Reformen av Postis tidigutdelning bidrar till att förlänga dagstidningarnas livscykel

27.06.2017

Posti slår samman tidigutdelningens affärsverksamhet, dvs. utdelningen av dagstidningar, till ett och samma företag Posti Palvelut Oy. Sammanslagningen stärker Posti tidigutdelningstjänst och gör det möjligt att förlänga dagstidningarnas och tidigutdelningens livscykel under de kommande åren. Samtidigt kan Posti fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med sina kunder, mediehusen.

Postis interna förändring orsakar inga uppsägningar och innebär inga förändringar för dagstidningsprenumeranter eller för övriga postmottagare.

Tidigutdelningen utgör en viktig del av dagstidningstjänsten - prenumeranterna vill få tidningen hemburen under de tidiga morgontimmarna. Tidningshusen förväntar sig av Posti högklassig service, där tidigutdelningens kostnader inte får bli ett hinder för tidningsprenumeration, samtidigt som antalet tidningsprenumerationer minskar under dessa digitala tider.

- Ändringen som nu genomförs hjälper till att dämpa våra kunders kostnadstryck och förlänger dagstidningarnas livscykel. Med tanke på tidningsprenumeranterna är det bra att vi nu för vår del kan påverka prenumerationspriserna utan att tjänsten blir lidande, säger Risto Savikko, ansvarig direktör för Postis tidningstjänster.

Det är även enklare än tidigare för mediehus och tidningsutgivare att följa upp och hantera affärsverksamhetens kostnadsutveckling, när verksamheten är transparent.

- Genom konkurrenskraftig verksamhet kan vi även i fortsättningen trygga en högklassig tidigutdelning och samtidigt bevara arbetsplatser i Posti, betonar Savikko.

Posti Palvelut Oy är Postis dotterbolag som från och med den 1 juli kommer att sysselsätta cirka 2 700 proffs inom tidigutdelningen. Bolaget grundades då Postis tidigutdelning expanderade till sydöstra Finland.

- Inom tidigutdelningsbranschen följer man allmänt TEAM:s kollektivavtal. Vårt mål är att i november ta i bruk TEAM:s kollektivavtal för hela vår tidigutdelningspersonal. Detta ger oss bättre möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med våra dagstidningskunder, säger Risto Savikko.

Postis mål är att utveckla Posti Palvelut Oy till en livskraftig och energisk aktör på riksomfattande nivå. Posti söker konkurrenskraft på lång sikt, så att vi kan utvidga vårt tjänsteutbud och vår geografiska omfattning samt erbjuda lockande arbetstillfällen för så många yrkesmänniskor inom tidigutdelningen som möjligt.

FAKTA OM TIDIGUTDELNINGEN:

  • Tidningsutgivaren beslutar vilken utdelningstjänst denne köper för utdelningen av dagstidningar. Posti delar ut dagstidningar enligt tidningshusets beslut, antingen i tidigutdelningen eller grundutdelningen, dvs. tillsammans med dagsposten.
  • Tidigutdelning genomförs främst i tätorter.
  • Utdelningen av dagstidningar utgår från kommersiella avtal, den omfattas inte av postlagen.
  • I Postis strategi kommer utdelningen av brev och tidningar även i fortsättningen att utgöra kärnan för affärsverksamheten.
  • För närvarande anlitar fyra av fem offentligt listade dagstidningsutgivare Postis tidigutdelning.
  • För närvarande använder Posti två kollektivavtal för tidigutdelningen (TEAM och PAU), när däremot över 90 procent av dagstidningsutgivarna använder TEAM:s kollektivavtal i tidigutdelningen. Posti har som mål att hela tidigutdelningspersonalen ska följa samma kollektivavtal.