Andra utdelningsbolags fel i utdelningen orsakar oklarheter

16.02.2017

- Man känner igen de brev som Posti delar ut på beteckningen PRIORITY eller ECONOMY

Störningar i utdelningen hos de utdelningsbolag som börjat dela ut brev belastar Posti i allt större utsträckning. Medborgarna returnerar dagligen brev som andra utdelningsbolag delat ut till fel adress, men som de tror att har delats ut av Posti.

- Posti får varje vecka över 500 brev och andra försändelser som andra utdelningsbolag har delat ut till fel adress. Detta är mycket tråkigt eftersom man skyller Postis utdelare för felaktigt utdelad post trots att de är helt oskyldiga till dessa fel. I dessa fall hör ansvaret för felet alltid till det utdelningsbolag som ansvarar för utdelningen, betonar Postis utdelningschef Juhani Vuola.

Postutdelning är nuförtiden en fri affärsverksamhet i Finland. Utöver Posti utdelar Jakeluyhtiö Suomis regionala utdelningsbolag s.k. företagsbrev, dvs. brev och andra försändelser som skickats av avtalskunder, på olika håll i Finland, främst i områdena för tidigutdelning av dagstidningar. Ofta innehåller dessa företagsbrev en faktura. Utdelningsbolagen delar ut breven nattetid i samband med tidigutdelningen av dagstidningar, medan Posti alltid delar ut breven på dagen.

Man känner igen utdelningsbolaget på portobeteckningen på kuvertet. På de företagsbrev som Posti delar ut står det Posti Ab och PRIORITY eller ECONOMY. Till exempel utdelningsbolaget Alma Manu, som hör till Alma Media, använder en portobeteckning med förkortningen MANU eller MALAP.

- Problemet är att det är mycket svårt för postmottagarna att känna igen utdelningsoperatören utifrån bokstavskombinationen på kuvertet. Dessutom är portobeteckningen skriven med mycket litet typsnitt, säger Postis servicechef Juha Aro.

Enligt postlagen ska ett postföretag förse sina försändelser med de märkningar som behövs för att identifiera och särskilja dem från motsvarande försändelser från andra postföretag. Utdelningschefen Vuola önskar att även Jakeluyhtiö Suomi, dagstidningarna, deras egna utdelningsbolag samt Kommunikationsverket ska informera medborgarna om portobeteckningar. Vuola menar att Posti inte ensam kan bära ansvaret för informationen.

Över 2 000 fel i utdelningen hos andra utdelningsbolag under början av året

Enligt Vuola gör även Postis egna utdelare naturligtvis ibland fel, men enbart under början av året har Posti fått över 2 000 brev som andra utdelningsbolag delat ut till fel adress. Postis utdelare berättar att de dagligen får kritik för andra bolags fel i utdelningen.

- Varje dag får våra utdelare i onödan höra klander och förklara situationen. Tyvärr vet de flesta finländare inte att det också finns andra som delar ut brev, säger produktionschef Jukka Leinonen från utdelningskontoret i Åbo.

Enligt servicechef Aro orsakar andra utdelningsbolags brev mycket extra arbete för Posti. Posti samlar andra utdelningsbolags försändelser på sina egna verksamhetsställen, där utdelningsbolagen i genomsnitt en gång i veckan hämtar dem. På grund av ett sådant fel i utdelningen är det möjligt att postmottagaren får sitt brev flera veckor för sent.

Enligt postlagen ska postföretaget ordna en tjänst för returnering av försändelser som delats ut felaktigt. Om man får ett brev som utdelats av Posti och som är avsett för någon annan, kan man skriva "felaktigt utdelat" på försändelsen och returnera den till Postis närmaste brevlåda för att levereras vidare. Aro påpekar att man inte ska lämna försändelser som delats ut till fel adress av andra utdelningsbolag i Postis brevlådor, utan man ska följa de övriga utdelningsbolagens returpraxis.

Så här känner du igen utdelningsbolaget som delat ut brevet 

Beteckning på kuvertet Utdelningsbolag Var bolaget delar ut brev

 • ESA: Mediatalo ESA Oy, Päijänne-Tavastland
 • ILVES: Ilves Jakelu Oy, Egentliga Tavastland
 • MANU: Alma Manu Oy, Birkaland, Satakunta
 • KALE: Kaleva Oy, Norra Österbotten
 • LSTJ: Turun Sanomat/Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Egentliga Finland
 • VSTJ: Turun Sanomat/Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, Salo
 • KAVI: Kaakon Viestintä Södra Savolax, Kymmenedalen, Södra Karelen
 • MARVA: Marva Media Oy, Raumo
 • SLP: SLP Jakelu Oy, Kajanaland
 • SJOY: Savon Jakelu Oy, Savolax
 • MALAP: Alma Manu Oy, Lappland
 • KP: Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Österbotten

Postis beteckning på företagsbrev är Posti Ab och PRIORITY, ECONOMY eller POSTI GREEN.