Finlands ansikten och Bruuns fåglar på frimärkena den 9 maj

02.05.2017

Den 9 maj släpper Posti frimärksserierna Finland 100 - Finlands ansikten, som består av ansiktsbilder, och Arktika med den legendariske grafikern Erik Bruuns bilder på flyttfåglar. I den senare ingår såväl miniatyrark som ark med frimärken för 0,10 och 0,20 euro.

Ansiktsbilder på unika frimärken

Under kampanjen som pågick hösten 2016 bad Posti folk skicka in ansiktsbilder för jubileumsårets frimärksutgåva. Dessa tusentals foton arrangerades som mosaik i olika frimärken, som kommer att finnas i häften som designats som Finlands karta. Varje frimärke och häfte är därför unikt.

- Det lönar sig att titta noggrant på frimärkena, eftersom postmottagare och avsändare kan upptäcka sina egna eller bekantas ansiktsbilder på dem, säger Postis Design Manager Tommi Kantola.

För planeringen av frimärkena ansvarar grafikern Klaus Welp, och för det tekniska genomförandet ansvarar reklambyrån Bob the Robot. Såvitt man vet har inga frimärken framställts på motsvarande sätt någon annanstans i världen.

I Finland 100 - Finlands ansikten-häftet ingår tio inrikes fixvärdemärken (1,30 euro/st). Häftena har tryckts i 60 000 exemplar. Publikationen är en del av det officiella projektprogrammet Finland 100 som sammanställts av statsrådets kansli.

Erik Bruuns flyttfåglar som häckar i den arktiska regionen

Den legendariske grafikern Erik Bruuns skickliga penna syns i tre olika frimärksutgåvor. I miniatyrarket Arktika presenteras flyttfåglar som häckar i Norden. Arktika syftar på flytten som företas av fåglar som häckar i de arktiska områdena. Fågelskådare längs Finska vikens kust följer flytten i synnerhet på våren.

Miniatyrarket innehåller två inrikes fixvärdemärken samt mervärdesmärken på 0,10 och 0,20 euro. Av båda mervärdesmärkena utges dessutom separata ark med femton frimärken.

Bland flyttfåglarna har två and- och gåsfåglar valts ut till frimärkena: På frimärket värt 0,10 euro syns en alfågel som klassas som en hotad art. På frimärket värt 0,20 euro syns en svärta som klassas som starkt hotad. Man förmodar att klimatförändringens inverkan på fåglarnas föda har fått produktionen av ungar att rasa.

På de inrikes fixvärdemärkena (1,30 euro/st) syns i maj prutgås och vitkindad gås, som flyttat till Norden i stora skaror. Den vitkindade gåsen är välbekant eftersom den numer häckar även i södra Finland.

91-årige Erik Bruun är fortfarande en aktiv konstnär. Förra året illustrerade han kantarell-frimärket i Postis frimärkshäfte Matsvampar och frimärket Fjädern värt 0,50 euro.

När tankarna får vingar-frimärket uppdaterat till valören 2,00 euro

Den 26 februari 2016 publicerades När tankarna får vingar -frimärket med illustration av postkortskonstnären Jaana Aalto, som är känd för sina naturmotiv. Frimärket har uppdaterats till nuvarande porto, och det har funnits till försäljning sedan den 11 mars 2017. För adresser och övriga brevförsändelser som väger högst 100 gram och som skickas inom Finland behövs ett frimärke med valören 2,00 euro.

Mer information

Bildmaterial för medierna

Ta en titt på alla frimärken som är till salu i Postis webbutik: www.posti.fi/goshopping