Skriv ditt namn i historieböckerna: Finland 100 år-gratulationsboken anländer med Posti till Hangö

05.09.2017

Posti deltar i projektet Finland 100 år som uppvaktar det 100-åriga landet år 2017. Posti har som mål att samla in ett rekordantal namn av finska invånare, utlandsfinländare och andra Finlands vänner I en gratulation till Finlands jubileumsår. Gratulationsinsamlingen har färdats från Nuorgam genom Finland till Hangö.

I Hangö sker gratulationsinsamlingen på Hangö bibliotek (Berggatan 3–5, 10900 Hangö) från onsdag till lördag 6. – 9.9. under bibliotekets öppettider. Man kan delta till exempel tillsammans med familj och vänner.

Från Hangö fortsätter resan mot Raseborg.

Förutom på olika postkontor kan man även underteckna gratulationsbrevet och skriva ett 100 tecken långt gratulationsmeddelande på olika evenemang som ordnas runt om i Finland samt på Postis webbsida www.posti.fi/suomi100 som är avsedd för namninsamlingen. Gratulationsboken till det 100-åriga Finland samt därtill hörande digitala material överlämnas till republikens president i Helsingfors före självständighetsdagen 2017.

En motsvarande namninsamling och gratulation till ett hundraårigt land har man veterligen inte gjort tidigare.

Postis vardag är en del av Finlands fest. Gratulationens väg kan följas på många olika sätt på www.posti.fi/suomi100-sidan. På sidan hittar du noggrannare instruktioner för hur du kan skriva in ditt namn och gratulationsmeddelande.

Posten har varit en viktig del av vårt samhälle i snart 400 år, och vill vara det även i framtiden. Vi betjänar personkunder och företag i Finland och vi ser till att handeln och vardagen förlöper smidigt även i framtiden.