Pikaohje
Käytön edellytykset
Yleistä
Uuden ostotilauksen luominen
Ostotilauksen otsikkotiedot
Ostotilauksen rivitiedot
Tuotteen lisäominaisuudet
Ostotilauksen tallentaminen
Ostotilauksen lähettäminen
Painomallin lähettäminen valmistajalle
Tallennetun tilauksen hakeminen käsittelyyn
Ostotilausmallin tekeminen
Ostotilauksen tekeminen ostotilausmallista
Rivin poistaminen tilaukselta
Ostotilausmallin poistaminen
Toiminta poikkeustilanteissa
Tuki ongelmatilanteissa
Kuorivalmistajien yhteystiedot

Pikaohje postikuoritilauksen tekemiseksi

Tässä ohjeessa opastetaan, kuinka yritys luo postikuoritilauksen.

1. Tilaaminen aloitetaan linkistä Selaa Tuoteluetteloa

2. Valitse valmistaja Tuotteet valikosta.

3. Valitsemasi valmistajan tuotteet näkyvät nyt ruudulla. Klikkaa ostoskärryn kuvaa. Kun tilaat useampia tuotteita samalla kertaa, klikkaa tyhjää ruutua ja hyväksy tuotteet tilaukselle kohdasta Hyväksy valinta.

4. Jatka tilausta luo painikkeella.

5. Tilaus siirtyy valitun valmistajan tuoteluetteloon. Jatka tilausta klikkaamalla vihreää palkkia.

6. Jakoavaimen kuvaketta klikkaamalla pääset lisäämään tuotteiden lisäominaisuudet.

7. Järjestelmä antaa oletusarvon Määrä-kenttään. Tarkista ja tarvittaessa korjaa kpl-määrä oikeaksi. Valitse tuotteen lisäominaisuudet ja hyväksy ne.

8. Tilaa painikkeella tilaus lähetetään valmistajalle.

9. Valmistajan sähköpostiosoitetta klikkaamalla voit lähettää mallin painettavista kuorista suoraan valitsemallesi valmistajalle.

1. Käytön edellytykset

Postikuorien tilausjärjestelmä on Internet-pohjainen ja vaatii Internet-yhteyden lisäksi Java-scriptiä tukevan selaimen. Järjestelmän käytöstä sovitaan Postin kanssa. Näytöissä ja toiminnoissa voi olla pieniä eroja riippuen siitä, mitä selainta käyttää. Suosittelemme selaimeksi IE 8.0 tai uudempaa.

2. Yleistä

Postikuorikaupan yläosan valikossa on painikkeita, joita napsauttamalla pääsee haluttuun toimintoon.

Omat tapahtumat (tapahtumien haku)

Voit hakea tekemiäsi ostotilauksia sekä ostotilauspohjia käyttämällä erilaisia hakuehtoja Tapahtumat-välilehdellä. Saat hakua vastaavat tulokset listauksena. Välilehdelle pääset napauttamalla Omat-tapahtumat painiketta.
Näytöllä on myös linkit, joiden avulla pääsee luomaan ostotilauksia/ostotilauspohjia.

Tapahtumat-välilehden hakukentät Ostotilausten ja ostotilausmallien hakuun:

Hakukohde

Voit valita hakukohteeksi joko ostotilaukset tai ostotilausmallit.

Tila

Valinnainen: Kaikki ostotilaukset

Avoin: Keskeneräinen ostotilaus, joka on tallennettu, mutta sitä ei ole vielä lähetetty kuorivalmistajalle. Kuorivalmistaja ei näe tilausta. Avoimeen tilaukseen voi tehdä muutoksia.

Asiakkaan lähettämä: Ostotilaus, joka on lähetetty kuorivalmistajalle. Asiakas ei pysty tekemään tilaukselle muutoksia. Kuorivalmistaja voi muuttaa tilausta asiakkaan pyynnöstä.

Käsittelyssä: Ostotilaus, jolle kuorivalmistaja on tehnyt omia toimenpiteitään. Näkyy asiakkaalle lukumuodossa. Asiakas ei voi tehdä muutoksia tilaukselle.

Hyväksytty laskutukseen:

Tilaus, jonka kuorivalmista on hyväksynyt laskutettavaksi. Kuorivalmistaja tai asiakas ei voi tehdä ostotilaukselle enää muutoksia.

Peruttu: Ostotilaus, jonka kaikki tilausrivit on peruttu.

