Posti Group Abp och SOLEMO Oy grundar ett samföretag inom inre logistiktjänster - Flexo skapar 300 nya arbetsplatser

03.05.2017

Posti och SOL har grundat ett gemensamt företag som erbjuder inre logistiktjänster, Flexo Palvelut Oy. Konkurrens- och konsumentverket har godkänt samföretaget med vilket Posti siktar på strategisk tillväxt inom inre logistik. Posti uppskattar att Flexo kommer att skapa 300 nya arbetstillfällen under detta år.

Posti Group Abp och Solemo Oy (SOL) skrev i april under avtalet om att grunda ett samföretag. Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsarrangemanget 25.4.2017.

- Flexo siktar på att vara marknadsledande inom inre logistik. Två toppaktörer inom sina respektive branscher förenar nu sina krafter. Posti har gediget yrkeskunnande inom logistik och en förmåga att förena informations- och materialflöden. SOL å sin sida är ett uppskattat familjeföretag, som har rönt framgångar inom personaladministration och service, säger chefen för Postis Paket- och logistiktjänster Jukka Rosenberg.

Med inre logistik avses logistiktjänster som utförs av en underentreprenör i kundens egna lokaler för att främja kundens processer och system. Typiska uppgifter är till exempel mottagning och insamling av varor i lager och terminaler samt hantering och sammansättning av varorna. Inre logistik inom industriproduktion är förpackning och leverans.

-  Vi är proffs inom service och det är fint att kunna vara med och utveckla verksamhetsmodeller för den inre logistiken i det nya samarbetsinitiativet. Vårt fortsatta samarbete får nu en helt annan dimension. Som proffs inom rekrytering ser vi till att vårt samföretag har tillgång till de bästa yrkesmänniskorna, säger verkställande direktör Juhapekka Joronen på SOL Palvelut.

Enligt Rosenberg är det naturligt att Posti expanderar till marknaden för inre logistik. Ute i Europa har företagen utkontrakterat ungefär 40 % av sin logistik, men i Finland ligger motsvarande siffra bara på omkring 12 %. Andelen utkontrakterad logistik ökar. Av kostnaderna för företagens helhetslogistik består vanligtvis 30 % av lagring, 30 % av transport och 30 % av inre logistik, dvs. hantering i leveranskedjans alla skeden.

Posti uppskattar att marknaden för inre logistik i Finland är värd ungefär 350 miljoner euro och växer med upp till 30 % per år.  


Flexo kommer att erbjuda 300 nya arbetstillfällen under detta år

Flexo kommer att vara en landsomfattande tjänsteleverantör inom inre logistik, som även är en stor arbetsgivare. Målet är att det nya bolaget ska skapa 300 nya arbetsplatser under detta år.

Den hantering som sker i Postis egna lager är en av Finlands största helheter inom inre logistik. I och med Flexo avvecklar Posti nu delvis det arbete som utförts av underentreprenörer.

Enligt Rosenberg ökar strukturförändringen inom handeln tillväxtförväntningarna, vilket kräver nya arrangemang inom logistikbranschen. Näthandelns tillväxt och de tillhörande volymförändringarna kräver flexibla resurser. Rosenberg säger att många av Postis nuvarande kunder har frågat om Posti möjligen kan erbjuda även inre logistiktjänster.

- Vi har en synnerligen kompetent och yrkeskunnig personal som betjänar våra kunder inom Postis logistiktjänster. Vår personal har med sin yrkesskicklighet övertygat våra kunder gång på gång, och vi är stolta över att vi i och med samföretaget nu kan utvidga våra tjänster även till kundernas egna lokaler.

 

Tilläggsuppgifter om Flexo och dess tjänster:

Harri Kämppä, harri.kamppa(at)posti.com (chef för Postis leveranskedjelösningar för företag)

Juhapekka Joronen, juhapekka.joronen(at)sol.fi  (verkställande direktör för SOL Palvelut)

 

Posti Group är ditt främsta val när det gäller tjänster för post, logistik och näthandel. Vi ser till att handeln och vardagen förlöper smidigt i nio länder. Vår omsättning år 2016 var 1 608 miljoner euro. Våra cirka 20 500 yrkeskunniga anställda betjänar våra kunder i Finland under namnet Posti och i övriga länder under namnet Itella. Alla våra tjänster i Finland är koldioxidneutrala. www.posti.com.

SOL är ett stort finländskt, internationellt familjeföretag inom servicebranschen. Vi erbjuder mångsidiga städ-, lokal-, fastighetsförvaltnings- och säkerhetstjänster. Vår tvätteriservice underlättar konsumenternas vardag, och våra smidiga personaltjänster erbjuder servicekunnig personal till företag. Vårt servicecenter förenar kundtjänst samt larm- och fjärrhanteringstjänster . Vår verksamhet sysselsätter över 13 000 personer i Finland, Sverige, Baltikum och Ryssland. 

Flexo är en landsomfattande tjänsteleverantör som växer och utvecklas snabbt inom inre logistik. Vi betjänar våra företagskunder med logistiktjänster i kundens egna lokaler under både vardag och säsong. I Flexo förenas ägarföretagens gedigna kompetens: Postis kunnande inom logistik och SOL:s kompetens inom personaladministration. Den omfattande poolen av yrkeskunnig personal står till företagens tjänst under både vardag och säsong. Vi är en rättvis arbetsgivare. Vi erbjuder vår personal ett arbete som passar deras liv. www.flexo.fi.