priority- tai Economy-kirjeinä. Lehdet kuoritetaan, muovitetaan tai vyötetään. Lähetyksissä käytetään valitun palvelun maksumerkintöjä. Postittamiseen voidaan käyttää Sähköistä lähetyslistaa, postittamisen työpöytää tai lajittelupalvelua.

Lähetykset voi jättää Postin postikeskukseen, terminaaliin tai käyttää maksullista noutokuljetusta. Lähetyksiä ei saa jättää kirjelaatikkoon.