Luontipäivämäärä: Ajankohta, jolloin ostotilaus on luotu ja tallennettu ensimmäisen kerran. Luontipäivän perusteella on mahdollista hakea ostotilauksia eri ajanjaksoilta.

Tositelaji: Valitsemalla tositelajin ja antamalla sitä vastaavan tiedon Tunnusnumero kohtaan saat näkyviin hakukriteerejä vastaavat ostotilaukset/ostotilausmallit.
Tositelaji Tapahtuma edellyttää Ostotilauksen/ostotilausmallin numeroa.

Hakuavain: Ostotilaukselle/ostotilausmallin voi nimetä ja sen perusteella hakea tapahtumia.

2.2 Tuoteluettelo

Linkin kautta pääsee näytölle, jossa on kaikkien kuorivalmistajien tuoteluettelot. Tuoteluettelon saa aukaistua klikkaamalla Tuotteet-otsikon alla olevaa kuorivalmistajan nimeä.

2.3 Tapahtuma käsittelyssä

Painike kertoo, mitä on tapahtumassa. Painiketta klikkaamalla pääsee takaisin aloitusnäytölle tai ostotilaukselle. Näytöllä on myös Tapahtumat-välilehti sekä linkit, joiden avulla pääsee luomaan ostotilauksia/ostotilauspohjia.

2.4 Kontakti

Linkin takaa avautuu ikkuna, jossa näytetään Postin asiakaspalvelun yhteystiedot.

2.5 Ohje

Linkin takaa avautuu näyttö, josta pääsee Postikuorikaupan käyttöohjeisiin.

3. Ostotilaus

3.1 Uuden ostotilauksen luominen

1. Klikkaa näytön keskellä olevaa Selaa tuoteluettelo-linkkiä tai klikkaa yläpalkissa olevaa Tuoteluettelo-painiketta. Valitse haluamasi kuorivalmistaja Tuotteet-valikosta näytön vasemmalla puolella. Napsauta kuorivalmistajan nimeä saadaksesi tuoteluettelo näkyville.
Yhdellä tilauksella voi tehdä tilauksen ainoastaan yhdelle kuorivalmistajalle. Samalla tilauksella voit tilata useampia saman valmistajan tuotteita.

2. Tuotteiden lisäämiseen ostotilaukselle on kaksi tapaa:

a. Valitse haluamasi tuotteet klikkaamalla ostoskoria.

b. Jos tilaat useampia tuotteita samalla kertaa klikkaa sivun oikeassa laidassa olevaa ruutua ao, tuotteiden kohdalta ja sivun alalaidassa olevaa Hyväksy valinta- painiketta.

3. Hyväksy näytöllä oletuksena oleva valinta Ostotilaus klikkaamalla Luo-painiketta. Tilausrivi on nyt siirtynyt ostotilaukselle. Sen voi todeta yläpalkissa olevasta vihreästä painikkeesta, joka kertoo tilausrivien määrän.

4. Tässä vaiheessa voit lisätä lisää tuotteita tilaukselle kohdan 2. mukaan tai jatkaa tilauksen tekemistä klikkaamalla yläpalkissa olevaa vihreää painiketta.

5. Klikkaamalla ylhäällä olevaa vihreää painiketta pääset näytölle, jossa voit muokata tilausta.

6. Valitse toimitusosoite ja laskutusosoite ja anna tilausriveille kpl-määrät ja halutessasi myös infokoodit sekä mahdolliset lisätiedot valmistajalle. Jos tilausmäärää ei ole annettu tilaukselle, järjestelmä antaa automaattisesti minimitilausmäärän.

7. Tuotteen lisäominaisuudet kuten värit lisätään klikkaamalla jakoavain-symbolia, joka on Nimitys-sarakkeessa tuotteen nimen perässä. Tee haluamasi valinnat näytöllä ja napsauta Hyväksy-painiketta tallentaaksesi valintasi ja päästäksesi takaisin tilaukselle.

8. Yläpalkissa olevaa Tuoteluettelo-painiketta klikkaamalla pääset lisäämään tuotteita tilaukselle.

9. Kun tilauksella on tarvittavat tiedot, voit tallentaa tilauksen klikkaamalla ensin Päivitä ja sitten Tallenna-painikkeita. Jos tilaus on valmis, voit lähettää sen kuorivalmistajalle klikkaamalla Tilaa- painiketta.

