Vänligen notera:
Javascript är inaktiverat. För full funktionalitet posti.fi är det nödvändigt att aktivera JavaScript.

Eftersom en vidareriktning inte skedde, var så vänlig och välj länken under för att fortsätta:

https://www.posti.fi/business-news/svenska/aktuellt/2020/20200820_Posti_har_forberett_sig_pa_att_coronaviruset_sprider_sig.html