10.06.2015 2

Postilla on paikkansa

Mainosposti, kirje ja aikakauslehti saavat näkyvän paikan kodeissa kaikkialla maailmassa. Ne vaikuttavat merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Painettu mainos jää jopa 24 prosenttia paremmin mieleen

Jokaisessa kodissa on hyvin todennäköisesti paikka, johon päivän posti laitetaan lähempää tutustumista varten. Fyysinen posti on näkyvillä pitkään, monesti useita päiviä. Mitä mieluisammasta lähettäjästä on kyse, sitä pidempään posti elää kodin seinien sisäpuolella. Tutun mainostajan uutta kuvastoa näytetään perheenjäsenelle, siitä puhutaan ja sen perusteella tehdään ostopäätöksiä kaikkialla maailmassa.

Painettu mainos jää jopa 24 prosenttia paremmin mieleen, kun sen havaitsemiseen käytetään paitsi näkö- myös tuntoaistia. Nämä tulokset ovat peräisin brittiläisen Royal Mailin tekemästä tuoreesta tutkimuksesta.

”Royal Mail on Yhdistyneen kuningaskunnan kolmanneksi suurin mediayritys ja neljänneksi suurin media-alan kanava. Teimme tutkimuksen, koska meidän on kerrottava asiakkaillemme, miten posti toimii kuluttajien maailmassa”, kertoo Royal Mail MarketReachin tutkimusjohtaja Phillip Ricketts. The Private Life of Mail -tutkimus on uraauurtava, sillä se yhdisti perinteisen markkina- ja mediatutkimuksen muun muassa aivotutkimukseen, haastatteluihin ja analyyseihin sekä etnografiseen, kansan elämään liittyvään tutkimukseen.

”Meillä on eräänlainen sukupolvihaaste. Monella nettisukupolveen kuuluvalla on vahvempi kokemus digitaalisesta mainonnasta kuin perinteisistä kanavista, muun muassa painetusta mainonnasta”, Ricketts sanoo. ”Painotuotteet ja fyysinen läsnäolo pitäisi liittää osaksi markkinointikampanjaa, ja meidän haasteemme onkin normalisoida painetun mainonnan rooli mediakentässä. Tutkimuksemme auttaa suunnittelijoita ymmärtämään postin merkitystä tässä kuviossa.”

Painetulla mainoksella on vahva rooli

Laaja tutkimus osoittaa, että painetulla mainoksella on vahva rooli kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Kuluttajat reagoivat printtimainokseen emotionaalisemmin kuin esimerkiksi TV- tai nettimainontaan. He myös muistavat lukemansa paremmin. ”Painettu posti koskettaa kuluttajaa”, Philip Ricketts korostaa. Royal Mailin aivotutkimukseen ja ihmisten käytökseen liittyvät tulokset ovat eittämättä yleispäteviä myös saarivaltion ulkopuolella, vaikka eri maissa suhtauduttaisiinkin kotiin kannettuun postiin eri tavoin. Tunteilla on merkitystä, olkoon kansallisuus mikä tahansa.

Tavoittaa uusia kohderyhmiä

Painetut mainokset johdattavat kuluttajat tehokkaasti verkko-ostoksille. ”Katalogien määrä on kasvanut Britanniassa viime vuosina, vaikka esimerkiksi sanomalehtien ja kirjojen määrä on laskenut”, Ricketts toteaa.

Painettu mainonta tavoittaa tutkimuksen mukaan uusia kohderyhmiä paremmin kuin digitaalinen mainonta. Painotuote osana kampanjoita nostaa myyntilukuja ja vahvistaa kuluttajien sitoutumista brändeihin. Teknistyneessä, digitaalisessa maailmassa käsin kosketeltavan mainoksen lähettäminen voi muodostua keskeiseksi tekijäksi kuluttajan tehdessä ostopäätöstä.

Royal Mail MarketReach selvitti The Private Life of Mail -tutkimuksessaan painetun postin merkitystä brittiläisissä kodeissa. Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa www.mailmen.co.uk.