10. Tilauksen vahvistusnäytöllä näkyy valmistajan sähköpostiosoitelinkki. Klikkaamalla tätä linkkiä voit lähettää pdf-kuvan kuorimallista tai painatusoriginaalit valmistajalle sähköpostin kautta. Tilauksen vahvistusnäytöllä voit palata muokkaamaan avointa tilausta klikkaamalla Palaa-painiketta tai lähettää tilauksen kuorivalmistajalle klikkaamalla Tilaa-painiketta.

11. Napauta Sulje-painiketta poistuaksesi ostotilaukselta.

3.2 Ostotilauksen tietojen muuttaminen

1. Valitse Omat Tapahtumat-toiminto ja siellä oleva Tapahtumat-välilehti. Hae muokattava ostotilaus. Napauta sen numeroa, niin ostotilaus tulee näytölle. Saat tapahtuman myös näytölle Historia-osiosta, napauttamalla haluamasi ostotilauksen numeroa.

2. Napauta Muuta-painiketta, jolloin ostotilaus on muokattavissa. Vain avoin tilassa olevia ostotilauksia voi muokata.

3. Tee tarvittavat muutokset ostotilaukselle.

4. Jos haluat lisätä tuotteita ostotilaukselle, niin napauta Tuoteluettelo-painiketta yläpalkissa. Järjestelmä tuo oletuksena näytölle sen valmistajan tuoteluettelon, jolle ostotilaus on osoitettu. Muista, että ostotilauksella voi olla vain saman valmistajan tuotteita.

5. Lisää tuotteet napsauttamalla ostoskori-symbolia. Jokainen napsautus lisää yhden rivin kyseistä tuotetta ostotilaukselle.

6. Klikkaamalla ylhäällä olevaa vihreää palkkia pääset näytölle, jossa voit muokata ostotilausta.

7. Täydennä kpl-määrä sekä tuotteen lisäominaisuudet lisäämillesi tuotteille. Järjestelmä muuttaa automaattisesti liian pienen tilausmäärän seuraavaan sallittuun tilausmäärään.

8. Kun ostotilauksella on tarvittavat tiedot, voit tallentaa sen klikkaamalla ensin Päivitä ja sitten Tallenna-painikkeita. Jos ostotilaus on valmis, voit lähettää sen kuorivalmistajalle klikkaamalla Tilaa-painiketta.

9. Tilauksen vahvistusnäytöllä näkyy valmistajan sähköpostiosoitelinkki. Klikkaamalla tätä linkkiä voit lähettää pdf-kuvan kuorimallista tai painatusoriginaalit valmistajalle sähköpostin kautta. Tilauksen vahvistusnäytöllä voit palata muokkaamaan avointa tilausta klikkaamalla Palaa-painiketta tai lähettää tilauksen kuorivalmistajalle klikkaamalla Tilaa-painiketta.

10.Napauta Sulje-painiketta poistuaksesi tilaukselta.

4. Ostotilauksen tiedot

4.1 Ostotilauksen otsikkotiedot

Asiakas (numero): Järjestelmä näyttää asiakkaan nimen ja asiakasnumeron, jolle ostotilaus on tehty.

Toimitusosoite: Valikossa on valittavissa toimitusosoitteet, joista on sovittu asiakkaan ja Postin kanssa. Mikäli on tarvetta antaa rivitason toimitusosoitteita, niin ne on annettava rivi- tai otsikkotason lisätietokentissä.

Laskutusosoite: Valikossa on valittavissa vain ne laskutusosoitteennumerot, joista on sovittu maksajaksi merkityn asiakkaan ja Postin kanssa. Asiakas ei voi itse lisätä uusia tai muuttaa valikossa olevia laskutusosoitteita

Valmistaja: Järjestelmä näyttää, mille kuorivalmistajalle ostotilaus ohjataan.

Lisätiedot: Kenttään voi merkitä asiakkaan omia tai kuorivalmistajalle tarkoitettuja lisätietoja ostotilaukseen liittyen. Lisätiedot eivät siirry laskulle.

Hakuavain: Hakuavain on tarkoitettu käytettäväksi asiakkaan omiin tarpeisiin. Hakuavaimella voidaan hakea ostotilauksia tai ostotilauspohjia jälkikäteen. Hakuavain ei siirry laskulle.

Tila: Järjestelmä näyttää, missä tilassa kyseinen ostotilaus on.

Asiakkaan tilausnumero: Asiakkaan omia järjestelmiä varten varattu tilausnumero. Asiakkaan tilausnumerolla voidaan hakea ostotilauksia tai ostotilauspohjia jälkikäteen. Asiakkaan tilausnumero ei siirry laskulle.

