Karttulan, Tervon ja Vesannon postinjakelun esityö siirtyy Tervosta Kuopion lajittelukeskukseen 5.6. lähtien

01.06.2017

Muutos vaikuttaa postinjakeluaikoihin

Karttulan, Tervon ja Vesannon postinjakelun esityö tehdään Kuopion lajittelukeskuksessa 5.6.2017 lähtien. Aiemmin manuaalinen esityö on tehty Tervossa. Esityön siirtymisen takia postinjakelureittejä muokataan jonkin verran nykyisestä, mikä vaikuttaa postinjakeluaikoihin. Päiväpostin jakeluaikaan vaikuttaa päivittäin myös jaettavan postin määrä.

Uuden toimintatavan käyttöönotto voi aiheuttaa alussa viivettä postinjakelussa. Postin tavoitteena on hoitaa muutos mahdollisimman sujuvasti. Vienti- ja noutopalvelut hoidetaan alueella normaalisti.

Lajittelu- ja jakelutyötä tehdään uudella tavalla postimäärien vähentyessä

Postimäärien vähentyessä postinjakelusta tulee entistä kalliimpaa. Kustannusten hillitsemiseksi lajittelu- ja jakelutyötä tehdään uudella tavalla. Yksi tapa on keskittää paikallista lajittelun esityötä.

Vaikka perinteisen postin määrä vähenee, Posti haluaa jatkossakin tarjota hyvät, luotettavat ja ajassa elävät postipalvelut kaikkialla Suomessa sekä kehittää uusia palveluita asiakkaiden tarpeisiin.

Oikeat osoitetiedot postilähetyksissä, postilaatikoissa ja -luukuissa helpottavat postinlajittelua ja jakelua

Postinlajittelijoiden ja jakajien työtä helpottavat oikeat osoitemerkinnät postilähetyksissä sekä postilaatikoissa. Posti kulkee sujuvasti, kun postilähetyksissä on täydelliset vastaanottaja- ja osoitetiedot. Postilähetyksessä pitää olla seuraavat tiedot: vastaanottajan nimi, kadun tai tien nimi, talon numero, portaan tunnus ja huoneiston numero sekä postinumero ja postitoimipaikan nimi.

Puutteellinen tai virheellinen osoite vaikeuttaa ja hidastaa postinkäsittelyä ja jakelua. Postinsaajan on hyvä ilmoittaa oikea osoitteensa postin lähettäjälle. Myös postilaatikkoon tai -luukkuun on tärkeää merkitä selkeästi luettavissa oleva osoitetieto. Erityisen tärkeää on, että katuosoitteen lisäksi talon tai huoneiston numero on hyvin näkyvillä. Posti suosittelee myös postinsaajien nimien merkitsemistä postilaatikkoihin ja -luukkuihin.