Skip to main content

Ohjeet postitustaloille

Tältä sivulta löydät koosteen suurten tai säännöllisten lehti-, kirje- ja suoramainoserien postitusohjeista ja työkaluista.

Uusimmat ohjeet: Konelajiteltavien lähetysten opas 2020 Asiakassuoran postitusohje 2020 Economy-vakiokirje Pron postitusohje 2020 Priority-vakiokirje Pron postitusohje 2020 Lähetysten postiinjättöaika ja -paikkataulukko 2020

Muut ohjeet Erälajiteltujen lähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas 1.1.2019 Kotisuoran postitusohje

Postittajan työkalut Postittajan työkalut, sähköiset tilauskanavat, on koottu Asiointikanaviin. Kaikkiin tilauskanaviin kirjaudutaan samalla asiointitunnuksella. Tunnuksen saat yrityksesi pääkäyttäjältä. Jos yritykselläsi ei vielä ole pääkäyttäjää, tilaa asiointitunnus.

Sähköinen lähetyslista

Sähköisellä lähetyslistalla Postin sopimusasiakkaat ilmoittavat kirje-, suorapostitus- ja lehtilähetyksistä tiedot Postille. Lähetyslista toimii laskutuksen perusteena. Poikkeustilanteissa varajärjestelmänä toimii tulostettava lähetyslista.

Huom! Käytättäessäsi Postittamisen työpöytää (PTP) tai Kontaktia, lähetyserällesi muodostetaan sähköinen lähetyslista automattisesti, joten sinun ei tarvitse sitä erikseen täyttää.

Katso myös Lisätietoa ja lähetyslistan käyttöohjeet

Kirjaudu sähköiseen lähetyslistaan

Postittamisen työpöytä

Postittamisen työpöytä (PTP) on säännöllisille ja toistuville postituksille tarkoitettu lehti- ja Kotisuora-lähetysten työkalu. PTP:llä tehdään jakelujen vuosi- ja ennakkotilaukset sekä niihin liittyvät postitussuunnitelmat. Ilmoitettujen tietojen perusteella muodostuu sähköinen lähetyslista ja postittaja voi tulostaa tarvittavat postittamisohjeet ja -dokumentit.

Jos haluat tehdä viime hetken muutoksia lähetyserän postiinjättöaikoihin tai -paikkoihin, tee muutospyyntö tällä lomakkeella. Muutokset ovat maksullisia.

Katso myös Lähetysten postiinjättöaika- ja paikkataulukko Sanomalehden ja Etäjakelun palvelualuerekisteri PTP:n yksityiskohtaisia käyttöohjeita Kirjaudu Postittamisen työpöytään

Kontakti - suoramarkkinointiin

Kontakti on monipuolinen online-työkalu suoramarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Voit hoitaa koko Kotisuora-jakeluiden suunnittelun sekä osto- ja postitusketjun Kontaktissa.

 1. Asiakas tekee Kontaktissa tilauksen ja siirtää sen postittajalle.

 2. Kontakti ohjeistaa lähetysten yksiköinnin ja välittää lähetysten tiedot Sähköiselle lähetyslistalle.

 3. Saat postittajana tulostettua järjestelmästä kuljetusyksiköiden ohjauslaput ja kimppulaput.

Katso myös Kotisuoran postitusohje Vinkkejä Kotisuoran tilaajalle ja postittajalle Lisätietoja Kontaktista Kirjaudu Kontaktiin

Lajittelupalvelu varmistaa laadun

Lajittelupalvelu on postittajan lajittelujärjestelmään integroitava työkalu, joka tukee postituksen esityötä automatisoidusti ja eräkohtaisesti. Lähetysten perillemeno varmistuu, postitusten laatuvirheet vähenevät ja toimitusketju tulee läpinäkyväksi.

Lajittelupalvelun käyttö on maksutonta sekä asiakkaalle että postittajalle. Se sopii kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten postitukseen.

 1. Käyttämällä Lajittelupalvelua ja täyttämällä lähetysehdot on mahdollista nopeuttaa lähetyksen perillemenoa yhdellä arkipäivällä.

 2. Lajittelupalvelun avulla tuotetaan koodien sisältö.

 3. Lajittelupalvelusta saat selkeät ja ajantasaiset ohjeet postitukseen.

 4. Lajittelupalvelu luo automaattisesti kimppu- ja yksikkölaput sekä sähköisen lähetyslistan.

Tutustu tarkemmin Lajittelupalveluun

Erälajittelu ja kimputus

Erälajittelu eli kimputus ja yksiköinti on tarpeen suurille lähetyserille. Lähetykset lajitellaan postinumerojärjestykseen ja kimputetaan Postin Erälajiteltujen lähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaan ohjeiden mukaan. Jos oppaassa olevat ohjeet eivät täyty, voidaan periä lisäkäsittelymaksu.

Alle on poimittu ohjeet erälajittelun tärkeimmistä asioista. Jos käytät Lajittelupalvelua, saat oikeat tiedot automaattisesti käyttöösi.

 1. Kimputusjärjestys

 2. Kimppulappumerkinnät

 3. Ohjaustiedot lähetykseen

 4. Kuljetusyksiköt ja yksiköintitasot

Voit tulostaa viivakoodilliset kuljetusyksiköiden ohjauslaput RCC2 -ohjauslappusovelluksesta. Yksiköintasot löytyvät Erälajiteltujen lähetysten oppaasta. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Koneellinen käsittely tuo sujuvuutta

Kun mietit millaisia muovittamattomia lähetyksiä voi lähettää konelajiteltavana tai suunnittelet kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen käsittelyn palvelukohtaiset vaatimukset. Konelajiteltava lähetys etenee sujuvasti eri käsittelyvaiheiden läpi ja kulkee vastaanottajalle aikataulussa ja oikeanlaisena.

Katso konelajiteltavien lähetysten mitta- ja painorajat, 2D-koodin ja 4-asentokoodin sijoittelu ja käyttö, ohjeet osoitetiedon merkitsemiseen sekä muut suunnitteluun vaikuttavat seikat Konelajiteltavien lähetysten oppaasta.

Vastasiko artikkeli kysymykseesi?