4.2 Ostotilauksen rivitiedot

Rivit: Kentässä näytetään rivinumero. Rivin edessä olevan nuolinäppäimen kautta avautuu rivin lisätiedot-kenttä.

Lisätiedot: Kenttään voi merkitä asiakkaan omia tai kuorivalmistajalle tarkoitettuja lisätietoja ostotilaukseen liittyen. Lisätiedot eivät siirry laskulle.

Tuote: Kentässä näytetään tuotteen tuotenumero.

Nimitys: Järjestelmä näyttää riville valitun tuotteen nimen. Tuotenimen perässä olevan Jakoavain-symbolin kautta lisätään tuotteen lisäominaisuudet, joita ovat mm: värien määrä, läppäpainatuksen väri, ikkunan koko, sulkutapa, materiaali ja tiedotuspalvelun tunnus.

Määrä: Kenttään merkitään tilattavien tuotteiden kappalemäärä.

Infokoodi:
Infokoodi-kentän käyttö mahdollistaa laskun erittelyn infokoodien mukaan. Infokoodin pituus on enintään 15 merkkiä (numeroita ja/tai kirjaimia).

Roskakori-symboli/Peruutus: Ostotilauksilta voi poistaa rivejä ennen sen tallentamista. Poistaminen toimii siten, että laitetaan poistettavalle riville sen lopussa olevaan sarakkeeseen ruksi ja klikataan hiirellä Päivitä-painiketta. Mikäli tilaus on jo tallennettu, rivi voidaan peruttaa napauttamalla rivin lopussa olevaa valkoista ruutua ja napauttamalla Päivitä-painiketta. Peruuttaminen voidaan tehdä siihen asti, kunnes tilaus on lähetetty kuorivalmistajalle. Rivin tiedot jäävät näkyville, mutta rivi ei ole aktiivinen. Peruutetun rivin tiedot eivät siirry laskutukseen.

4.3 Tuotteen lisäominaisuudet

Lisäominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Mikäli jokin lisäominaisuus on pakollinen tieto kyseisen tuotteen yhteydessä, niin ominaisuuden perässä on tähti-merkki (*).

Materiaali: Valikosta valitaan tilattavan tuotteen materiaali.

Sulkutapa: Valikosta valitaan tilattavan tuotteen sulkutapa.

Ikkunan koko: Valikosta valitaan tilattavan tuotteen ikkunan koko, tai onko siinä ikkunaa ollenkaan.

Tiedotuspalvelun tunnus: Kenttään kirjataan tiedotuspalvelun tunnus + palvelunumero sekä asiakkaan valitsema palvelutaso, mikäli se halutaan tilattavaan tuotteeseen näkyviin.

Painoluokka: Valikosta valitaan tilattavan tuotteen painoluokka.

Pussin koko: Valikosta valitaan tilattavan tuotteen koko.

Värien määrä: Valikosta valitaan tilattavan tuotteen värien määrä. Värit merkitään avautuviin kenttiin.

Väri: Kenttään kirjataan minkä värinen tuotteen tulee olla.

CMYK väri: Koostuu vähintään neljästä väristä.

Läppäpainatuksen väri: Kenttään merkitään tilattavan tuotteen läpän väri.

6. Ostotilauksen tallentaminen

Jotta ostotilauksen voi tallentaa, tulee sillä olla valittuna vähintään yksi tuote. Ostotilaukseen on merkittävä tilattava kpl-määrä ja tuotteen lisäominaisuudet on täydennettävä vähimmäisvaatimuksen mukaisesti. Ostotilauksen tallentaminen tapahtuu klikkaamalla Tallenna-painiketta. Tallentamisen jälkeen ostotilauksen tila on Avoin. Kuorivalmistaja ei näe tilausta vielä tässä vaiheessa.

Palaa-painiketta klikkaamalla voit jatkaa tilauksen tekemistä. Mikäli haluat tulostaa tilauksen itsellesi, tulee se tehdä tallennuksen jälkeen Tulosta-painikkeella.

7. Ostotilauksen lähettäminen

Kun ostotilaukseen on täytetty kaikki siihen kuuluvat tiedot, lähetetään se kuorivalmistajalle Tilaa- painikkeella. Lähettämisen jälkeen tilauksen tila on Asiakkaan lähettämä.

Valmistajalle lähetettyyn ostotilaukseen ei voi tehdä muutoksia muuten, kuin ottamalla yhteyttä valitsemaasi kuorivalmistajaan.

