Blanketter för transaktioner

Använd behändigt med webblanketter, när du vill kontakta oss.

Privatkunder

Flyttning och adressändring

Logga in och gör adressändringen och beställ flyttposttjänster via vår webbplats.

Flyttanmälan
Flyttposttjänsten
Närpostlåda
Tidigtutdelning av tidning (endast på finska)

Utdelningstjänster för specialgrupper

Tjänster för personer som har fyllt 75 år (endast på finska)

Respons om postutdelning

Min försändelse har inte kommit fram
Störning i postutdelningen / Min försändelse var försenad
Begäran om utredning av postförskottsförsändelse
Min försändelse är skadad
Ansökan om skadeersättning

Beställningar och fakturering

Hemleveransbeställning för försändelse i posten
Annullering av tjänst
Begäran för kvitto (moms)
Anmärkning mot faktura