Postinjakelun laatu ylitti myös maaliskuussa Viestintäviraston vaatimukset - uhkasakolle ei tarvetta

21.04.2017

Postin suorittama postinjakelu on ylittänyt alkuvuonna Viestintäviraston asettamat laatuvaatimukset. Postin raportointi osoittaa, että viisipäiväiselle yleispalvelukirjeiden jakelulle asetettu vaatimus 99,6 %:n laatutasosta ylittyi selvästi. Maaliskuussa postinjakelun toteuma oli 99,87 %, helmikuussa 99,90 % ja  tammikuussa 99,86 %.

Myös joulukuussa postinjakelun taso ylitti Viestintäviraston vaatimuksen. Jakeluvelvoitteen toteuma joulukuussa oli 99,88 %.

Viestintäviraston uhkasakolle ei ole tarvetta laatutasovaatimusten toteuduttua.

Kesällä ja syksyllä 2016 jakelussa oli valitettavia ajoittaisia alueellisia häiriöitä, joihin puututtiin korjaustoimilla. Jakeluvelvoite on kuitenkin toteutunut yli 99 %:n tasolla syyskuusta lähtien.

Kesällä 2017 voimaan tulevassa postilaissa laatumäärittely on ehdotettu muutettavaksi. Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan haja-asutusalueilla jakelu jatkuisi edelleen viitenä päivänä. Taajama-alueilla laki antaisi mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallisi vähintään kolmipäiväisen jakelun. Samalla yleispalvelun laatustandardia ollaan keventämässä, koska sähköisen viestinnän yleistyessä tarve viisipäiväiselle jakelulle on vähentynyt.

Katso myös: Postin tiedote 16.3.2017

Faktaa yleispalvelusta ja postinjakelusta

  • Postilaki velvoittaa yleispalveluvelvollisen postiyrityksen keräilemään ja jakamaan yleispalvelukirjeet vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Laki ei määrittele jakelulle kellonaikaa.
  • Yleispalvelun viiden päivän jakeluvelvoite koskee vain postimerkillä maksettuja kirjeitä ja kortteja. Viisipäiväinen velvoite ei koske muita lähetyksiä, kuten yrityskirjeitä, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä.
  • Kaikki muut toimijat Postia lukuun ottamatta voivat jakaa haluamaansa postia missä ja milloin tahansa.
  • Kulkunopeudella mitattuna postinjakelu on lain vaatimalla tasolla. Vuonna 2016 2. luokan kirjeistä 96,3 % oli perillä kirjeen jättöpäivästä toisena päivänä, kun laki edellyttää 95 %:n tasoa.