8. Painomallin lähettäminen kuorivalmistajalle

Klikkaamalla tilauksessa olevaa kuorivalmistajan sähköpostiosoite-linkkiä voit lähettää pdf-kuvan edellisestä ostotilauksesta tai painatusoriginaalit kuorivalmistajalle sähköpostilla. Voit myös tulostaa lähetteen ja lähettää sen tilaamasi kuorimallin mukana kuorivalmistajalle. Lähete tulostetaan Tulosta-painikkeella.

9. Tallennetun tilauksen hakeminen käsittelyyn

Ota tilaus käsittelyyn oikealta kohdasta Viimeisimmät tapahtumat klikkaamalla ostotilausta. Klikkaa Muuta-painiketta. Nyt voit muuttaa tilausmäärää, lisättä tuotteita tai peruuttaa tilauksen.

Näytön oikeassa laidassa Historia kohdasta saat tilauksen näytölle, klikkaamalla ao. tilauksen kohtaa.

5. Ostotilausmalli

5.1 Ostotilausmallin tekeminen

Ostotilausmalliin voi tallentaa valmiiksi laskutus- ja toimitusosoitteet sekä tavallisimmin tilattavat tuotteet ja niihin liittyvät kappalemäärät ja infokoodit. Kun ostotilausmalli on luotu, voi tilauksen tehdä sitä käyttäen.

1. Klikkaa näytön keskellä olevaa Luo uusi ostotilausmalli-linkkiä.

2. Klikkaa yläpalkissa olevaa Tuoteluettelo-painiketta. Valitse haluamasi kuorivalmistaja Tuotteet-valikosta näytön vasemmalla puolella. Napauta kuorivalmistajan nimeä saadaksesi tuoteluettelo näkyville. Yhdellä ostotilauksella voi tehdä tilauksen ainoastaan yhdelle kuorivalmistajalle. Samalla ostotilauksella voit tilata useampia saman valmistajan tuotteita.

3. Tuotteiden lisäämiseen tilauspohjalle on kaksi tapaa:

a. Valitse haluamasi tuotteet klikkaamalla ostoskoria.

b. Jos lisäät useampia tuotteita samalla kertaa klikkaa sivun oikeassa laidassa olevaa ruutua ao, tuotteiden kohdalta ja sivun alalaidassa olevaa Hyväksy valinta -painiketta.

4. Tilausrivi on nyt siirtynyt ostotilaukselle. Sen voi todeta yläpalkissa olevasta vihreästä painikkeesta, joka kertoo tilausrivien määrän. Klikkaamalla vihreää palkkia pääset näytölle, jossa voit muokata ostotilausmallia.

5. Valitse toimitusosoite ja laskutusosoite ja anna tilausriveille kpl-määrät ja halutessasi myös infokoodit sekä mahdolliset lisätiedot valmistajalle. Jos tilausmäärää ei ole annettu ostotilausmalliin, järjestelmä antaa automaattisesti minimitilausmäärän.
Anna halutessasi ostotilauspohjalle nimi Hakuavain-kenttään, niin voit hakea ostotilauspohjaa jälkeenpäin sen perusteella.

6. Tuotteen lisäominaisuudet kuten värit lisätään klikkaamalla jakoavain-symbolia, joka on Nimitys-sarakkeessa tuotteen nimen perässä. Tee haluamasi valinnat näytöllä ja napsauta Hyväksy-painiketta tallentaaksesi valintasi ja päästäksesi takaisin tilaukselle.

7. Kun ostotilauspohjalla on tarvittavat tiedot, voit tallentaa sen klikkaamalla ensin Päivitä ja sitten Tallenna-painikkeita.

8. Vahvistusnäytöllä voit palata muokkaamaan tilauspohjaa klikkaamalla Palaa-painiketta. Sulje-painiketta napauttamalla poistut tilauspohjalta.

5.2 Ostotilauksen tekeminen ostotilausmallista

Ostotilauksen voi tehdä hyödyntäen aiemmin tehtyä ostotilauspohjaa. Valitaan haluttu ostotilauspohja ja muokataan sen tiedot vastaamaan uutta ostotilausta.

1. Klikkaa Luo uusi ostotilaus ostotilausmallin perusteella-linkkiä.

2. Napsauta ostotilausmallin numeroa.

3. Tarkista ostotilauksella olevat tiedot ja muuta niitä tarvittaessa.

4. Mikäli ostotilauksella on tuotteita, joita et tällä kertaa tilaa, voit poistaa ne napauttamalla rivin lopussa olevaa valkoista ruutua (peruutus-sarake) ja napauttamalla Päivitä-painiketta. (Ohita kohdat 6-8, jos et lisää uusia tuotteita ostotilaukselle.)

