Man har kommit bra i gång med att avveckla anhopningen av arbete till följd av FFC:s manifestation och det dåliga vädret

05.02.2018

Man har kommit bra i gång med att avveckla anhopningen av arbete till följd av FFC:s manifestation och det dåliga vädret. FFC:s politiska manifestation och det mycket dåliga väglaget i slutet av förra veckan i vissa delar av Finland förorsakade ställvis fördröjningar och överbelastningar i Postis försändelser. I största delen av Finland har utdelningen av försändelser och tjänsterna fungerat normalt.

Enligt nuvarande uppskattning förekommer det ställvis fördröjningar i grundutdelningen i huvudstadsregionen och övriga Nyland samt i området kring Åbo och i Mellersta Finland. Fördröjningen gäller brev, tidningar och direktmarknadsföring som delas ut med dagsposten.

- När det gäller enskilda försändelser kan det även förekomma fördröjningar på annat håll, om försändelserna går via de överbelastade områdena. För närvarande avvecklar vi anhopningen av arbete och jag tror att situationen i hela Finland kommer att normaliseras senast på onsdagen. I Postis servicenät är tjänsterna tätt sammanlänkade och via oss går det cirka nio miljoner försändelser per dag. Vi gör allt för att varenda ett av dem når fram så snabbt som möjligt även i undantagssituationer, säger Jarmo Ainasoja, chef för Postis Styrcentral.

Fördröjningen gäller inte paket. Redan i fredags kunde man sköta många av Postis övriga tjänster enligt vad som avtalats med kunderna.