Helsingin hovioikeudelta myönteinen ratkaisu Postille arvonlisäveroasiassa

14.09.2017

Helsingin hovioikeus on antanut Postin kannalta myönteisen ratkaisun arvonlisäverojen korvaamiseen liittyvässä kiistassa. Hovioikeuden mukaan arvonlisäveron periminen sopimusasiakkaiden postipalveluista ei ole ollut EU-oikeuden vastaista. Posti ei joudu korvaamaan asiakkailtaan perittyjä arvonlisäveroja.

Vuosina 2011 ja 2012 seitsemän rahoitusalan laitosta nosti kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2014 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustuu väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen.

Helsingin käräjäoikeus teki 18.9.2015 Postin kannalta myönteisen päätöksen asiassa ja hylkäsi rahoitusalan laitosten kanteet kokonaisuudessaan. Kantajat yhtä lukuun ottamatta valittivat päätöksestä hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus antoi tänään myönteisen ratkaisun Postille ja hylkäsi kanteet ja määräsi kantajat korvaamaan Postin oikeudenkäyntikulut.

Posti on pitänyt koko ajan asiakkaiden vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina, ja on tyytyväinen hovioikeuden päätökseen. Posti on toiminut Suomen lain mukaan periessään postipalvelujen arvonlisäverot ja tilittäessään ne Suomen valtiolle.