Postis tillväxt uppstår genom paket och logistik: ”Vi befinner oss vid en historisk vändpunkt”

07.11.2017

Posti har stärkt sin nya strategi, med hjälp av vilken Posti fortsätter att kraftigt förnya sig och förbättra kundupplevelsen. Den största tillväxtpotentialen finns inom näthandeln, som ökar både i Finland och internationellt. Posti öppnar nästa år 1 000 nya paketautomater och utvecklar den digitala uppföljningen av brev.

Postis verksamhetsmiljö genomgår en kraftig förändring. Ett förändrat konsumentbeteende, accelererande digitalisering, en brytningstid inom handeln, näthandelns snabba tillväxt, en kärv konkurrens och teknologins utveckling medför utmaningar för Posti på ett aldrig tidigare skådat sett. Posti svarar på utmaningarna genom att fortsätta sin djärva reform.

-  Vi vill att Posti ska vara ett kundorienterat och lönsamt servicebolag inom logistisk- och postbranschen, som utnyttjar digitaliseringen inom alla sina verksamheter. Även om verksamhetsmiljön förändras förblir Postis uppgift densamma: att göra finländarnas vardag smidig, beskriver Postis verkställande direktör Heikki Malinen framtidens Posti.

Strategin har fyra centrala mål

Postis styrelse har godkänt Postis uppdaterade strategi och ekonomiska mål för de följande tre åren. Strategin går ut på att fortsätta Postis målmedvetna reform och kraftigt förbättra kvaliteten och kundupplevelsen.

Strategins kärna omfattar fyra centrala mål, med hjälp av vilka Posti förnyas och utgår som vinnare ur brytningstiden: Att vara framgångsrik i näthandeln, att bevara brevet som viktigt för kunderna, att förnya Postis servicekultur och att utnyttja digitaliseringen för att förbättra Postis tjänster.

När brevposten fortlöpande minskar är Postis strategi att uppnå tillväxt med hjälp av paket, näthandel och logistiktjänster. 

-  Posti befinner sig vid en historisk vändpunkt, eftersom det under juli-september var första gången som omsättningen för paket och logistik var större än omsättningen för de traditionella brev- och tidningsutdelningarna. I fortsättningen kommer den här globala utvecklingen endast att förstärkas, betonar Malinen.

Posti öppnar nästa år 1 000 nya paketautomater

Posti har stora tillväxtmöjligheter när det gäller näthandeln för varor och mat. I år delar Posti ut flera paket och varuförsändelser än någonsin tidigare. Näthandeln bedöms öka i Finland varje år med cirka 10 procent.

-  Vid sidan av de nuvarande 500 paketautomaterna öppnar vi nästa år tusen nya paketautomater runt om i Finland för att stödja tillväxten inom näthandeln, säger Malinen.

En digital uppföljning för brev utvecklas

Breven och tidningarna kommer att stadigt finnas kvar i kärnan av Postis verksamhet även i fortsättningen. Man investerar också i dem.

-  Postis mål är att förlänga papperskommunikationens livscykel genom att förnya brevet som digital kanal för kundkommunikationen. Vi hör till de första postaktörerna i världen som utvecklar en digital uppföljning för brev och andra adresserade försändelser. Så förbättrar vi utdelningskvaliteten och kundupplevelsen, säger Malinen.

Posti vill även svara mot kundernas förväntningar på hög kvalitet, och Posti har under det innevarande året inlett ett flertal åtgärder för att säkerställa kvaliteten. 

Digitalisering och en ny servicekultur förbättrar tjänsterna

Enligt Malinen är digitalisering inte en hotbild för Posti, utan även en utmärkt möjlighet att göra kundernas vardag enklare.

-  Genom att utnyttja digitaliseringen kan vi erbjuda våra kunder en bättre kundupplevelse än tidigare. Med hjälp av ny teknologi och automation kan vi optimera utdelningskostnaderna, upprätthålla en hög kvalitet och ta i bruk nya digitala tjänster.

Malinen påminner, att en förutsättning för en reform av bolaget är Postis kompetenta personal och servicekultur. Med hjälp av den nya servicekulturen kan man öka de positiva kund- och medarbetarupplevelserna. Servicenivån förbättras även genom att ta fram flera digitala arbetsredskap för arbetstagarna.

Postis mål är lönsam verksamhet

Postis styrelse preciserade som en del av strategiuppdateringen även Postis ekonomiska mål. Enligt ekonomi- och finansieringsdirektör Sari Helander är det mycket viktigt för Posti att även i framtiden arbeta på ett lönsamt sätt, trygga en tillräcklig avkastning för det kapital som har investerats i verksamheten, sköta om att balansräkningen är stabil och att slutresultatet av dessa möjliggör en utdelning till ägarna.

-  Posti är mitt uppe i en brytningstid, eftersom digitaliseringen minskar Postis intäkter från traditionell affärsverksamhet och bolaget är i fortsättningen allt mer ett logistikhus. Postis ekonomiska mål återspeglar denna förändring. Posti får inga offentliga bidrag, påminner Helander.

Postis uppdaterade ekonomiska mål är:

  • Justerad affärsresultatprocent 4 %
  • Lönsamhetsprocent för det bundna kapitalet 10 %
  • Nettoskuld/justerat rörelseresultat under 2,0x
  • Stadigt växande utdelningsström 

OpusCapita fokuserar på lösningar med anknytning till anskaffningar, betalningar och kassahantering

Posti Groups dotterbolag OpusCapita har också genomgått en kraftig reform. Det fokuserar på globala lösningar med anknytning till anskaffningar, betalningar och kassahantering och har som mål att bli den ledande aktören i det globala ekosystemet för anskaffningar och betalningar mellan företag.

Itella Ryssland koncentrerar sig på förbättrad lönsamhet

Itella Ryssland fortsätter att effektivera sin verksamhet. Målet är att affärsverksamheten igen ska bli lönsam och att i avtalslogistiken koncentrera sig på den egna lagerkapaciteten.