5. Jos haluat lisätä tuotteita tilaukselle, niin napauta Tuoteluettelo-painiketta yläpalkissa. Järjestelmä tuo oletuksena näytölle sen valmistajan tuoteluettelon, jolle tilaus on osoitettu. Muista, että tilauksella voi olla vain saman valmistajan tuotteita.

6. Lisää tuotteet napsauttamalla ostoskori-symbolia. Jokainen napsautus lisää yhden rivin kyseistä tuotetta tilaukselle.

7. Klikkaamalla ylhäällä olevaa vihreää palkkia pääset näytölle, jossa voit muokata tilausta.

8. Täydennä kpl-määrä sekä tuotteen lisäominaisuudet. Järjestelmä muuttaa automaattisesti liian pienen tilausmäärän seuraavaan sallittuun tilausmäärään.

9. Kun ostotilauksella on tarvittavat tiedot, voit tallentaa sen klikkaamalla ensin Päivitä ja sitten Tallenna-painikkeita. Jos ostotilaus on valmis, voit lähettää sen kuorivalmistajalle klikkaamalla Tilaa-painiketta.

10. Ostotilauksen vahvistusnäytöllä näkyy valmistajan sähköpostiosoitelinkki. Klikkaamalla tätä linkkiä voit lähettää pdf-kuvan kuorimallista tai painatusoriginaalit valmistajalle sähköpostin kautta. Ostotilauksen vahvistusnäytöllä voit palata muokkaamaan avointa tilausta klikkaamalla Palaa-painiketta tai lähettää tilauksen kuorivalmistajalle klikkaamalla Tilaa-painiketta.

11. Napauta Sulje-painiketta poistuaksesi tilaukselta.

9. Rivin poistaminen ostotilaukselta

Ostotilauksilta voi poistaa rivejä siihen asti, kunnes se on lähetetty kuorivalmistajalle. Poistaminen toimii siten, että laitetaan poistettavalle riville sarakkeeseen ruksi ja klikataan Päivitä-painiketta.

Mikäli ostotilaus on jo tallennettu, rivi voidaan peruttaa napauttamalla rivin lopussa olevaa valkoista ruutua ja napauttamalla Päivitä-painiketta. Peruuttaminen voidaan tehdä siihen asti, kunnes ostotilaus on lähetetty kuorivalmistajalle.

5.3 Ostotilausmallin poistaminen

Mikäli ostotilausmalli käy tarpeettomaksi, sen voi poistaa seuraavasti:

1. Valitse toiminto Tapahtumat

2. Valitse pudotusvalikosta Ostotilausmallit

3. Valitse tarvittaessa hakukriteerit

4. Napauta OK-painiketta, jonka jälkeen järjestelmä hakee kaikki ne lähetyslistapohjat, jotka täyttävät hakuehdot. Rivin lopussa olevaa Roskakori (poista)-symbolia napauttamalla ostotilausmallin voi poistaa.

10. Toiminta poikkeustilanteissa

Mikäli järjestelmään ei joskus pääse, esim. tietoliikenneyhteyksistä johtuen, voit lähettää postikuoritilauksen kuorivalmistajan sähköpostiosoitteeseen. Ongelman ollessa lyhyt aikainen, kannattaa ostotilauksen tekoa siirtää mahdollisuuksien antamissa rajoissa eteenpäin.

11. Tuki ongelmatilanteissa

Mikäli sinulle tulee ongelmia tilausten täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@posti.com. Puhelimitse opastusta antaa Postin asiakaspalvelu numerossa 0200 77000 suomeksi ja ruotsiksi 0200 75000. Englanninkielellä opastusta saa numerosta 0200 75000.

Mikäli käyttäjätunnus ja salasana ovat kadonneet tai unohtuneet, ota ensisijaisesti yhteyttä oman yrityksesi pääkäyttäjään. Mikäli pääkäyttäjätunnus on kadonnut tai unohtunut, ilmoita asiasta sähköpostitse osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@posti.com.

12. Kuorivalmistajien yhteystiedot

Bong Suomi Oy
PL 255
01511 VANTAA
postikuoritilaukset@bong.com

Edita Prima Oy
PL 200
00043 NORDIG MORNING
ritva.kinha@edita.fi

Intermail Oy
PL 169
20101 TURKU
esite@intermail.fi