PAU:s strejker försvårar postgången i hela landet – tidigutdelningen av tidningar, lager- och frakttjänsterna samt Postis serviceställen fungerar på normalt sätt

07.11.2019

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Finlands post- och logistikunion PAU fortsatte på torsdagen 7.11 under riksförlikningsmannens ledning. Vid förhandlingarna uppnåddes ingen lösning och därför börjar den strejk som PAU varslat om på måndag nästa vecka. Förhandlingarna fortsätter 13.11.

- Enligt PAU:s meddelande börjar strejken på måndag 11.11 kl. 6.00 och avslutas på söndag 24.11 kl. 24. Strejken berör en del av Postis tjänster och försvårar postgången. Uppskattningarna om strejkens konsekvenser kommer att preciseras, och vi informerar om dem dagligen. Vi gör allt vi kan för att strejken ska få så små effekter som möjligt, säger direktör Jarmo Ainasoja, chef för undantagssituationer vid Posti.

Den aktuella bedömningen av effekterna av PAU:s strejk

Utifrån PAU:s strejkvarsel uppskattar Posti att det uppstår störningar inom utdelningen av tryckta försändelser (brev, tidskrifter, reklam) och att dröjsmålen kan till och med vara flera veckor långa. Det kan också förekomma fördröjningar på flera dagar i paketleveranserna. Paket av storlek XXS går i Postis brevprocess, och därför kan det förekomma flera veckors dröjsmål i leveransen av dem. Befordran av uppdrag som gäller dirigeringen av posten (adressändring, avbrott i utdelningen, tidsbestämd eftersändning) kan fördröjas då uppdragen lämnas på papper. Vi rekommenderar att dessa uppdrag lämnas i nättjänsten www.posti.fi/yhteystietoni.

Tidigutdelningen av dagstidningar och Postis serviceställen fungerar på normalt sätt. Postis lagertjänster fungerar normalt trots stridsåtgärderna och inga betydande fördröjningar är att vänta i frakttjänsterna.

PAU har avgränsat arbeten som är relaterade till säkerhet och hälsa utanför strejken (bl.a. försändelser av måltider, livsmedel, matkassar och mediciner samt sjukhusförsändelser och andra motsvarande lokala och riksomfattande försändelser som är relaterade till säkerhet och hälsa). - Posti förutsätter att PAU tar sitt ansvar och sköter för sin del om att dessa ytterst viktiga försändelser befordras till adressaterna på normalt sätt, konstaterar Ainasoja.

Vi kommer dagligen att informera om strejkens möjliga effekter på Postis tjänster på vår webbplats. Meddelandena finns på adressen posti.fi från och med måndag 11.11. De publiceras dagligen cirka kl. 12 och 18.

- Vi tackar våra kunder för deras tålamod och beklagar den ovisshet och de störningar som PAU orsakar. När strejken inleds kommer vi att göra allt vi kan för att alla försändelser ska komma fram till sina adressater, även om det sker med fördröjning, säger Jarmo Ainasoja.