27.05.2016 4

Posti Green - 100% hiilineutraali kuljetus

Posti on ollut maailmalla edelläkävijä ilmastoystävällisten kuljetustuotteiden osalta. Olimme muun muassa maailman ensimmäinen posti vuonna 2011, joka tarjosi sata prosenttisesti hiilineutraalit kuljetukset postinjakelun asiakkailleen ilman lisämaksua.

Vuonna 2015 Posti otti jälleen merkittävän askeleen kestävän kehityksen edistämiseksi. Laajensimme ilmastoystävälliset Posti Green -tuotteet kattamaan myös paketti- ja logistiikkapalvelut sekä toimitusketjuratkaisumme. Nyt kaikki Suomessa tarjoamamme palvelut ovat asiakkaillemme nollapäästöisiä.

- Olemme saaneet yrityksiltä erittäin positiivista palautetta Posti Greenin laajentumisesta. Monella asiakkaallamme on omat ilmastotavoitteensa ja kestävän kehityksen ohjelmansa, joiden toteuttamisessa me jakelukumppanina pystymme nyt tukemaan entistä paremmin, kertoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Asiakkaille Posti Green tarkoittaa sitä, että kaikki heidän Postilta ostamansa jakelu- ja kuljetuspalvelut ovat ilman lisämaksua täysin päästöttömiä. Lisäksi asiakkaat saavat Postilta päästöraportin käyttämiensä tuotteiden synnyttämistä ja päästökaupan avulla nollatuista päästöistä.

Posti itse on asettanut tavoitteekseen vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä vertailuvuoden ollessa 2007. Kuljetusten ja jakelun päästöjä alennetaan ennen kaikkea tehokkaalla reittisuunnittelulla, yhdistelemällä kuljetuksia sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.

Jäljelle jääneet päästöt Posti nollaa osallistumalla ilmastoprojekteihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yhden kirjeen kuljettaminen tuottaa 20 grammaa hiilidioksidia, Posti varmistaa sertifioitujen ilmastoprojektien avulla, että toisaalla tuotetaan saman verran vähemmän.

Lisää Postin ympäristötyöstä voit lukea tuoreesta Yritysvastuuraportistamme.

Logistiikka muodostaa merkittävän osan yrityksen hiilijalanjäljestä.

Logistiikka muodostaa merkittävän osan yrityksen hiilijalanjäljestä. Tutkimustulokset* kertovat, että jopa 73 % suomalaisista haluaa suosia yrityksiä, jotka huomioivat ympäristötekijät hankinnoissaan. Huoli maapallon luonnonvarojen loppumisesta on yhteinen meille kaikille. Olemme Postilla kantaneet vastuuta ympäristöstä jo pitkään. Asiakkaillemme tämä näkyy hiilineutraaleina Posti Green -tuotteina, jotka kattavat kaikki palvelumme Suomessa. Posti Green -palveluun kuuluu kuljetusten lisäksi maksuton CO2-päästöraportointi, jotta asiakkaamme voivat varmistua siitä, että heidän käyttämiensä palvelujen ympäristökuormitus tosiaan on nolla. Posti Green -merkintä kertoo yrityksesi vastuullisuudesta ja on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi kilpailuetu. (*Lähde: Evidens 2015)

  • 40%


    Tulevaisuudessa liikenteen päästöt kasvavat entisestään: on arvioitu, että EU:ssa liikenne muodostaa jopa 40 % kokonaispäästöistä

  • 73%


    suomalaisista haluaa suosia yrityksiä, jotka huomioivat ympäristötekijät hankinnoissaan.

  • 90%


    suomalaisista katsoo, että ihmisten tulisi sopeuttaa oma toiminta maapallolla sellaiseksi, että rajallisia luonnonvaroja ei kuluteta loppuun.

Tänä päivänä hiilineutraalien Posti Green –tuotteiden portfolio kattaa kaiken Postin toiminnan Suomessa: niin kirjeet, lehdet, paketit kuin rahti- ja varastopalvelutkin ovat asiakkaalle nollapäästöisiä.
Posti Green – palvelumme ovat osa ympäristöohjelmaamme, jossa asiakkaalle tarjotaan hiilineutraalien palveluiden lisäksi maksutonta CO2-päästöraportia. Näin asiakkaamme voivat varmistua siitä, että käyttämiensä logistiikkapalvelujen ympäristökuormitus tosiaan on nolla.
Polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä alennamme tehokkaalla reittisuunnittelulla, käyttöasteella ja täyttöasteella. - Suurin vaikutus on kuljetusten optimoinnilla ja ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella. Tämä koskee kaikkia ajoneuvoryhmiä ja työtehtäviä.